Karriere for HF-studenter

Offentlig administrasjon

Illustrasjonsfoto, bransje: offentlig administrasjon. Foto: Victor Kleive

Ønsker du å arbeide med oppgaver innen HR i en offentlig organisasjon? Kan du tenke deg å ta rådgiveransvar på universitet i studieseksjonen? Eller drømmer du om å jobbe som saksbehandler innenfor skolesektoren? Mulighetene er mange for HF-kandidater som jobber i bransjen for offentlig administrasjon. Erfaring og utdanningsnivå er avgjørende for hvilken stillingskategori du plasseres innenfor.

HF-kandidater som arbeider i bransjen har veldig forskjellige arbeidsoppgaver siden oppgavene varierer etter hvor du jobber, og hvilke ansvarsområder du har. Lavere stillingstitler har ofte definerte ansvarsområder, men det kreves likevel noe selvstendighet i arbeidshverdagen. 

Eksempler på slike stillinger er konsulent og førstekonsulent. Typiske arbeidsoppgaver i disse stillingskodene er enkel saksbehandling, sekretæroppgaver og arkivering. Som nyutdannet må du forvente å få jobb i en lavere stillingskode før du med erfaring kan stige i gradene. 

Ettersom du får mer arbeidserfaring kan du plasseres i høyere stillingskoder som for eksempel rådgiver, seniorrådgiver, prosjektleder og lignende. Høyere stillingstitler krever mer selvstendighet, i tillegg til at du får mer ansvar. Arbeidsoppgavene må ikke løses på forhåndsbestemte måter, og det kreves at du tar egne vurderinger og konklusjoner når du skal løse oppgavene. Eksempler på arbeidsoppgaver er veiledning, koordineringsoppgaver og utviklingsoppgaver. 

Du har stor valgfrihet når du skal velge arbeidsplass. Mange HF-kandidater finner seg arbeid i universitet, kommuner, direktorat og departement. 

Fri, 14 Jul 2017 14:48:15 +0200

Møt tidligere studenter i bransjen

Kristine Volckmar har master i Europastudier og jobber som konsulent i Norges forskningsråd. Møt henne og andre tidligere studenter som jobber innen offentlig administrasjon.

Kristine Volckmar

Møt arbeidsgiverne

Hva ser arbeidsgivere etter når de ansetter folk, og hva er deres tips til deg som skal ut å søke jobb?

Møt arbeidsgivere fra ulike bransjer og sektorer.
 

Arbeidsgivere - bildercollage av ulike mennesker.