Få relevant erfaring gjennom studiene

Karriere for HF-studenter

Få relevant erfaring gjennom studiene

Det lønner seg å tenke på yrkes- og karrierevalg tidlig i studiet. De fleste bachelorstudenter på HF har stor frihet til å velge et fag nummer 2 i studiet sitt. Som masterstudent på HF har du også noe valgfrihet. Andre studier har praksisopphold integrert i studieforløpet. På den måten kan du skreddersy utdanningen din med dine framtidige karriereønsker allerede nå. 

2 studenter som jobber sammen med bøker og PC.

På bachelornivå

På bachelornivå

Bachelorstudenter i praksis

Flere bachelorstudier tilbyr emner med praksisopphold hos arbeidsgiver eller andre forberedelser til arbeidslivet. Eksempler på slike emner er Medievitere i praksis, Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning og Entreprenørskap for musikere, og en praksisvariant av bacheloroppgaven i kunsthistorie, drama og medievitenskap. 

 

På masternivå

På masternivå

Humanister i praksis (HIP3000)

Emnet gir deg relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold, og er et alternativ til Eksperter i team (EiT). Emnet er for masterstudenter i 2. semester, og har egen søknadsprosess. Emnet skal forberede studentene på arbeidslivet etter studiene, noe opptaksprosessen er en viktig del av.

  • Søknadsfrist 1. oktober

Prosjektledelse og kommunikative prosesser (AVS3010)

Du tilegner deg erfaring og kunnskap innen prosjektledelse og arbeidsprosesser, kommunikasjon på tvers av fagbakgrunner og arbeidsverktøy for planlegging, presentasjon og rapportering. Emnet er åpent for deg som har fullført HIP3000 Humanister i praksis eller EiT Eksperter i team.

Audiovisuell bransje (FVP3005)

På masterstudiet i film- og videoproduksjon kan studentene som del av studieplanen utplasseres i praksis innen den audiovisuelle bransjen. Dette som et alternativ til eksperter i team.

Masterstudenter i praksis

På masterstudiet i kulturminneforvaltning er en åtte uker lang praksisperiode integrert i studieplanen. Masterstudiet i arkeologi har også obligatorisk hospitering. Studenter på master i europastudier har mulighet til erstatte inntil 15 studiepoeng i graden med relevant praksisopphold.

Erfaring gjennom verv, deltidsjobb og bedriftssamarbeid

Erfaring gjennom verv, deltidsjobb og bedriftssamarbeid

Finn deg en deltidsjobb

Finn deg en deltidsjobb

Relevante deltidsjobber kommer godt med når studiet er fullført og du skal søke jobb. Her har du muligheten til å illustrere til arbeidsgiver at du i tillegg til den faglige utdanningen din også har interessant erfaring. Ikke fortvil om deltidsjobben din tilhører en annen bransje enn utdanningen din. Mange arbeidsoppgaver er relevante i flere yrker, og all erfaring er god erfaring. 

Verv og frivillig arbeid

Ikke undervurder verdien av frivillig arbeid. Her har du en gyllen mulighet til å få praktisk arbeidserfaring som ellers kan være vanskelig å få i form av betalt arbeid. På Samfundet kan du melde deg som frivillig innenfor flere grupper, og i tillegg til å få erfaring får du også sjansen til å bygge kontaktnettverk. Søk deg ut en gruppe som driver med arbeidsoppgaver som er relevant for karrieren du ønsker senere. Linjeforeningen din, studentdemokratiet, NTNUI, UKA og ISFiT er andre gode eksempler på aktiviteter du som student kan involvere deg i.

Studere i utlandet

Utenlandsopphold gir mange nyttige erfaringer og du får mulighet til å utvide ditt faglige nettverk. I tillegg har du muligheten til å bedre språkferdighetene dine. Snakk med en studieveileder på ditt institutt for å komme i gang. NTNU har avtaler med universiteter i hele verden. Internasjonal seksjon kan gi deg informasjon om avtalene og stipendordningene. Som utenlandsstudent knyttet til NTNU kan du også ha krav på stipend. 

Oppgavesamarbeid med bedrifter

Du kan skrive bachelor- og masteroppgave i samarbeid med arbeidslivet. Valget av ekstern samarbeidspartner gjør du sammen med instituttet, som ofte har kontakt med aktuelle organisasjoner, bedrifter eller etater. NTNU Bridge har mange forslag til oppgaver som kommer fra arbeidsgivere som vil samarbeide med deg. I tillegg kan du ha krav på økonomisk støtte i arbeidet ditt. Les mer i Legathåndboka.

Menyoverskrift karrieresider

Meny – karrieresider

Masteroppgave gav jobbtilbud

Masteroppgave gav jobbtilbud

Sigri Aas, portrettfoto.

Sigri Aas skrev masteroppgave om samarbeid mellom akademia og arbeidsliv. Det endte med fast jobb i et stort konsulentselskap.

Les om hvordan studier, bruk av nettverk, deltidsjobb og masterprosjekt åpnet mange dører for Sigri.

Bachelorstudier med praksistilbud

Bachelorstudier med praksistilbud

Masterstudier med praksistilbud

Masterstudier med praksistilbud