Hvor sprek er en gjennomsnittlig 70-åring?

Hvor sprek er en gjennomsnittlig 70-åring?

Generasjon 100, VO2max-test

I den første testrunden av Generasjon 100-studien målte vi det maksimale oksygenopptaket til 1537 menn og kvinner fra Trondheim født mellom 1936 og 1942. Resultatene er det klart største datamaterialet i hele verden som kan si noe om forventet fysisk kapasitet blant eldre kvinner og menn.

Mennene oppnådde et gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak på 31,3 ml/kg/min, mens kvinnene hadde lavere verdier: 26,2 ml/kg/min. Kvinner og menn som hadde hjerte- og karsykdom hadde henholdsvis 14 % og 19 % lavere fysisk kapasitet enn de som var friske. Også evnen til å senke pulsen raskt etter maksimal anstrengelse var dårligere blant hjertepasientene.

Les hele forskningsartikkelen
Cardiorespiratory Reference Data in Older Adults: The Generation 100 Study

Det er Dorthe Stensvold som er førsteforfatter for denne studien, som også er en del av doktorgradsarbeidet til Silvana Bucher Sandbakk.

Tilbake til toppen


Utendørs gangtrening er populært blant eldre

Utendørs gangtrening er populært

Generasjon 100-trening i Estenstadmarka

Gangtrening utgjorde over halvparten av aktiviteten til Generasjon 100-deltakere som fulgte et treningsprogram med moderat intensitet. Også blant de som skulle trene med høy intensitet var det å gå den mest populære aktivitetsformen, men denne gruppa gjennomførte mer trening i form av sykling og jogging enn de som trente moderat. Et flertall av treningsøktene i høyintensitetsgruppa ble gjennomført med høy intensitet, noe som tyder på at eldre fint klarer å trene intensiv intervalltrening på egen hånd over en lengre tidsperiode.

Begge gruppene trente helst utendørs, og utførte totalt nesten to tredjedeler av treningsøktene ute. Vi fant også ut at kvinner i større grad enn menn trente sammen med andre. Informasjonen har vi fått fra treningsdagbøkene til 618 deltakere i de to treningsgruppene fra det første året av Generasjon 100-studien. Resultatene fra studien er nyttige for alle som skal lage treningsprogrammer eldre kan følge over tid.

Les hele forskningsartikkelen:
Exercise patterns in older adults instructed to follow moderate- og high-intensity protocol – the Generation 100 study

Studien er en del av doktorgraden til Line Skarsem Reitlo.

Tilbake til toppen


Utrente eldre med lav utdanning avbryter oftere et treningsprogram

Utrente med lav utdanning avbryter oftere et treningsprogram

Eldre kvinne på benk

Tre år inn i Generasjon 100 var fortsatt 85 % av de drøyt 1500 deltakerne med i studien. Det som kjennetegnet de som hadde droppet ut var at de gjerne hadde lav gripestyrke, dårlig kondisjon, lavt fysisk aktivitetsnivå og ingen høyere utdanning. I tillegg hadde de oftere redusert hukommelse sammenlignet med deltakerne som fortsatt var med i studien. 

Resultatene kan være viktige med tanke på å vite hvilke eldre som kan trenge litt ekstra oppfølging for å opprettholde trening. Deltakerne i Generasjon 100 er tilfeldig fordelt til tre grupper, og to av gruppene følger ulike treningsopplegg hvor de blant annet må møte opp til organisert trening med jevne mellomrom. Ikke overraskende hadde også disse to gruppene omtrent dobbelt så høy drop-out kontrollgruppa.

Les hele forskningsartikkelen:
Predictors of Dropout in Exercise Trials in Older Adults

Hallgeir Viken er førsteforfatter for denne studien, som også er en del av doktorgradsarbeidet til Line Skarsem Reitlo.

Tilbake til toppen


Mest fysisk aktive om sommeren

Mest fysisk aktive om sommeren

Fotsport på sandstrand

Jo bedre kondisjon, jo høyere er det fysiske aktivitetsnivået til eldre. Dessuten hadde kvinnene i Generasjon 100-studien høyere aktivitetsnivå enn mennene, og aktivitetsnivået viste seg å være høyere i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. Maksimalt oksygenopptak, kjønn og årstid var de tre viktigste faktorene som kunne fortelle oss noe om det fysiske aktivitetsnivået til deltakerne.

Les hele forskningsartikkelen:
Correlates of Objectively Measured Physical Activity Among Norwegian Older Adults: The Generation 100 Study

Denne studien baserer seg på data fra aktivitetsmålerne deltakerne brukte i ei hel uke, og er en del av doktorgraden til Hallgeir Viken.

Tilbake til toppen


Påvirker været aktivitetsnivået til eldre?

Påvirker været aktivitetsnivået?

Regn som plasker på bakken

Utrente eldre er mindre fysisk aktive når det regner eller snør, mens de sprekeste ikke ser ut til å la nedbørsmengde påvirke aktivitetsnivået i samme grad. Både de med dårligst og best kondis er mer fysisk aktive jo varmere været er. Studien tyder på at spreke eldre i større grad er villige til å være fysisk aktive selv om været er dårlig.

Vi har kommet fram til disse resultatene ved å hente ut aktivitetsdata fra 1219 Generasjon 100-deltakere som brukte aktivitetsmåler i ei uke helt i starten av studien. Fra Meteorologisk institutt fikk vi info om temperatur og nedbør hver time, og på den måten kunne vi finne ut hvilken betydning været hadde for aktivitetsnivået.

Les hele forskningsartikkelen
Do Weather Changes Influence Physical Activity Level Among Older Adults? – The Generation 100 Study

Studien er en del av doktorgradsarbeidet til førsteforfatter Nils Petter Aspvik.

Tilbake til toppen


Utmattede eldre er mindre fysisk aktive

Utmattede eldre er mindre fysisk aktive

Eldre kvinne holdes på håndleddet av yngre kvinner

Eldre som føler seg mye trøtt eller utmattet går i snitt mer enn 1000 færre skritt om dagen enn andre eldre. De trener også mindre på moderat eller høyere intensitet, og bruker mindre energi i løpet av dagen. Resultatene kan tyde på at utmattelse hindrer eldre fra å være fysisk aktive, men det kan også tenkes at det er fysisk inaktivitet som fører til mer utmattelse.

Vi fant også ut at overvektige, deltakere med dårlig kondis og deltakere som hadde flere andre helseproblemer både var mer utmattet og mindre fysisk aktive enn andre. Dette ser med andre ord ut til å være de viktigste faktorene som forklarer hvorfor utmattede eldre er mindre fysisk aktive. Totalt oppgav 9 % av deltakerne at de slet med utmattelse.

Les hele forskningsartikkelen:
Fatigue May Contribute to Reduced Physical Activity Among Older People: An Observational Study

Videre undersøkelser viste at det er aktivitetsnivået om morgenen som er redusert hos eldre med utmattelse. Det fant vi ut ved å studere time-for-time-data fra aktivitetsmålerne til de som oppgav å være utmattet, og sammenlignet med ellers like Generasjon 100-deltakere som ikke rapporterte om utmattelse.

Les hele forskningsartikkelen:
Fatigue Alters the Pattern of Physical Activity Behavior in Older Adults: Observational Analysis of Data from the Generation 100 Study

Begge studiene om utmattelse benytter informasjon fra spørreskjemaet deltakerne svarte på da de ble med i Generasjon 100-studien, i tillegg til målinger fra aktivitetsmålerne. Disse studiene er et samarbeid mellom oss i CERG og GeMS, ei annen forskergruppe ved NTNU.

Tilbake til toppen


Ganghastighet er viktig for aktivitetsnivået

Ganghastighet er viktig for aktivitetsnivået

Mann går raskt over åpen plass

Eldre som går fort tar også flere skritt i løpet av en dag enn eldre som går sakte. Dessuten var det å gå sakte den eneste faktoren ved gangmønsteret som kunne forutsi hvilke av deltakerne i Generasjon 100 som reduserte aktivitetsnivået sitt i løpet av det første året av studien. Også stegfrekvens og steglengde hadde betydning for aktivitetsnivået: jo kortere lengde og høyere frekvens, jo mindre fysisk aktivitet.

Les hele forskningsartikkelen:
The Association Between Gait Characteristics and Ambulatory Physical Activity in Older People: A Cross-Sectional and Longitudinal Observational Study Using Generation 100 Data

Det er forskere fra GeMS som har gjennomført ganganalysene fra Generasjon 100. I en annen artikkel har de også brukt data om gangmønsteret til 86 friske deltakere til å sammenligne to dataprogrammer som analyserer gange.

Les hele forskningsartikkelen:
Comparison of programs for determining temporal-spatial gait variables from instrumented walkway data: PKmas versus GAITRite

Tilbake til toppen


Fedme og dårlig kondis: En risikabel kombinasjon

Fedme og dårlig kondis: En risikabel kombinasjon

Mann med fedme

Det kan være nyttig å inkludere både fysisk form og kroppssammensetning når man skal vurdere risikoen for hjerte- og karsykdom hos eldre og motivere til en helsefremmende livsstil. Generasjon 100-studien viser nemlig at deltakere som både har lavt oksygenopptak og ugunstig kroppssammensetning trolig har ekstra høy risiko for hjerte- og karsykdom.

Sannsynligheten for å ha opphopning av flere risikofaktorer var seks ganger så høy blant de som hadde dårlig kondisjon og en kroppsmasseindeks (BMI) tilsvarende overvekt eller fedme, sammenlignet med hos slankere eldre med bedre kondis. Også menn og kvinner med dårlig fysisk form og høy fettprosent eller høyt midjemål hadde femdoblet sannsynlighet for å ha høy hjerte- og karrisiko.

Den økte opphopningen av risikofaktorer gjaldt også for deltakere som hadde dårlig fysisk form og fedme til tross for at de rapporterte å trene i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Derfor tyder resultatene på at eldre bør fokusere på treningsformer som faktisk øker oksygenopptaket og kan være gunstige med tanke på vektnedgang.

Les hele forskningsartikkelen:
Combined Association of Cardiorespiratory Fitness and Body Fatness With Cardiometabolic Risk Factors in Older Norwegian Adults: The Generation 100 Study

Studien inkluderer men enn 900 menn og kvinner uten hjerte- og karsykdom, og resultatene baserer seg på første testrunde av Generasjon 100. Den er en del av doktorgradsarbeidet til førsteforfatter Silvana Bucher Sandbakk.

Tilbake til toppen


Eldre med god kondis kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Eldre med god kondis kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Trestol

70–77-åringer som har god kondis selv om de sitter mye stille i løpet av en dag, har ikke høyere risiko for hjerte- og karsykdom enn de som har god kondis og sitter lite stille. Resultatene tyder altså på at det å ha et høyt oksygenopptak i forhold til andre eldre kan veie opp for de negative konsekvensene stillesitting har for hjerte- og karhelsa. Studien viser også at dårlig kondisjon henger tett sammen med økt opphopning av risikofaktorer uansett hvor lite eller mye en eldre person sitter stille i løpet av dagen.

Data fra aktivitetsmålerne viste at Generasjon 100-deltakerne i gjennomsnitt var i ro 75 % av tida de var våkne. Bare en drøy tredjedel av kvinnene og mennene tilfredsstilte helsemyndighetenes minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Men også blant de som ikke oppfyller disse anbefalingene ser god kondisjon ut til å beskytte mot opphopning av risikofaktorer. De som har dårlig kondis er heller ikke beskyttet selv om de oppfyller anbefalingene. Dermed tyder resultatene på at det å ha god kondisjon til og med har større betydning for helsa til eldre enn å være så fysisk aktiv som myndighetene anbefaler.

Les hele forskningsartikkelen
Sedentary Time, Cardiorespiratory Fitness, and Cardiovascular Risk Factor Clustering in Older Adults--the Generation 100 Study

Også denne studien er inkludert i doktorgraden til Silvana Bucher Sandbakk.

Tilbake til toppen


Lungefunksjonen kan bety mye for kondisen til friske eldre

Lungefunksjonen kan bety mye for kondisen til friske eldre

Stor såpeboble i lufta

For Generasjon 100-deltakere med dårligere lungefunksjon enn et visst nivå, fant vi en klar sammenheng med kondisjonen. Altså, jo dårligere lungefunksjon, jo dårligere kondisjon. For deltakerne som hadde bedre lungefunksjon enn dette terskelnivået, var derimot ikke oksygenopptaket begrenset av lungefunksjonen.

Hos friske er det hjertet, og ikke lungene, som vanligvis er den begrensende faktoren for kondisjon, ettersom lungene har en reservekapasitet for å transportere oksygen videre til blodet. Terskelnivåene vi fant for at lungefunksjonen skulle ha betydning for kondisjonen var imidlertid godt innenfor det som er ansett som normal lungefunksjon hos eldre. Resultatene tyder derfor på at alder svekker lungefunksjonen i så stor grad at det påvirker den fysiske kapasiteten til en god del friske eldre.


Enkle mål på lungefunksjon kan avsløre dårlig kondis

Enkle mål på lungefunksjon kan avsløre dårlig kondis

Generasjon 100, VO2max-test

Kondiskalkulatoren vår blir enda mer presis for eldre hvis man legger til målinger av lungefunksjonen. I Generasjon 100 testet vi blant annet hvor mye luft deltakerne klarte å puste ut i løpet av det første sekundet etter å ha fylt lungene maksimalt (FEV-1). Vi målte også kapasiteten for å få oksygen over fra lungeblærene til blodet, i tillegg til nivåene av hemoglobin, som transporterer oksygen med blodet. Da vi inkluderte disse tre verdiene i Kondiskalkulatoren, kunne vi beregne den faktiske kondisjonen til deltakerne enda mer nøyaktig, særlig for menn. Det tyder på at lungene kan være en begrensende faktor for fysisk kapasitet hos eldre menn spesielt.

Både FEV-1 og hemoglobin kan måles enkelt hos fastlegen. Den nye modellen kan derfor for eksempel være nyttig for at legene skal oppdage eldre som har dårlig kondis og høy risiko for livsstilssykdommer, og slik kunne starte forebyggende behandling og motivere til livsstilsendringer.

Les hele forskningsartikkelen:
Lung function parameters improve prediction of VO2peak in an elderly population: The Generation 100 study

Denne studien er også en del av doktorgraden til Erlend Hassel.

Tilbake til toppen


Nytt mål for aktivitetsnivået til eldre

Nytt mål for aktivitetsnivået til eldre

Eldre par, kvinna sitter på huske

Når man bruker aktivitetsmålere må man opp på et visst intensitetsnivå for at det skal regnes som moderat eller intensiv fysisk aktivitet. Vanligvis brukes det samme absolutte intensitetsnivået for kvinner og menn i alle aldre til å gjøre objektive målinger av fysisk aktivitetsnivå. Men mange eldre har for lav fysisk kapasitet til å oppnå disse absolutte intensitetsnivåene, og vil derfor kunne havne i kategorien fysisk inaktive selv om de trener regelmessig på en intensitet som er tilstrekkelig høy utfra deres eget kondisjonsnivå.

Derfor har vi funnet nye terskelnivåer for å beskrive moderat eller intensiv fysisk aktivitet med aktivitetsmålere hos eldre kvinner og menn. Våre terskelverdier er basert på relativ intensitet, og tar både hensyn til at gjennomsnittskondisen til eldre er dårligere enn hos yngre og at eldre kvinner har lavere oksygenopptak enn eldre menn.

Les hele forskningsartikkelen:
New relative intensity ambulatory accelerometer thresholds for elderly men and women: the Generation 100 study

Studien er en del av doktorgraden til Nina Zisko. For å utvikle den nye metoden brukte vi data fra 111 Generasjon 100-deltakere som brukte aktivitetsmålere da de testet det maksimale oksygenopptaket sitt.

Tilbake til toppen


Er eldre fysisk aktive nok?

Er eldre fysisk aktive nok?

Bestefar og jente holder hender

Svaret på det spørsmålet kommer an på om man bruker vår nye metode for å måle aktivitetsnivået, eller om man bruker standardmetoden med absolutte intensitetsnivåer. Dersom man ser på absolutt intensitet var bare 29 % av deltakerne i Generasjon 100 tilstrekkelig aktive til å oppfylle anbefalingene fra helsemyndighetene. Hvis man derimot benyttet terskelnivåene for fysisk aktivitet ut fra relativ intensitet, var hele 71 % fysisk aktive nok.

Studien viser også at det var flere kvinner enn menn som nådde anbefalingene basert på relativ intensitet. Den vanligste aktiviteten for både kvinner og menn var å gå tur.

Les hele forskningsartikkelen:
Are Older Adults Physically Active Enough – A Matter of Assessment Method? The Generation 100 Study

Studien er inkludert i doktorgradsarbeidene til Nils Petter Aspvik og Hallgeir Viken, som begge er førsteforfattere av artikkelen.

Tilbake til toppen


Mindre metabolsk syndrom blant fysisk aktive eldre

Mindre metabolsk syndrom blant fysisk aktive eldre

Eldre mann tegner hjerte i sanda

 

I en annen studie har vi bekreftet at vår nye metode for aktivitetsmåling er nyttig for å si noe om helsa til eldre. Data fra aktivitetsmålingene av mer enn 1000 Generasjon 100-deltakere viste høyere forekomst av metabolsk syndrom blant de som ikke tilfredsstilte minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet basert på relativ intensitet. Metabolsk syndrom betyr at man har minst tre av de vanlige risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Modellen med absolutt intensitet hang derimot ikke sammen med metabolsk syndrom. Resultatene kan derfor tyde på at våre nye terskelverdier for moderat og intensiv fysisk aktivitet målt med aktivitetsmåler gir et riktigere bilde på hvor mye aktivitet som er tilstrekkelig for å gi god helse hos eldre.

Les hele forskningsartikkelen:
Absolute and relative accelerometer thresholds for determining the association between physical activity and metabolic syndrome in the older adults: The Generation-100 study

Også denne studien er en del av doktorgradsarbeidet til Nina Zisko.

Tilbake til toppen


Flest responderer på intervalltrening

Flest responderer på intervalltrening

Intervalltrening med høy intensitet med Øivind Rognmo og Dorthe Stensvold

Sjansen for å få bedre kondis er større med regelmessig intervalltrening enn med kontinuerlig trening med moderat intensitet. Det viser en forskningsartikkel som oppsummerer resultater fra 18 studier, deriblant det første året av Generasjon 100-studien. Bare noen få av deltakerne fra Generasjon 100 er inkludert i studien, som er et samarbeid mellom CERG og kolleger i Australia, Canada, Belgia og USA. Analysene inkluderer studier med både helt friske i alle aldre, hjertesyke og personer som er i risikosonen for å få livsstilssykdommer.

I alle studiene samlet sett fikk en tredjedel av de som trente intervaller med minst 15 minutter høy intensitet hver økt – for eksempel 4x4-intervaller – bedre kondisjon etter treningsperioden. Blant de som trente moderat i minst 30 minutter hver økt var andelen respondere én av fem. Kriteriene våre for å måle treningsrespons i studien var nokså strenge, slik at mange trolig hadde en viss treningsrespons selv om de ikke ble klassifisert som respondere i denne studien.

Les hele forskningsartikkelen:
A Multi-Center Comparison of VO2peak Trainability Between Interval Training and Moderate Intensity Continuous Training

Tilbake til toppen

Nye kondisgener kobles til dårlig hjerte- og karhelse

Nye kondisgener kobles til hjerte- og karhelse

Vi har funnet seks nye genvarianter som er tett forbundet med god eller dårlig kondisjon. Resultatene viser også at jo flere du har av de gode og jo færre av de dårlige genvariantene, jo lavere midjemål, fettprosent, BMI og kolesterolnivåer i blodet kan du forvente å ha. Gode kondisgener kobles dessuten til lavere sannsynlighet for å bruke blodtrykksmedisiner. Vi vet at gener har nokså stor betydning for det maksimale oksygenopptaket, og dette er den første store studien som har lett etter genvarianter som er forbundet med direkte målt kondisjon.

I studien har vi analysert mer enn 120 000 unike genvarianter til 3470 friske kvinner og menn som fikk målt det maksimale oksygenopptaket sitt under HUNT3 Fitness-studien. Vi fant ut at 41 av genvariantene var svært tett knyttet til kondisen til disse deltakerne, selv etter justering for kjønn, alder og selvrapportert aktivitetsnivå. Seks av de samme genvariantene var også signifikant forbundet med god kondisjon hos 718 eldre som deltok i Generasjon 100-studien. Vi gjennomførte også dataanalyser som tyder på at de aktuelle genvariantene påvirker genuttrykk i fettvev, skjelettmuskulatur og hjerte.

Les hele forskningsartikkelen:
Identification of novel genetic variants associated with cardiorespiratory fitness

Tidsskrift: Mayo Clinic Proceedings
Publisert på nett 6. februar 2020

Tilbake til toppen


Kontaktinfo Generasjon 100

Kontaktinfo Generasjon 100

Mail-logo generasjon100@medisin.ntnu.no

Telefon-logo(kl. 08.00–15.00): 72 82 73 43

Facebook-logo Generasjon100 på Facebook

Besøksadresse:

St.Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. (klikk for kart)

Postadresse:

Generasjon 100 v/ Dorthe Stensvold
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Generasjon 100-logo

CERG-logo

Vitenskapelige publikasjoner Generasjon 100

Liste over vitenskapelige publikasjoner fra Generasjon 100

2020:

Bye, A., Klevjer, M., Ryeng, E., Silva, G. J., Moreira, J. B. N., Stensvold, D., & Wisløff, U. (2020). Identification of novel genetic variants associated with cardiorespiratory fitnessProgress in Cardiovascular Diseases.

2019:

Williams, C. J., Gurd, B. J., Bonafiglia, J. T., Voisin, S. A. C., Li, Z., Harvey, N., Croci, I., Taylor, J. L., Gajanand, T., Ramos, J. S., Fassett, R. G., Little, J. P., Francois, M. E., Hearon Jr., C. M., Sarma, S., Janssen, S. L. J. E., Caenenbroeck, E. M. V., Beckers, P., Cornelissen, V. A., Pattyn, N., Howden, E. K., Keating, S. E., Bye, A., Stensvold, D., Wisløff, U., Papadimitriou, I., Yan, X., Bishop, D. J., Eynon, N., & Coombes, J., (2019). A multi-centre comparison of V̇O2peak trainability between interval training and moderate intensity continuous trainingFrontiers in Physiology, 10, 19.

2018:

Reitlo, L. S., Sandbakk, S. B., Viken, H., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Tan, X., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2018). Exercise patterns in older adults instructed to follow moderate-or high-intensity exercise protocol–the generation 100 studyBMC Geriatrics, 18(1), 208.

Viken, H., Reitlo, L. S., Zisko, N., Nauman, J., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, D., & Stensvold, D. (2018). Predictors of Dropout in Exercise Trials in Older AdultsMedicine and science in sports and exercise.

Aspvik, N. P., Viken, H., Ingebrigtsen, J. E., Zisko, N., Mehus, I., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2018). Do weather changes influence physical activity level among older adults?–The Generation 100 studyPloS one, 13(7), e0199463.

2017: 

Stensvold, D., Sandbakk, S. B., Viken, H., Zisko, N., Reitlo, L. S., Nauman, J., Gaustad, S. E., Hassel, E., Moufack, M., Brønstad, E., Aspvik, N. P., Malmo, V., Steinshamn, S. L., Støylen, A., Anderssen, S. A., Helbostad, J. L., Rognmo, Ø, & Wisløff, U. (2017). Cardiorespiratory Reference Data in Older Adults: The Generation 100 StudyMedicine and science in sports and exercise, 49(11), 2206.

Sandbakk, S. B., Nauman, J., Lavie, C. J., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2017). Combined Association of Cardiorespiratory Fitness and Body Fatness With Cardiometabolic Risk Factors in Older Norwegian Adults: The Generation 100 StudyMayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 1(1), 67-77.

Zisko, N., Nauman, J., Sandbakk, S. B., Aspvik, N. P., Salvesen, Ø., Carlsen, T., Viken, H., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2017). Absolute and relative accelerometer thresholds for determining the association between physical activity and metabolic syndrome in the older adults: The Generation-100 study. BMC geriatrics, 17(1), 109.

Hassel, E., Stensvold, D., Halvorsen, T., Wisløff, U., Langhammer, A., & Steinshamn, S. (2017). Lung function parameters improve prediction of VO2peak in an elderly population: The Generation 100 studyPloS one, 12(3), e0174058.

Egerton, T., Paterson, K., & Helbostad, J. L. (2017). The association between gait characteristics and ambulatory physical activity in older people: a cross-sectional and longitudinal observational study using generation 100 dataJournal of aging and physical activity, 25(1), 10-19.

2016:

Aspvik, N. P., Viken, H., Zisko, N., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2016). Are Older Adults Physically Active Enough–A Matter of Assessment Method? The Generation 100 StudyPloS one, 11(11), e0167012.

Sandbakk, S. B., Nauman, J., Zisko, N., Sandbakk, Ø., Aspvik, N. P., Stensvold, D., & Wisløff, U. (2016, November). Sedentary Time, Cardiorespiratory Fitness, and Cardiovascular Risk Factor Clustering in Older Adults--the Generation 100 Study. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 91, No. 11, pp. 1525-1534). Elsevier.

Egerton, T., Helbostad, J. L., Stensvold, D., & Chastin, S. F. (2016). Fatigue alters the pattern of physical activity behavior in older adults: observational analysis of data from the generation 100 studyJournal of aging and physical activity, 24(4), 633-641.

Viken, H., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Zisko, N., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2016). Correlates of objectively measured physical activity among Norwegian older adults: the Generation 100 StudyJournal of aging and physical activity, 24(3), 369-375.

Egerton, T., Chastin, S. F., Stensvold, D., & Helbostad, J. L. (2015). Fatigue may contribute to reduced physical activity among older people: An observational studyJournals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 71(5), 670-676.

2015:

Hassel, E., Stensvold, D., Halvorsen, T., Wisløff, U., Langhammer, A., & Steinshamn, S. (2015). Association between pulmonary function and peak oxygen uptake in elderly: the Generation 100 studyRespiratory research, 16(1), 156.

Zisko, N., Carlsen, T., Salvesen, Ø., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2015). New relative intensity ambulatory accelerometer thresholds for elderly men and women: the Generation 100 studyBMC geriatrics, 15(1), 97.

Stensvold, D., Viken, H., Rognmo, Ø., Skogvoll, E., Steinshamn, S., Vatten, L. J., Coombes, J. S., Anderssen, S. A., Magnussen, J., Ingebrigtsen, J. E., Singh, M. A. F., Langhammer, A., Støylen, A., Helbostad, J-, K., & Wisløff, U. (2015). A randomised controlled study of the long-term effects of exercise training on mortality in elderly people: study protocol for the Generation 100 studyBMJ open, 5(2), e007519.

2014:

Egerton, T., Thingstad, P., & Helbostad, J. L. (2014). Comparison of programs for determining temporal-spatial gait variables from instrumented walkway data: PKmas versus GAITRiteBMC research notes, 7(1), 542.


person-portlet

NTNU-forskere som har publisert artikler fra Generasjon 100-studien