Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som forsker ved K. G. Jebsen - Senter for Hjertetrening. Mitt forskningfokus er kardiovaskulære tilpasninger til fysisk trening, fra cellulær fysiologi, via kliniske tilpasninger, til sammenhenger på befolkningsnivå.

Pågående forskningsprosjekter

  • Hjertelilv: Organisering av en database med 6000 pasienter på hjerterehabilitering i Norge. I samarbeid med LHL.
  • Generasjon-100: En randomisert kontrollert studie på langsiktige effekter av trening hos eldre mennesker.
  • OptimEx: En EU-finansiert multisenterstudie med fokus på trening som medisin for hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.
  • Trening på mitokondriefunksjon ved røykebein og koronar hjertesykdom.

Arbeidsforhold

Utdannelse

  • 2008: dr. philos, NTNU. Avhandling: "High-Intenstity exercise and Cardiovascular Health".
  • 2000: cand. polit, NTNU. Avhandling: ”Effects of endurance training on muscle blood flow and metabolism studied in the isolated upper arm muscles”.
  • 1998: cand. mag, NTNU. Emner innen idrettsvitenskap og biologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner