Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som forskningsrådgiver ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Jeg jobber også som rådgiver ved Norwegian PhD-School of Heart Research (NORHEART) ved Universitetet i Oslo.

Utdannelse

  • 2008: dr. philos, NTNU. Avhandling: "High-Intenstity exercise and Cardiovascular Health".
  • 2000: cand. polit, NTNU. Avhandling: ”Effects of endurance training on muscle blood flow and metabolism studied in the isolated upper arm muscles”.
  • 1998: cand. mag, NTNU. Emner innen idrettsvitenskap og biologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner