Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er instituttleder og har bakgrunn som forsker, forskningsrådgiver og kontotsjef ved instituttet.

Utdannelse

  • 2008: dr. philos, NTNU. Avhandling: "High-Intenstity exercise and Cardiovascular Health".
  • 2000: cand. polit, NTNU. Avhandling: ”Effects of endurance training on muscle blood flow and metabolism studied in the isolated upper arm muscles”.
  • 1998: cand. mag, NTNU. Emner innen idrettsvitenskap og biologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014