Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet fra NTNU med MSc i fiskefysiologi og PhD i medisinsk fysiologi (hjerte/kar-fysiologi). Har vært forsker i ca 10 år ved medisinsk fakultet, NTNU. Forskeropphold ved det Arktiske universitet (UiT) og USA (Medical College of Wisconsin (MCW) & Mayo Clinic Rochester Minnesota) med problemstillinger relatert til hjerte-karsykdom. Han har et betydelig nasjonalt og internasjonalt nettverk innen helse. Praktisk erfaring fra start-up (egen start-up) samt strategier for utvikling og kommersialisering av grunnforskning og start-ups ved Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). Oppdragsforskning innen tematikken «Hav & Helse» fra Møreforsking AS.  Ledererfaring som prosjektleder og daglig leder i store helseprosjekter ved NTNU samt ulike lederroller i forsvaret.

Som innovasjonsleder NTNU er mitt fokus hvordan man kan identifisere og anvende medisinsk grunnforsking til å genere nytteverdi til samfunnet (innovasjon). Tverrfaglighet og samarbeid er nøkkelen til suksess og ta gjerne kontakt for samarbeid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Gaustad, Svein Erik. (2011) Cardiovascular changes in diving: from human response to cell function. 2011.
  • Gaustad, Svein Erik; Zachariassen, Karl Erik. (2005) Stressrespons hos laks og sjøørret ved håndtering og transport samt kartlegging av migrasjonsmønster i marin fase. 2005.