Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Gaustad, Svein Erik. (2011) Cardiovascular changes in diving: from human response to cell function. 2011.
  • Gaustad, Svein Erik; Zachariassen, Karl Erik. (2005) Stressrespons hos laks og sjøørret ved håndtering og transport samt kartlegging av migrasjonsmønster i marin fase. 2005.