Bakgrunn og aktiviteter

Fysioterapeut, postdoktor og prosjektleder for HUNT4,70+

Tilknyttet forskningsgruppen for Geriatri, bevegelse og slag (GeMS). Interessefelt: aldersrelaterte endringer i fysisk og kognitiv funksjon, ganganalyser, aktivitetsmåling, tjenesteutvikling og brukerforløp.

Pågående prosjekter: NorCOAST, the Norwegian cognitive impairement after stroke study, HUNT4, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Andre prosjekt: Trondheim Hip fracture trail, Eva Hip

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thingstad, Pernille; Brændvik, Siri Merete. (2016) Fysioterapi ved ortopediske tilstander/lidelser. Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre.
  • Taraldsen, Kristin; Thingstad, Anne Pernille Mæhle; Sletvold, Olav; Helbostad, Jorunn L.. (2009) Activity level and functioning three months after a hip fracture. Proceedings of the XIX Conference of the International Society for Posture & Gait Research.
  • Thingstad, Pernille; Vereijken, Beatrix; Sletvold, Olav; Helbostad, Jorunn L.. (2009) Gait Characteristics and predictors three months after hip fracture. Proceedings of the XIX Conference of the International Society for Posture & Gait Research.

Rapport/avhandling

  • Thingstad, Pernille; Helbostad, Jorunn L.. (2015) Gait following Hip Fracture "Identification of keycharacyeristics of gait and interventions to maximise gait recovery". 2015. ISBN 9788232612154.