Bakgrunn og aktiviteter

Fysioterapeut, postdoktor og prosjektleder i universitetskommunen på området helse og velferd

Universitetskommunen er et avtalefestet samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og NTNU med formål å utvikle strukturer som fremmer forskning, utdanning og innovasjon i kommunal sektor. Universitetskommunen er organisert på tvers av områdene oppvekst og utdanning, helse og velferd, byutvikling, smartby og innovasjon og omstilling. Universitetskommunen er prosjektorgansiert over 4 år (2019-2023) og skal følgeevalueres. Evalueringen er ledet av Sintef.

Tilknyttet forskningsgruppen for Geriatri, bevegelse og slag (GeMS). Interessefelt: aldersrelaterte endringer i fysisk og kognitiv funksjon, ganganalyser, aktivitetsmåling, tjenesteutvikling og brukerforløp.

Pågående prosjekter: NorCOAST, the Norwegian cognitive impairement after stroke study, HUNT4 70+, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Andre prosjekt: Trondheim Hip fracture trail, EvaHip

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner