Bakgrunn og aktiviteter

 Bakgrunn:

 • Cand.med.1980 (Universitetet i Tromsø)
 • Master of Public Health 1988
 • Dr. med. 1990

Interesseområder:

 • Kreftsykdommers epidemiologi og naturlige forløp
 • Hjerte-og karsykdommers epidemiologi og naturlige forløp
 • Perinatal epidemiologi og svangerskapets sykdommer
 • Livsløpsepidemiologi

Medisinsk embetseksamen/Doktorgrad:

Medisinsk embetseksamen, 1980, Universitetet i Tromsø 1905.

Master of Public Health (MPH), 1988, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA

Medisinsk doktorgrad (dr med), 1990, Universitetet iTrondheim: Prospective studies of the risk of breast cancer. ISBN 82-519-1056-0

Undervisning:

Lars Vatten underviser ved:

 • Profesjonsstudiet i medisin i Trondheim

Pågående prosjekter:

 • Subtyper av brystkreft: risiko og prognose
 • Risiko for hjerteinfarkt: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)
 • Studier av preeklampsi og lav fødselsvekt
 • Studier av preeklampsi og biologisk utvikling i ungdomstiden
 • Studier av forhold ved svangerskap og senere utvikling av kronisk sykdom
 • Etablering av befolkningsundersøkelse i Kielce, Polen ("HUNT i Polen")

Publikasjoner/ foredrag:

Se publikasjoner i Cristin

Annet:

 • Kong Olav Vs kreftforskningspris 2010
 • Senior research consultant, International Prevention Research Institute, Lyon
 • Visiting Scientist, Harvard School of Public Health, Boston
 • Honorary Professor, Bristol University
 • Medlem i Det kongelige norske videnskabers selskpab (DKNVS)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner