Bakgrunn og aktiviteter

BIOGRAFI

Nils Petter Aspvik er Førsteamanuensis i Idrettsvitenskap. Han har en master i Idrettsvitenskap og PhD i Sosiologi/Idrettsvitenskap fra NTNU. Han har vært ansatt ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap siden 2009 og er for tiden Studieprogramleder for 5-årig lektorutdanning I kroppsøving og idrettsfag.

Aspvik sitt  primære forskningsfelt er fysisk aktivitet, folkehelse, og ungdomsidrett. Han har lang erfaring med måling av fysisk aktivitet, med hovedfokus på akseleromter. I den forbindelse så har Aspvik hatt hovedansvar for objektiv måling av fysisk aktivitet i flere større prosjekter, som for eksempel Generasjon 100 (Eldre og fysisk aktivitet) og TESS (barn, ungdom og fysisk aktivitet). 

Han underviser på 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, på bachelor i Samfunns- og idrettsvitenskap, samt master i Idrettsvitenskap.

Forskningsgruppe: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole

Har fagansvar på følgende emner:

IDRSA1008 - Innføring i Idrettsvitenskap

IDRSA1018 - Kroppsøving og samfunn

IDRSA1012 - Trening og helse i kroppsøving

IDR3040 - Idrett, fysisk aktivitet og helse

Faglig kompetanseområde

 • Fysisk aktivitet i befolkningen

        --> Innsamling og analyse av aksellerometerdata (The actigraph).

 • Ungdomsidretten (trener-utøver relasjonen, risikokultur)
 • Idrett, skole og kroppsøving
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

 Forskningsprosjekter:

  

PUBLIKASJONER:

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:   

 

 

IKKE FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

 • Aspvik, Nils Petter, Mehus, Ingar, Sæther, Stig Arve & Tjønndal, Anne (2016) Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball. En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil.  Idrottsforum.org.
 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2012). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 2012. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2012
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2012). Den fysiske skolesekken. Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø – for skoler og SFO i Trøndelag. En evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag høsten 2011. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2011). Innhold i kroppsøvingstimen - mål, opplevelse og intensitet. Arbeidsrapport. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P, Elnan I, Brandsrud M. og Ingebrigtsen J. E. (2011). Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede? Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P. og Ingebrigtsen J. E. (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2010).  Fysisk form blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2009-2010. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Støren Stokke J, Hansen B. H, Aspvik N. P., Anderssen S.A., Ommundsen Y. (2010). Korrelater for fysisk aktivitet blant voksne med ulik utdanningsbakgrunn (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2010). Barns idrettsdeltagelse i Norge - litteraturstudie av barn i idretten. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2009). Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes fysiske aktivitet. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Velferd og fysisk aktivitet, en studie blant ansatte i NTNU Samfunnsforskning AS. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2008). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Ingebrigtsen J. E, Mehus I, Aspvik N. P. og Sæther S. A. (2008). Kroppsøving- hvorfor og hvordan?. Kroppsøving 2008 ;Volum 58.(3) s. 14-16.
 • Aspvik, N. P. (2007). Er kommunikasjon i idretten preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjonen mellom trener - utøver på trening. Trondheim: NTNU.

 

KONFERANSEBIDRAG:

 • Aspvik, N. P (2015). Objectively measured physical activity in older adults (70-77yrs) - The Generation 100 study. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) congress 2015 - Oslo.
 • Aspvik, N. P. (2014). Socio demographic and environmental correlates influencing elderly`s habitual physical activity. The generation 100 Study. European College of Sport Science congress - Amsterdam.
 • Aspvik. N. P. (2012). Den fysiske skolesekken, skolens uteområde. Konferanse i regi Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag idrettskrets, Trondheim. Januar 2012.
 • Aspvik, N. P. (2013). Parental socio-economic position and behavior influencing habitual physical activity among 6-year old children. A representative community study. European College of Sport Science congress - Barcelona.
 • Aspvik N. P. (2012). Samfunnets bekymring for barns inaktivitet – et måleproblem!? Foredrag: Samfunnsdagen, NTNU Samfunnsforskning 23.08.12
 • Hansen B. H, Aspvik N. P, Ylvisåker E, Jakobsen J. E, Kolle E, Anderssen, S. A. (2010). Fysisk inaktivitet blant voksne og eldre i Norge (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Aspvik N.P. (2010). Den norske barneidretten. Fagsamling, Kristiansand. September 2010.
 • Mehus I. og Aspvik N. P. (2010). Determinants of Exercise Enjoyment. Europeen College of Sport Science congress, 2010 Antalya.