Bakgrunn og aktiviteter

BIOGRAFI

Nils Petter er Universitetslektor ved Idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Nils Petter jobber også med en doktorgrad hvor han deltar på prosjektet Generasjon 100, med ansvar for prosessering av objektivt målt fysisk aktivitet blant eldre. Mål i doktorgraden:  Samle inn, analysere og diskutere eldre sin fysiske aktivitet.

Har mastergrad i Samfunns- og idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Masteroppgaven omhandlet det kommunikative handlingsforholdet mellom trener - utøver på trening.

Har siden 2007 hatt ulike stillinger ved Samfunns- og idrettsvitenskap (Institutt for sosiologi og statsvitenskap) og NTNU Samfunnsforskning as - Senter for Idrettsforskning. Henholdsvis som vitenskapelig assistent, universitetslektor og forsker.

 

FAGLIG KOMPETANSEOMRÅDE:

 • Fysisk aktivitet i befolkningen

        --> Innsamling og analyse av aksellerometerdata (The actigraph).

 • Barne- og ungdomsidretten.
 • Kommunikasjon Trener-Utøver.
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.
 • Idrett, skole og kroppsøving

 

HAR HATT FAGLIG ANSVAR PÅ EMNENE:

IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett.

IDRSA1004 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og analyse.

IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap.

IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt.

IDRSA1010 Kroppsøving og idrett.

IDRSA1012 Trening og helse i kroppsøving og idrett.

IDRSA1013 Utforming og evaluering i kroppsøving og idrett.

IDRSA1016 Forskningsmetode i kroppsøving og idrettsfag.

IDRSA1017 Idrettsvitenskapelig forskningsmetode.

IDRSA1018 Kroppsøving og samfunn.

IDRSA1013 Utforming og evaluering i kroppsøving og idrett.

IDRSA2900 Bacheloroppgaven i samfunns- og idrettsvitenskap.

IDRSA2901 Bacheloroppgaven i Kroppsøving og idrettsfag.

SOS3005 Kvantitativ metode (ansvar for idrettsstudentene).

IDR3031 Spesialisering kvantitativ metode.

IDR3033 Kvalitativ og kvantitativ metode.

IDR3802 Idrett og Samfunn (Eksperter i Team)

 

Har også bidratt med undervisning/veiledning i disse kursene:

IDRSA1002 Idrettssosiologi

IDRSA1019 Idrettspsykologi

IDRSA2004 Trenerroller

 

FORSKNINGSPROSJEKTER:

  

PUBLIKASJONER:

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKKE FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER:

 

 

KONFERANSEBIDRAG:

 • Aspvik, N. P (2015). Objectively measured physical activity in older adults (70-77yrs) - The Generation 100 study. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) congress 2015 - Oslo.
 • Aspvik, N. P. (2014). Socio demographic and environmental correlates influencing elderly`s habitual physical activity. The generation 100 Study. European College of Sport Science congress - Amsterdam.
 • Aspvik. N. P. (2012). Den fysiske skolesekken, skolens uteområde. Konferanse i regi Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag idrettskrets, Trondheim. Januar 2012.
 • Aspvik, N. P. (2013). Parental socio-economic position and behavior influencing habitual physical activity among 6-year old children. A representative community study. European College of Sport Science congress - Barcelona.
 • Aspvik N. P. (2012). Samfunnets bekymring for barns inaktivitet – et måleproblem!? Foredrag: Samfunnsdagen, NTNU Samfunnsforskning 23.08.12
 • Hansen B. H, Aspvik N. P, Ylvisåker E, Jakobsen J. E, Kolle E, Anderssen, S. A. (2010). Fysisk inaktivitet blant voksne og eldre i Norge (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Aspvik N.P. (2010). Den norske barneidretten. Fagsamling, Kristiansand. September 2010.
 • Mehus I. og Aspvik N. P. (2010). Determinants of Exercise Enjoyment. Europeen College of Sport Science congress, 2010 Antalya.

 

RAPPORTER:

 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2012). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 2012. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2012
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2012). Den fysiske skolesekken. Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø – for skoler og SFO i Trøndelag. En evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag høsten 2011. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2011). Innhold i kroppsøvingstimen - mål, opplevelse og intensitet. Arbeidsrapport. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P, Elnan I, Brandsrud M. og Ingebrigtsen J. E. (2011). Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede? Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik N. P. og Ingebrigtsen J. E. (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2010).  Fysisk form blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2009-2010. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Støren Stokke J, Hansen B. H, Aspvik N. P., Anderssen S.A., Ommundsen Y. (2010). Korrelater for fysisk aktivitet blant voksne med ulik utdanningsbakgrunn (KAN1 – Kartlegging Aktivitet Norge).
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2010). Barns idrettsdeltagelse i Norge - litteraturstudie av barn i idretten. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Helsedirektoratet (2009). Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes fysiske aktivitet. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen J. E. og Aspvik N. P. (2009). Velferd og fysisk aktivitet, en studie blant ansatte i NTNU Samfunnsforskning AS. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Aspvik N. P, Sæther S. A og Ingebrigtsen J. E. (2008). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as 2008
 • Aspvik, N. P. (2007). Er kommunikasjon i idretten preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjonen mellom trener - utøver på trening. Trondheim: NTNU.

 

MASTEROPPGAVE:

 • Aspvik, N. P. (2007). Er kommunikasjon i idretten preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjonen mellom trener - utøver på trening. Trondheim: NTNU.