Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • Cand polit Universitetet i Bergen - 1985
  • Dr.polit Universitetet i Bergen - 1994 Hospital Efficiency in Norway: A Nonparametric Analysis", Dissertations in Economics, 6, University of Bergen
  • Forsker/seniorforsker/forskningssjef SINTEF - 1986-2004
  • Professor helseøkonomi ved Institutt for Samfunnsmedisin siden 2005
  • Professor II helseøkonomi, Universitetet i Oslo 2007-11
  • Instituttleder ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU 1.8 2009 til 31/7 2013

Forskning:

  • Helsetjenestens organisering og finansiering.
  • Komparative analyser av helsepolitikk og helsesystemer.
  • Produktivitet og effektivitet i helsesektoren.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner