Bakgrunn og aktiviteter

Medical doctor by education and PhD in medicine (dr.med.). Head of Trondheim fMRI group at NTNU, and the Norwegian National Advisory Unit for functional MRI at Department of Medical Imaging, St. Olav’s University Hospital. Head of Center of Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), a Norwegian Research Council appointed Center for Research-based Innovation (SFI). Research interests: Medical imaging and spectroscopy  plus cognition across the lifespan and in a variety of neurological/neurosurgical conditions. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner