Bakgrunn og aktiviteter

 

Trude Carlsen, M.Sc., er treningsfysiolog og stipendiat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Carlsen sin forskningsinteresse er sammenhengen mellom fysisk form og mental helse hos middelaldrende og eldre personer. PhD prosjektet benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og fra treningsintervensjonen Generasjon 100

Les mer om hennes PhD prosjekt her: https://www.ntnu.no/cerg/kondisjon-og-mental-helse

Carlsen har en mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU (2012). I masteroppgaven undersøkte hun hvordan maksimal styrketrening påvirket skjeletthelsen til unge kvinner mellom 18-30år. 

Arbeidsoppgaver som avdelingsingeniør har vært koordineringsansvar, testing, trening og datahåndtering i to eksternt finansierte forskningsprosjekt, Generasjon 100 og EX-MET. I tillegg har Carlsen erfaring med undervisning på universitet (NTNU) og høyskole (Høgskulen i Volda).

 

Utdanning 

2015 -             PhD i medisin

2019 - 2020    Praktisk - pedagogisk utdanning, Høgskulen i Volda

2010 - 2012    Mastergrad i treningsfysiologi, NTNU

2007 - 2010    Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag, fordypning i bevegelsesvitenskap, NTNU

 

Arbeidserfaring

2021 -              Rådgiver, Forskningsadministrasjonen, Høgskulen i Volda

2015 -              Stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU

2020 - 2021     Høgskolelektor, Avdeling for kulturfag, Idrett og friluftsliv, Høgskulen i Volda

2012 - 2015     Avdelingsingeniør, CERG, ISB, NTNU

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner