Bakgrunn og aktiviteter

 

Stipendiat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Mitt forskningsområde er kondisjon og mental helse hos middelaldrende og eldre personer. I mitt PhD prosjekt benytter jeg data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og fra treningsintervensjonen Generasjon 100. 
 

Jeg har en mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU. I min masteroppgave undersøkte jeg hvordan maksimal styrketrening påvirket skjeletthelsa til unge kvinner mellom 18-30år. 

 

Utdanning 

2010 - 2012    Mastergrad i treningsfysiologi, NTNU

2007 - 2010    Bachelorgrad i bevegelsesvitenskap, NTNU

 

Tidligere arbeidserfaring

2015 -             Stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

2012 - 2015     Avdelingsingeniør, CERG, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner