Bakgrunn og aktiviteter

Trude Carlsen, M.Sc., er treningsfysiolog og stipendiat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Carlsen sin forskningsinteresse er sammenhengen mellom fysisk form og mental helse hos middelaldrende og eldre personer. PhD prosjektet benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNTog fra treningsintervensjonen Generasjon 100

Carlsen har en mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU. I masteroppgaven undersøkte hun hvordan maksimal styrketrening påvirket skjeletthelsen til unge kvinner mellom 18-30år. 

Les mer om hennes PhD prosjekt her: https://www.ntnu.no/cerg/kondisjon-og-mental-helse

 

Utdanning 

2010 - 2012    Mastergrad i treningsfysiologi, NTNU

2007 - 2010    Bachelorgrad i bevegelsesvitenskap, NTNU

 

Tidligere arbeidserfaring

2015 -             Stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

2012 - 2015     Avdelingsingeniør, CERG, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner