Bakgrunn og aktiviteter

Har bachelor i bevegelses - og idrettsvitenskap og mastergrad i idrettsfysiologi. Skrev masteroppgave om effekten av intervalltrening i overvektige personer.

Jobber nå som stipendiat ved K.G. Jebsen senter for hjertetrening og undersøker mitokondrienes rolle i hjertesykdom ved.

Forskningsinteresser

  • Trening av hjertesyke
  • Mitokondrienes rolle i hjertesykdom
  • Prekondisjonering før iskjemiske hendelser i hjertet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner