Bakgrunn og aktiviteter

Jorunn Helbostad er utdannet fysioterapeut og er professor i bevegelsesvitenskap Hun er instituttleder på  Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB). Hun leder EU prosjektet PreventIT, et personalisert helse og IKT prosjekt for å forebygge funksjonstap i alderdommen, og ADAPT, et prosjekt finansiert fra Forskningsrådets FriBioMed program med mål om å kartlegge og redusere fallrisiko ved hjelp av informasjon fra kroppsbårne sensorer.

Utdanning:

 • Fysioterapeut, Høgskolen i Oslo,1984
 • Hovedfag i fysioterapi (Can San), Universitetet i Bergen,1998
 • Dokotrgrad (Dr. Philos), Universitetet i Bergen, 2004

Forskningsinteresser:

 • Bevegelsesvansker og fall hos eldre,
 • Måling og påvirkning av balanse, gangfunksjon og fysisk aktivitet
 • Utvikling av mobile helseteknologiløsninger for påvirkning av bevegelse

Pågående studier:

 • PreventIT: EU, IKT og personalisert helse-prosjekt for å forebygge funksjonstap hos yngre eldre
 • ADAPT: FriBioMed prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, for utvikling av en helseapplikasjon for vurdering og håndtering av fallrisiko for eldre personer
 • ProFouND: EU, IKT, implementeringsprosjekt for å ta i bruk kunnskap om fallforebygging i praksis
 • Hoftebruddstudier: Behandling og rehabilitering etter hoftebrudd: effekt på mobilitet og fysisk aktivitet
 • Generasjon 100: Populasjonsbasert RCT blant eldrr 70-77 år i Trondheim; fysisk trening for primært å utsette hjertekarsykdom og død, og sekundært for å bedre fungering i hverdagen

 
 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016