Bakgrunn og aktiviteter

Jorunn Helbostad er utdannet fysioterapeut og er professor i bevegelsesvitenskap Hun er instituttleder på  Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB). Hun leder EU prosjektet PreventIT, et personalisert helse og IKT prosjekt for å forebygge funksjonstap i alderdommen, og ADAPT, et prosjekt finansiert fra Forskningsrådets FriBioMed program med mål om å kartlegge og redusere fallrisiko ved hjelp av informasjon fra kroppsbårne sensorer.

Utdanning:

 • Fysioterapeut, Høgskolen i Oslo,1984
 • Hovedfag i fysioterapi (Can San), Universitetet i Bergen,1998
 • Dokotrgrad (Dr. Philos), Universitetet i Bergen, 2004

Forskningsinteresser:

 • Bevegelsesvansker og fall hos eldre,
 • Måling og påvirkning av balanse, gangfunksjon og fysisk aktivitet
 • Utvikling av mobile helseteknologiløsninger for påvirkning av bevegelse

Pågående studier:

 • PreventIT: EU, IKT og personalisert helse-prosjekt for å forebygge funksjonstap hos yngre eldre
 • ADAPT: FriBioMed prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, for utvikling av en helseapplikasjon for vurdering og håndtering av fallrisiko for eldre personer
 • ProFouND: EU, IKT, implementeringsprosjekt for å ta i bruk kunnskap om fallforebygging i praksis
 • Hoftebruddstudier: Behandling og rehabilitering etter hoftebrudd: effekt på mobilitet og fysisk aktivitet
 • Generasjon 100: Populasjonsbasert RCT blant eldrr 70-77 år i Trondheim; fysisk trening for primært å utsette hjertekarsykdom og død, og sekundært for å bedre fungering i hverdagen

 
 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

 • Petersen, Morten Aa.; Aaronson, Neil K.; Arraras, Juan I; Chie, Wei-Chu; Conroy, Thierry; Costantini, Anna; Dirven, Linda; Fayers, Peter; Gamper, Eva-Maria; Giesinger, Johannes M; Habets, Esther J.J.; Hammerlid, Eva; Helbostad, Jorunn L.; Hjermstad, Marianne Jensen; Holzner, Bernhard; Johnson, Colin; Kemmler, Georg; King, Madeleine T.; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Reijneveld, Jaap C.; Singer, Susanne; Taphoorn, Martin J. B.; Thamsborg, Lise H.; Tomaszewski, Krzysztof A.; Velikova, Galina; Verdonck-de Leeuw, Irma M.; Young, Teresa; Groenvold, Mogens. (2018) The EORTC CAT Core?The computer adaptive version of the EORTC QLQ-C30 questionnaire. European Journal of Cancer. vol. 100.

2017

2016