Bakgrunn og aktiviteter

Persolig hjemmeside  NTNU

CV

Faglige hjemmesider:
Sidene er på engelsk

Strain rate imaging
Deformation imaging with ultrasound. Basic concepts, basic technology and pitfalls, basic physiology and clinical use.

 

Prizes: 

Norsk kardiologisk selskap: Ole storsteins pris for hjerteforskning 2012
       Prisforedrag

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner