Toppbanner CERG

Pågående prosjekter

CERGs forskningsprosjekter

CERG har i dag over 50 ansatte og det er høy forskningsaktivitet i gruppa. På denne sida finner du både store og små forskningsprosjekter vi har fullført eller er i gang med. Klikk på lenkene for å lese mer og for å lese resultatene som har kommet ut av prosjektene så langt. Flere pågående prosjekter vil bli lagt til på denne sida etter hvert.


NorEx

NorEx

NorEx er den første store studien som undersøker om trening forlenger livet og hindrer ny alvorlig sykdom etter et hjerteinfarkt.

NOREx-logo

Les mer om NorEx

My Medical Digital Twin

My Medical Digital Twin

Ambisjonen med My Medical Digital Twin-prosjektet er å utvikle en personlig medisinsk digital tvilling som gir deg informasjon om blodtrykket ditt og hvordan du bør kombinere trening og medikamenter for å senke det.

Toppbilde My Medical Digital Twin

Les mer om My Medical Digital Twin

Generasjon 100

Generasjon 100

Generasjon 100 er den første og største studien som ser på om trening kan forlenge livet for eldre.

Logo for Generasjon 100

Les mer om Generasjon 100

Treningsvaner hos eldre

Treningsvaner hos eldre

Hvilke aktiviteter foretrekker eldre som trener? Har intensiteten på aktiviteten betydning for valget? Og hvilke eldre har størst fare for å hoppe av et treningsprogram?

Generasjon 100-deltakere som har trent intervalltrening

Les mer om doktorgradsprosjektet

Kondisjonstrening og kolesterol hos eldre

Kondisjonstrening og kolesterol hos eldre

Hvordan påvirker regelmessig trening nivåene av fettstoffer i blodet til eldre? Og spiller intensiteten på treningen noen rolle?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Kondisjon og hjernestruktur hos eldre

Kondisjon og hjernestruktur hos eldre

Beholder eldre mer komplekse hjerner, mer intakt ledningsnett i hjernen og flere hjerneceller dersom de trener og har god kondisjon?

Les mer om doktorgradsprosjektet

HUNT4 Kondisprosjektet

HUNT4 Kondisprosjektet

I Kondisprosjektet i Den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) har vi målt kondisjonen og undersøkt hjertene til flere tusen nordtrøndere.

Logo for HUNT4 Kondisprosjektet

Les mer om HUNT4 Kondisprosjektet

HUNT4 PAI-studien

HUNT4 PAI-studien

I en understudie av HUNT4 Kondisprosjektet ønsker vi å se på om et aktivitetsarmbånd som måler fysisk aktivitetsnivå i PAI-poeng er effektivt for å forbedre kondisjonen og gjøre befolkningen mer fysisk aktiv.

HUNT4 PAI-kollasj

Les mer om HUNT4 PAI-studien

HUNT4 hjerte-CT-studien

HUNT4 hjerte-CT-studien

I HUNT4 hjerte-CT-undersøkelsen ønsker vi å finne ut hvordan åreforkalkning i hjertets egne blodårer henger sammen sammen med livsstilsfaktorer, kondisjon og hjertefunksjon.

Foto: Siemens Healthineers.

Les mer om HUNT4 hjerte-CT-studien

HUNT3 Kondisprosjektet

HUNT3 Kondisprosjektet

Vi studerer sammenhengen mellom direkte målt kondisjon og helse basert på 4500 kondisjonstester vi gjennomførte under Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

O2-opptakstest, mann

Les mer om HUNT3 Kondisprosjektet

PAI

PAI

Vår forskningsbaserte aktivitetsscore PAI hjelper friske og syke kvinner og menn i alle aldre med å  vite hvor mye fysisk aktivitet akkurat de trenger for å redusere sin egen risiko for sykdom mest mulig.

Les mer om PAI

PAI, levetid og kroppsvekt

PAI, levetid og kroppsvekt

Hva forteller PAI-scoren din deg om din risiko for usunn vektoppgang og tidlig død?

Les mer om doktorgradsprosjektet

EX-MET

EX-MET

Hvor mye og hvor intensiv trening trengs for å redusere hjerte- og karrisikoen for personer med metabolsk syndrom?
Illustrasjon EX-MET-studien

Les mer om EX-MET-studien

SMARTEX-HF

SMARTEX-HF

Vi koordinerte SMARTEX-HF-studien, som hadde som mål å undersøke effekten av trening med ulik intensitet og varighet hos pasienter med hjertesvikt. Ni forskningssentre i Europa deltok.

SMARTEX logo

Les om SMARTEX-HF

OptimEx

OptimEx

EU-studien OptimEx har sett på effekten av 4x4-intervalltrening for pasienter med diastolisk hjertesvikt, hvor hjertet er stort og stivt og har svekket evne til å fylles med blod.

OptimEx-logo

Les mer om OptimEx

Barnefedmestudien

Barnefedmestudien

Er hard kondisjonstrening best for hjertet til barn med fedme?

Hjerteformet tre, Illustrasjon Barnefedmestudien

Les mer om Barnefedmestudien

NEXAF

NEXAF

Det landsomfattende NEXAF-prosjektet har som mål å finne ut hva som er den beste treningen for personer som har etablert atrieflimmer.

Les mer om NEXAF

Intervalltrening og hjerteflimmer

Intervalltrening og hjerteflimmer

Påvirker trening risikoen for atrieflimmer? Og påvirker det plagene hos personer som allerede har flimmer?

Hjerte og hjerterytme (banner)

Les mer om doktorgradsprosjektet

Fysisk aktivitet og hjerteflimmer

Fysisk aktivitet og hjerteflimmer

Hva er sammenhengen mellom kondis og risikoen for å få atrieflimmer? Og påvirker treningsnivået faren for tidlig død hos pasienter som allerede har flimmer?

Illustrasjon, Fysisk aktivitet og hjerteflimmer

Les mer om doktorgradsprosjektet

Kondisjon og hjerterisiko

Kondisjon og hjerterisiko

Har kondisen noe å si for hjertehelsa til spreke, friske mennesker?

ExPlas

ExPlas

I den kliniske delen av ExPlas-studiene undersøker vi om blodplasma fra trente donorer kan ha gunstig påvirkning på hjernen til pasienter med Alzheimers sykdom.

Les mer om ExPlas

Trening mot demens

Trening mot demens

Kan høy PAI-score over tid og god kondisjon motvirke utviklingen av demens?

Illustrasjon, Alzheimers sykdom

Les mer om doktorgradsprosjektet

Trening og hjernehelse

Trening og hjernehelse

Kan trening redusere svekkelser av hjernen og hindre demens hos middelaldrende og eldre?

Illustrasjon, Trening og hjernehelse

Les mer om doktorgradsprosjektet

Kondisjon og mental helse

Kondisjon og mental helse

Kan trening redusere medisinbruk mot psykiske plager for eldre? Og er kondisjon og symptomer på depresjon over tid avgjørende for hvor lenge vi lever?

Illustrasjon, Kondisjon og mental helse

Les mer om doktorgradsprosjektet

Trening og fettlever

Trening og fettlever

Hvordan henger inaktivitet, kondisjon og treningsvaner sammen med ikke-alkoholisk fettleversykdom og prognosen til de som allerede har sykdommen?

Ikke-alkoholisk fettleversykdom

Les mer om forskningsprosjektet

Lungefunksjon og kondisjon

Lungefunksjon og kondisjon

Hvilken betydning har lungene for kondisjonen til friske mennesker?

Såpeboble, Illustrasjon til forskningprosjektet Lungefunksjon og kondisjon

Les mer om doktorgradsprosjektet

Lungefunksjon og kondis hos hjerte- og lungesyke

Lungefunksjon og kondis hos hjerte- og lungesyke

Hvilken betydning har lungene for kondisjonen til personer med hjerte- og karsykdom og kols?

Illustrasjon: Skjelett med organer

Les mer om doktorgradsprosjektet

Intervalltrening ved alvorlig kols

Intervalltrening ved alvorlig kols

Kan personer med alvorlig kols og lav oksygenmetning i blodet dra nytte av intensiv intervalltrening?

Les mer om doktorgradsprosjektet

IT IS HOPE 4 HF

IT IS HOPE 4 HF

Er digital treningsoppfølging et godt alternativ for hjertesyke?

Les mer om forskningsprosjektet

Kondisjonstrening og kardiorenalt syndrom

Kondisjonstrening og kardiorenalt syndrom

Har hjertesyke samme treningseffekt når også nyrene er svake?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Hjertesvikt, trening og stoffskifte

Hjertesvikt, trening og stoffskifte

Hvordan påvirker trening stoffskiftet ved hjertesvikt?

Nuclear magnetic resonance

Les mer om doktorgradsprosjektet

Trening, livsstilssykdommer og mitokondriefunksjon

Trening, livsstilssykdommer og mitokondriefunksjon

Kan trening effektivisere kraftverkene i hjertemuskelceller ved diabetes og hjerte- og karsykdom?

Jobbing med cellekultur

Les mer om doktorgradsprosjektet

Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko

Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko

Hvilken rolle spiller kjønn, kondisjon og snusbruk for evnen blodårene til friske mennesker har til å trekke seg sammen?

Illustrasjon, hjerte med blodårer

Les mer om doktorgradsprosjektet

Nikotin, snus og blodårefunksjon

Nikotin, snus og blodårefunksjon

Påvirkes funksjonen til blodårene av nikotin og andre stoffer fra tobakksprodukter?

Snusboks

Les mer om forskningsprosjektet 

Trening og endringer i vårt mørke DNA

Trening og endringer i vårt mørke DNA

Hva gjør trening med den delen av arvematerialet vårt som ikke koder for proteiner, og kan denne kunnskapen hjelpe oss til å utvikle nye medisiner for eldre og syke?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo