Pågående prosjekter

CERG har i dag over 50 ansatte og det er en svært høy aktivitet i gruppa, med både små og store prosjekter. Mange av disse kan du lese om på bloggen vår, men her gir vi et kort innblikk i de aller største studiene.


OptimEx

– Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure

OptimEx - Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure - er et av de største prosjektene i gruppen. Diastolisk hjertesvikt er den eneste hjerte- og karsykdommen med økende omfang i Vesten, og da det ikke er funnet en effektiv medisinsk behandling er hovedmålet med studien å undersøke effekten av trening som medisin. Videre ønsker vi å finne ut hvor mye trening og hvilken intensitet som er mest hensiktsmessig. Du kan lese mer om studien på hjemmesiden til OptimEx (engelsk). OptimEx koordineres fra CERG og er et samarbeid mellom fem europeiske universiteter og et telemedisinfirma. Finansieringen kommer fra EU og beregnet varighet er 3,5 år.


Generasjon100

Generasjon100 er en klinisk studie om eldre og trening med over 1500 deltakere i alderen 70-77 år i Trondheim kommune. Studien er unik da det aldri tidligere er blitt gjennomført lignende prosjekter blant eldre mennesker i så stor skala. Gjennom tilfeldig  utvelgelse til ulike typer trening gjennom totalt tre år, er målet å finne ut av om trening kan fungere som en buffer mot eldrebølgen ved at eldre får bedre helse og livskvalitet. 

Du kan lese mer om Generasjon 100 på prosjektets hjemmeside.


MET-EX

MET-EX-studien (Exercise in prevention of metabolic syndrome) sammenligner effekten av 4x4-intervalltrening, 1x4-intervalltrening og trening med moderat intensitet for pasienter som står i fare for å utvikle metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom karakteriseres av overvekt, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og ugunstig fettstoffprofil i blodet, og gir kraftig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studien koordineres av vår forsker Arnt Erik Tjønna og inkluderer forskningssentre fra hele verden. Ett av målene med MET-EX er å finne ut hvor lite trening man kan slippe unna med for å oppnå gode helsegevinster.

VO2max

SMARTEX-HF

Vi koordinerte SMARTEX-HF-studien, som undersøkte effekten av trening med ulik intensitet og varighet hos 209 pasienter med hjertesvikt. Ni forskningssentre i Europa deltok i studien. Resultatene fra SMARTEX-HF ble publisert tidlig i 2017, og du kan lese en populærvitenskapelig framstilling og tolkning av resultatene her.

SMARTEX logo

CERG kontaktinformasjon

 
 
Telefon:
+47 72 82 81 13 Ulrik Wisløff
E-post:
cerg-post@medisin.ntnu.no

Facebook     
Besøksadresse:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim
 
Postadresse:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim