Pågående forskningsprosjekter

CERG har i dag over 50 ansatte og det er en svært høy forskningsaktivitet i gruppa. På denne sida finner du både store og små forskningsprosjekter som vi er i gang med. Klikk på lenkene for å lese mer og for å lese resultatene som har kommet ut av prosjektene så langt. Flere pågående prosjekter vil bli lagt til på denne sida etter hvert.


Generasjon 100

Generasjon 100 er den første og største studien som ser på om trening kan forlenge livet for eldre.

Les mer om Generasjon 100

OptimEx

EU-studien OptimEx ser på effekten av 4x4-intervalltrening for pasienter med diastolisk hjertesvikt, hvor hjertet er stort og stivt og har svekket evne til å fylles med blod.

Les mer om OptimEx

HUNT4 Kondisprosjektet

I Kondisprosjektet i Den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) måler vi kondisjonen og undersøker hjertene til flere tusen nordtrøndere.

Les mer om HUNT4 Kondisprosjektet

EX-MET

Hvor mye og hvor intensiv trening trengs for å redusere hjerte- og karrisikoen for personer med metabolsk syndrom?

Les mer om EX-MET-studien

SMARTEX-HF

Vi koordinerte SMARTEX-HF-studien, som hadde som mål å undersøke effekten av trening med ulik intensitet og varighet hos 209 pasienter med hjertesvikt. Ni forskningssentre i Europa deltok i studien.

SMARTEX logo

Les om resultatene fra SMARTEX-HF her

Barnefedmestudien

Er hard kondisjonstrening best for hjertet til barn med fedme?

Les mer om Barnefedmestudien

Lungefunksjon og kondisjon

Hvilken betydning har lungene for kondisjonen til friske mennesker?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Fysisk aktivitet og hjerteflimmer

Hva er sammenhengen mellom kondis og risikoen for å få atrieflimmer? Og påvirker treningsnivået faren for tidlig død hos pasienter som allerede har flimmer?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Kondisjon og mental helse

Kan trening redusere medisinbruk mot psykiske plager for eldre? Og er kondisjon og symptomer på depresjon over tid avgjørende for hvor lenge vi lever?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Trening og hjernehelse

Kan trening redusere svekkelser av hjernen og hindre demens hos middelaldrende og eldre?

Les mer om doktorgradsprosjektet

Trening, diabetes og kjønnsforskjeller

Responderer kvinner og menn med type 2-diabetes forkjellig på trening?

Les mer om studien, og finn ut om du kan bli med

Personlig AktivitetsIntelligens (PAI) og fysisk form

Gir 100 PAI i uka bedre kondisjon enn å gå 10 000 skritt hver dag?

 

Les mer om studien, og finn ut om du kan bli med

Følg oss på sosiale medier:
    

Send oss en e-post:
 cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim