Pågående prosjekter

CERG har i dag over 50 ansatte og det er en svært høy aktivitet i gruppa, med både små og store prosjekter. Mange av disse kan du lese om på bloggen vår, men her gir vi et kort innblikk i de aller største studiene.


OptimEx

– Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure

OptimEx - Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure - er et av de største prosjektene i gruppen. Diastolisk hjertesvikt er den eneste hjerte- og karsykdommen med økende omfang i Vesten, og da det ikke er funnet en effektiv medisinsk behandling er hovedmålet med studien å undersøke effekten av trening som medisin. Videre ønsker vi å finne ut hvor mye trening og hvilken intensitet som er mest hensiktsmessig. Du kan lese mer om studien på hjemmesiden til OptimEx (engelsk). OptimEx koordineres fra CERG og er et samarbeid mellom fem europeiske universiteter og et telemedisinfirma. Finansieringen kommer fra EU og beregnet varighet er 3,5 år.


Generasjon100

Generasjon100 er en klinisk studie om eldre og trening med over 1500 deltakere i alderen 70-77 år i Trondheim kommune. Studien er unik da det aldri tidligere er blitt gjennomført lignende prosjekter blant eldre mennesker i så stor skala. Gjennom tilfeldig  utvelgelse til ulike typer trening gjennom totalt tre år, er målet å finne ut av om trening kan fungere som en buffer mot eldrebølgen ved at eldre får bedre helse og livskvalitet. 

Du kan lese mer om Generasjon 100 på prosjektets hjemmeside.


MET-EX

– Exercise in prevention of metabolic syndrome

MET-EX er en multisenterstudie koordinert av forsker Arnt Erik Tjønna ved CERG med fokusVO2max på trening med høy intensitet for pasienter med risiko for å utvikle metabolsk syndrom. Typiske faktorer er overvekt, nedsatt glukoseintoleranse, type 2-diabetes og høyt blodtrykk. Gjennom veiledet trening i 16 uker og totalt tre års oppfølging ønsker man å finne ut om trening med høy intensitet har bedre effekt med tanke på reversering av risikofaktorer for metabolsk syndrom enn moderat intensitet. Videre er et viktig mål å finne ut hvor lite trening man kommer unna med - en gruppe vil derfor teste intervalltrening etter 1x4-metoden: kun fire minutter intensiv trening i løpet av hver økt. Inkludering for denne studien er avsluttet.


SMARTEX-HF

– Study of MyocArdial Recovery afTer EXercise training in Heart Failure

SMARTEX logoSMARTEX-HF er en multisenterstudie koordinert fra CERG og NTNU, med samarbeidende sentre ni forskjellige steder i Europa. Gjennom 12 uker med trening med ulik intensitet og varighet og oppfølging i 1 år, har vi undersøkt effekten av treningen på ulike funksjoner i hjertet hos totalt 209 pasienter med hjertesvikt. Vår hypotese var at trening med høy intensitet er mer effektivt enn tidligere anbefalinger om moderat intensitet. Du kan lese en populærvitenskapelig framstilling og tolkning av resultatene fra SMARTEX-HF her.


CERG kontaktinformasjon

 
 
Telefon:
+47 72 82 81 13 Ulrik Wisløff
E-post:
cerg-post@medisin.ntnu.no

Facebook     
Besøksadresse:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim
 
Postadresse:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim