Bakgrunn og aktiviteter

Biografi:

Ingar Mehus har master i Idrettsvitenskap og PhD i Psykologi fra NTNU. Han har vært ansatt ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap siden 2004, og var leder for staben i Idrettsvitenskap i perioden 2012-2014. 

I perioden januar-juli 2015 oppholdt Ingar seg ved department of Kinesiology, University of North Carolina - Greensboro (UNCG) som visiting scholar, der han jobbet med prosjektet Science of Healthful Living.

Ingar underviser på årsstudium, bachelor og master på en rekke kurs som inkluderer organisert idrett, sosialpsykologi og kvantitativ metode. Han har utviklet nye kurs i barne- og ungdomsidrett, idrett og kroppsøving, trenerroller og kvantitativ metode. Forskningsinteresser er rettet mot motivasjonsteori, måling av fysisk aktivitet og overvekt.  

Faglig kompetanseområde:

 • Sosialpsykologi med vekt på motivasjon
 • Konsum av idrett
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Måling av fysisk aktivitet
 • Kvantitativ metode

Forskningsprosjekter:

 • Selvregulering i idrett og kroppsøving
 • Fysisk aktivitet og skoleprestasjoner
 • Måling av fysisk aktivitet i skolen

 

Utvalgte publikasjoner:

Mehus, I. (2016). Fysisk aktivitet og skoleprestasjoner. I Seippel, Ø., Sisjord, M. K. & Strandbu, Å. (red). Ungdom og idrett. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Myrli, T. R. & Mehus, I. (2015). Ulikhet i rekruttering og frafall i den organiserte idretten i Trondhiem. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 15, 1, 51-77

Mehus, I. (2015). Motivasjon......til hva? I Sæther, S. A. (red.), Trenerroller. Bergen: Fagbokforlaget Vigstadmo & Bjørge AS

Solberg, H. A. & Mehus, I. (2014). The challenge of attracting football fans to stadia? International Journal of Sport Finance. 5, 4, 3-19

Steinsbekk, S., Wichstrøm, L., Ødegård, R., Mehus, I. (2012). Change in body fat during a family-based treatment of obesity in children: The relative importance of energy intake and physical activity. Obesity Facts. 5, 4, 515-526

Mehus, I. (2012). Norwegian Spectators of Entertainment Sport. Docotral thesis at NTNU

Mehus, I. & Kolstad, A. (2011). Football team identification in Norway: Spectators of local and international football matches. Social Identities. 17, 6, 833-845

Mehus, I. (2010). The diffused audience of football. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies. 24, 6, 897-903

Mehus, I. & Osborn, G. (2010). Consuming Football: The Norwegian experience, the English impact, and the possibilities of interdisciplinary research. Scandinavian Sport Studies Forum, 1, 89-113    (Download at: http://www.sportstudies.org/content/vol_1_2010/089-113_vol_1_2010_mehus-osborn.pdf)

Mehus, I. & Sando, O. J. (2010). Overvekt og folkehelse - Evaluering av fysisk aktivitet for overvektige i seks kommuner i Sør-Trøndelag. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS, Senter for Idrettsforskning

Ingebrigtsen, J. E. & Mehus, I. (2006). Kroppsøving og idrett for alle - hvordan nå målet? I Sigmundsson, H. & Ingebrigtsen J. E. (2006). Idrettspedagogikk, Oslo: Universtitetsforlaget. 

Mehus, I. (2005). Distinction through sport consumption: Spectators of soccer, basketball and ski-jumping. International Review for the Sociology of Sport, 40, 321-333

Mehus, I. (2005). Sociability and excitement motives of spectators attending entertainment sport events: Spectators of soccer and ski-jumping. Journal of Sport Behavior, 28, 333-350

Mehus, I. & Sisjord, M. K. (2001). En kvalitativ evaluering av FUNI prosjektet, Delprosjekt: Nord-Trøndelag Idrettskrets. Oslo: Norges Idrettshøgskole og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Mehus, Ingar. (2019) Barne- og ungdomsidrett. Idrettsvitenskap : perspektiver og praksis.
 • Mehus, Ingar. (2016) Fysisk aktivitet og skoleprestasjoner. Ungdom og idrett.
 • Mehus, Ingar. (2015) Motivasjon....til hva?. Trenerroller.