Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved K.G Jebsen - Senter for hjertetrening, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved det Medisinske Fakultet ved NTNU.

Jeg har en mastergrad i Idrettsvitenskap fra NTNU. I januar 2015 startet jeg som stipendiat. I mitt prosjekt skal jeg studere hvordan eldres treningsmønster påvirker deres helse. Doktorgradprosjektet er et subprosjekt av Generasjon 100 studien.

Har tidligere jobbet i ulike stillingsandeler som forskningsassistent tilknyttet flere prosjekter ved Sør- Trøndelag Idrettskrets og NTNU Samfunnsforskning as – Senter for Idrettsforskning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling