Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har bakgrunn som idrettsviter med mastergrad fra NTNU. I 2019 fullførte jeg doktorgrad i medisin hvor jeg studerte eldres treningsmønster og målemetoder for fysisk aktivitet blant eldre. Doktorgradprosjektet var et subprosjekt av Generasjon 100.

Nå jobber jeg som avdelingsingeniør og CIUS koordinator ved fakultet for medisin og helsevitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling