Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, og leder for Senter for Toppidrettsforskning.

Min forskning fokuserer på å øke forståelsen for idrettsprestasjoner, gjennom å undersøke fysiologiske og biomekaniske mekanismer, effekter av styrke og utholdenhetstrening og anvendelse av ny teknologi for å oppnå ny kunnskap om disse faktorene under trening og konkurranser. Jeg underviser disse fagområdene på Bachelor, Master og ph.d kurs, samt Topptrener II studiet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner