Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Daglig leder ved Senter for Toppidrettsforsking.

Det meste av min forskning fokuserer på å øke forståelsen for prestasjoner i toppidretten, hovedsakelig gjennom fysiologiske og biomekaniske undersøkelser, effekter av styrke og utholdenhetstrening og anvendelse av ny teknologi for å oppnå ny kunnskap om disse faktorene under trening og konkurranser.

Jeg underviser  BA, MA og ph.d kurs med fokus på disse fagområdene, samt Topptrener II studiet.

Gjennom min 20 % stilling som fagansvarlig for Olympiatoppen Midt-Norge arbeider jeg på daglig basis med trenere og utøvere i toppidretten, og har spesielt fokus på å optimalisere samhandlingen mellom forskning og beste praksis.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner