Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Daglig leder ved Senter for Toppidrettsforsking.

Min forskning fokuserer på å øke forståelsen for prestasjoner i toppidretten, hovedsakelig gjennom å undersøke fysiologiske og biomekaniske mekanismer, effekter av styrke og utholdenhetstrening og anvendelse av ny teknologi for å oppnå ny kunnskap om disse faktorene under trening og konkurranser. Jeg underviser  BA, MA og ph.d kurs med fokus på disse fagområdene, samt Topptrener II studiet.

Jeg har parallelt en deltidsstilling som leder for forskning og utvikling i Olympiatoppen, og arbeider på daglig basis med fagpersoner, trenere og utøvere i toppidretten, og har spesielt fokus på å optimalisere samhandlingen mellom forskning og beste praksis.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner