Publikasjoner

Forskningsgruppen produserer årlig en stor mengde vitenskapelig materiale, både i form av bokbidrag, foredrag og postere på konferanser, mediebidrag og tidsskriftspublikasjoner. På denne siden finner du hovedfunnene i noen utvalgte publikasjoner fra CERG.

Forsøkspersoner

Kan du tenke deg å delta i et forskningsprosjekt? Det foregår til enhver tid en rekke kliniske studier (studier som involverer mennesker) ved Cardiac Exercise Research Group, og vi har ofte behov for forsøkspersoner. Alle disse studiene blir grundig vurdert av Regional Etisk Komite (REK), og dine rettigheter som forsøksperson vil bli nøye ivaretatt. Selv om deltakelse kan kreve litt tid og anstrengelse av deg, får du mye tilbake. Kanskje trenger du et lite puff for å komme i gang med regelmessig trening? 

Her finner du aktuelle studier med behov for forsøkspersoner.


Pågående prosjekter

CERG omfatter i dag over 50 personer og det er en svært høy aktivitet i gruppa, med både små og store prosjekter. Mange av disse kan du lese om på bloggen vår, men her gir vi et kort innblikk i de aller største studiene, med planlagt varighet flere år frem i tid.

Her finner du beskrivelse av et utvalg pågående CERG-studier.


 


Kontakt oss

Facebook