Ansatte i Cardiac Exercise Research Group

Ansatte i Cardiac Exercise Research Group

CERG består av fremragende forskere, leger, teknikere og lovende forskningstalenter fra hele verden. Forskningsgruppa ledes av professor Ulrik Wisløff, og har totalt over 50 ansatte.

 


person-portlet

Doktorgradsstipendiater

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo