Bakgrunn og aktiviteter

 

Interesseområder: Helseregistre, kardiovaskulære sykdommer, trening, validering av datakvalitet i registre, epidemiologisk forskning.

 

NorEx - The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction

Jeg jobber som daglig leder i NorEx-studien. Vårt mål er å finne ut om tre og et halvt år med trening forlenger livet og hindrer ny alvorlig sykdom hos pasienter som har blitt behandlet for hjerteinfarkt. Studien er i oppstartsfasen, og etter planen starter vi å inkludere pasienter mot slutten av 2019. Les mer om NorEx. 

Jeg har tidligere arbeidet med helseregistre, og i mitt doktorgradsprosjekt undersøkte jeg blant annet datakvaliteten i Norsk hjerneslagregister og Norsk pasientregister. 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling