Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som senioringeniør ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og er tilknyttet Treningsgruppa og CERG (Cardiac Exercise Research Group).

Jeg ble ferdigutdannet bioingeniør ved HIST i 1998 og jobbet ved Avdeling for Patologi og Medisinsk Genetikk, St Olavs Hospital, frem til høsten 2005. Da begynte jeg i et vikariat ved ISB og har siden jobbet som ingeniør her.

Metoder jeg jobber med på laben er: histologi, immunhistologi, mikroskopiering, ELISA og andre enzymbaserte kit, hjerteceller og cellebehandling, ulike metoder på Avdeling for komparativ medisin (AKM), innsamling og behandling av biologisk materiale samt andre generelle lab teknikker.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner