Systemvarsel - No profile

Ingen offentlig profilside

Det er ingen offentlig profilside for denne personen.

Det kan være flere årsaker til at en person ikke har en profilside. Vedkommende kan ha sluttet ved NTNU. Profilsider for studenter, sensor og gjester er kun tilgjengelig for påloggete brukere via Innsida dersom vedkommende har gitt sitt samtykke.

Mer om offentlig og lukket profiler

Grafisk illustrasjon av en lås og gears