Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Madssen, Erik. (2015) Exercise-induced effects on coronary atherosclerosis assessed by grayscale and radiofrequency intravascular ultrasound. 2015. ISBN 978-82-326-1190-4.