Bakgrunn og aktiviteter

Har siden 2014 jobbet som ingeniør tilknyttet NeXt Move kjernefasilitet, og K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening (CERG). Next Move kjernefasilitet tilbyr avansert utstyr og høy kompetanse for gjennomføring av kliniske forskningsmetoder. 

Har mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU (2012-2014) og bachelorgrad i idrett inkludert årsstudium i medisin fra henholdsvis Høgskolen i Nord-Tøndeling og Bjørknes Høyskole (2007-2011).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner