Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn: Utdannet lege fra NTNU i 2016, turnustjeneste fra Levanger sykehus / Lundamo legesenter. Bachelorgrad i idrettsbiologi fra Norges Idrettshøgskole (2007-10).

PhD-prosjekt: "Cardiorespiratory fitness in relation to cardiovascular risk and disease in a population - the HUNT Fitness Study.". Oppstart september 2017. Benytter data fra kondisprosjektet i HUNT3 og HUNT4.  

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner