Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med kardiovaskulær fysiologi og fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av individer i risiko grupper for kardiovaskulær sykdom

Forsknings område:

Kardiovaskulær fysiologi og fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av individer i risiko grupper (metabolsk sykdom/diabetes/overvekt) for kardiovaskulær sykdom

 

Treningsfysiologi

Blodårefunksjon

Hjertet

Forsknings fokus

Hovedmål i forskningsaktiviteten:

  • Å utvikle metoder som kan anvendes i klinisk forskning som ligger innenfor fakultetets interesse rammer
  • Å utvikle kliniske modeller som kan brukes til å undersøke potensielle mekanismer som er viktige i forebygging og behandling av kardiovaskulær sykdom
  • Interesse området er trening som rehabilitering og forebygging av individer som er i risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom
  • Forsknings objektene er pasienter med metabolsk syndrom, Type 1 og 2 diabetes, svangerskapsdiabetes, overvektige. Vi ser på alt fra foster til voksne individer
  • De metodene vi bruker inkluderer moderne ultralyd teknikker der vi kan undersøke blodårefunksjon og hjertefunksjon hos barn/voksne og hjerte funksjon hos foster. I tillegg bruker vi metoder der vi kan se på skjelettmuskel funksjon (kalsium regulering og mitokondriefunksjon i muskelcelle), og standardiserte biokjemiske og molekylære biologiske metoder (som for eksempel microarray analyser)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner