Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i hjertesykdommer og spesialist i anestesi og intensivmedisin. Dr med og forsker ved K. G. Jebsen - Senter for hjertetrening (CERG). Forsker på hjerte- og karsystemet hos fostre, barn og gravide, og undersøker effekten av trening og sunt kosthold ved livsstilssykdommer som diabetes og fedme.

Nasjonal forskningskoordinator i UNIKARD, en nasjonal forskningssatsing på hjerte- og karsykdom.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner