Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Johnsen, Anne Berit; Høydal, Morten; Wisløff, Ulrik. (2014) Atrial myocyte structure, function and calcium handling in cardiac disease Effects of maximal oxygen uptake. 2014. ISBN 978-82-326-0134-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (105).
  • Johnsen, Anne Berit; Nilssen, Kjell J.. (2005) Sjøtoleranse og atferd hos Svalbardrøye (Salvelinus alpinus L.). 2005.