Bakgrunn og aktiviteter

Seniorkonsulent/kommunikasjonsrådgiver i Cardiac Exercise Research Group (CERG). Har ansvar for å oppdatere CERGs nettsider og sosiale medier, i tillegg til øvrig kommunikasjonsarbeid og kontakt med medier.

Prosjektmedarbeider i UNIKARD siden 2014. Formidler allmennrettede artikler om ny norsk forskning innen hjerte- og karsykdom på Hjertebloggen.

Jobber også som kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs hospital og som rådgiver og webredigerer for NORHEART, den norske forskerskolen innen hjerte- og karsykdom.

Utdannet treningsfysiolog (mastergrad) fra NTNU og journalist (bachelorgrad) fra Høgskulen i Volda. Har åtte års erfaring som journalist i NRK.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Revdal, Anders; Ingul, Charlotte Bjørk. (2014) Low-volume interval training improves cardiovascular risk factors in type 2 diabetes A randomized controlled trial. 2014.