Bakgrunn og aktiviteter

Seniorkonsulent/kommunikasjonsrådgiver i Cardiac Exercise Research Group (CERG).

Prosjektmedarbeider i UNIKARD siden 2014. Formidler daglig allmennrettede artikler om ny norsk forskning innen hjerte- og karsykdom på Hjertebloggen.

Utdannet treningsfysiolog (mastergrad) fra NTNU og journalist (bachelorgrad) fra Høgskulen i Volda. Har åtte års erfaring som journalist i NRK.

Jobber også som kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs hospital og som rådgiver og webredigerer for NORHEART, den norske forskerskolen innen hjerte- og karsykdom.