Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat.
Forsker på om det å spille et aktivt dataspill (såkalt "exergame") kan være en alternativ treningsmetode for barn, ungdom og voksne.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner