Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Kurskalender - alle kurs


Les om krav til kurskombinasjon i en mastergrad.

Søknadsfrist for kurs med oppstart våren 2018: 15. november 2017