Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Kurskalender - alle kurs


Ledelse og strategi - Trondheim 21.08.2018 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 23. august) 23.08.2018 Trondheim
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 28.08.2018 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 30.08.2018 Trondheim/Oslo
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 03.09.2018 Nettbasert
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 3. sept.) 03.09.2018 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 04.09.2018 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 06.09.2018 Trondheim
Fra behov til prosjekt 06.09.2018 Trondheim
Teamutvikling og lederstil 06.09.2018 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 11. september) 11.09.2018 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 12.09.2018 Ålesund
Organisasjon og endring - Oslo 13.09.2018 Oslo
Praktisk prosjektledelse - Oslo 19.09.2018 Oslo
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 20.09.2018 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 20. sept.) 20.09.2018 Trondheim
Markedsføring og internasjonalisering 20.09.2018 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 25. sept.) 25.09.2018 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 26.09.2018 Oslo
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 26.09.2018 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 16.10.2018 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 22. okt.) 22.10.2018 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 23.10.2018 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 25.10.2018 Trondheim
Ulykkesgranskning 19.11.2018 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 27. nov.) 27.11.2018 Trondheim