Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Kurskalender - alle kurs


Ledelse og strategi - Trondheim 27.08.2019 Trondheim
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) 27.08.2019 Trondheim
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse 28.08.2019 Trondheim/Zürich
Økonomi og verdiskaping 29.08.2019 Oslo
Organisasjon og endring - Trondheim 29.08.2019 Trondheim
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettkurs 03.09.2019 Nettkurs
Praktisk prosjektledelse - Oslo 03.09.2019 Oslo
Fra behov til prosjekt 04.09.2019 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 05.09.2019 Trondheim
Markedsføring og internasjonalisering 09.09.2019 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) 10.09.2019 Trondheim
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim 10.09.2019 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) 10.09.2019 Trondheim
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 10.09.2019 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 11.09.2019 Ålesund
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 12. sept.) 12.09.2019 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 12.09.2019 Trondheim/Oslo
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 17. september) 17.09.2019 Trondheim
Organisasjon og endring - Oslo 19.09.2019 Oslo
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 24. sept.) 24.09.2019 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 25.09.2019 Trondheim
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 02.10.2019 Trondheim
Risikoanalyse 07.10.2019 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.10.2019 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 22.10.2019 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 29. okt.) 29.10.2019 Trondheim