Spesialisering Logistikk- og innkjøpsledelse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Logistikk og innkjøpsledelse

Mann med refleksvest og notatblokk står foran truck som holder på å laste inn på en trailer.
Logistikksjef Ole Iver Mæhlum er en av studentene som har tatt spesialiseringen i logistikk- og innkjøpsledelse. Foto Jan Iver Vik/NTNU

Spesialiseringen gir deg grunnlag for å utvikle logistikk- og innkjøpsfunksjonen i egen organisasjon. Du blir kjent med teorier, grunnprinsipper og konsepter innen logistikk-, innkjøps- og leverandørledelse, og du lærer hvordan disse kan brukes til å analysere og styre logistikkprosessene i en verdikjede. Spesialiseringen er relevant for alle bedrifter og organisasjoner, både private og offentlige, som har utfordringer knyttet til logistikk og innkjøp.


Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

  • Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk
  • Offentlige anskaffelser: Verdiskaping, innovasjon og orkestrering av økosystemer
  • Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM)
  • Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse

Det tilbys vanligvis ett kurs per semester i denne spesialiseringen slik at alle kursene undervises en gang hvert andre år.

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Organisasjon og ledelse

 

Hvorfor velge denne spesialiseringen

Spesialiseringen passer for alle som har oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp eller søker slike arbeidsoppgaver. Alle bedrifter og organisasjoner med utfordringer innenfor logistikk og innkjøp er aktuelle, både innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel og offentlige virksomheter.

Effektive logistikk- og innkjøpsordninger er essensielle for verdiskapingen i norsk industri og næringsliv. Denne spesialiseringen gir grunnlag for å analysere og utvikle logistikk og innkjøp i egen organisasjon. Du vil lære å designe, utvikle og drifte verdikjeden for å styre vare- og informasjonsflyten på en effektiv, konkurransedyktig og bærekraftig måte.

Det fokuseres på verdiskaping i samspill mellom bedrifter i en større verdikjede. Kursene behandler tradisjonelle logistikktema som produksjonsstyring, IKT, lagerstyring og distribusjonsplanlegging. I tillegg knyttes temaene til en grundig gjennomgang av innkjøps- og leverandørledelse. Dette blir integrert med moderne tanker omkring strategi, prosesser, verdikjeder og nettverk. Alt blir presentert ut fra en økonomisk, organisatorisk og teknisk vinkling. Det legges vekt på at kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg skal være til direkte nytte i egen bedrift eller organisasjon. I undervisningen brukes case og eksempler i tillegg til forelesninger.

Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad?

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av den må velges blant kursene over. Et kurs kan velges fra en annen spesialisering.

Kurset Produksjonsstyring og Supply Chain Management (PK6028) erstatter kursene Verdikjeder: Analyse, design og styring (PK008) og Produksjonslogistikk og IKT (PK6004). Studenter som har tatt PK6004 og/eller PK6008 tidligere får disse godkjent i spesialiseringen, men ikke i kombinasjon med det nye kurset. 

Dersom du ønsker å ta kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516), kan du velge om dette kurset skal inngå som et kurs i basismodulen eller som et kurs i spesialiseringsmodulen. Dersom du velger at kurset skal inngå som en del av din spesialisering, er det et krav om at de resterende tre kursene må tas innenfor spesialiseringen som du skal skrive masteroppgave i.

Faglig tilhørighet

Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for maskinteknikk og produksjon. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har overordnet ansvar.

Læringsutbytte for spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse