Logistikk- og innkjøpsledelse

Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Logistikk- og innkjøpsledelse

– Spesialisering

Spesialiseringen gir deg grunnlag for å utvikle logistikk- og innkjøpsfunksjonen i egen organisasjon. Du blir kjent med teorier, grunnprinsipper og konsepter innen logistikk-, innkjøps- og leverandørledelse, og du lærer hvordan disse kan brukes til å analysere og styre logistikkprosessene i en verdikjede. Spesialiseringen er relevant for alle bedrifter og organisasjoner, både private og offentlige, som har utfordringer knyttet til logistikk og innkjøp.

Logistikk- og innkjøpsledelse - over kursliste

Kurs som inngår i spesialiseringen

Organisasjon og ledelse

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Denne spesialiseringen består av tre kurs, og det fjerde må velges fra en annen spesialisering, for eksempel spesialiseringen i strategi og forretningsutvikling, eller innovasjon og endringsledelse.

Det tilbys vanligvis ett kurs per semester i denne spesialiseringen slik at alle kursene undervises en gang hvert andre år.

Kurset Produksjonsstyring og Supply Chain Management (PK6028) erstatter kursene Verdikjeder: Analyse, design og styring (PK008) og Produksjonslogistikk og IKT (PK6004). Studenter som har tatt PK6004 og/eller PK6008 tidligere får disse godkjent i spesialiseringen, men ikke i kombinasjon med det nye kurset. 

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.

Endringer i studieåret 2020/2021:

  • Lean produksjon (PK6023) utgår fra kursporteføljen fra og med studieåret 2020/2021
     

Målgruppe

Spesialiseringen passer for alle som har oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp eller søker slike arbeidsoppgaver. Alle bedrifter og organisasjoner med utfordringer innenfor logistikk og innkjøp er aktuelle, både innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel og offentlige virksomheter.


Om spesialiseringen

Effektive logistikk- og innkjøpsordninger er essensielle for verdiskapingen i norsk industri og næringsliv. Denne spesialiseringen gir grunnlag for å analysere og utvikle logistikk og innkjøp i egen organisasjon. Du vil lære å designe, utvikle og drifte verdikjeden for å styre vare- og informasjonsflyten på en effektiv, konkurransedyktig og bærekraftig måte.

Det fokuseres på verdiskaping i samspill mellom bedrifter i en større verdikjede. Kursene behandler tradisjonelle logistikktema som produksjonsstyring, IKT, lagerstyring og distribusjonsplanlegging. I tillegg knyttes temaene til en grundig gjennomgang av innkjøps- og leverandørledelse. Dette blir integrert med moderne tanker omkring strategi, prosesser, verdikjeder og nettverk. Alt blir presentert ut fra en økonomisk, organisatorisk og teknisk vinkling. Det legges vekt på at kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg skal være til direkte nytte i egen bedrift eller organisasjon. I undervisningen brukes case og eksempler i tillegg til forelesninger.

Læringsutbytte for spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse


Faglig ansvar

Faglig ansvar

Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for maskinteknikk og produksjon. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har overordnet ansvar.