Strategi og innovasjon

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Strategi og innovasjon


Hvordan bygger du en solid og konkurransedyktig bedrift? Har du lyst til å bidra i eller lede prosesser som utvikler din bedrift? Jobber du på prosjekter som er viktige for virksomhetens fremtid? Denne spesialiseringen gir deg kunnskap og ferdigheter du kan bruke til å lede strategi- og innovasjonsprosesser og dermed nå dine og bedriftens mål.


Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

  • Finansiering av forretningsutvikling
  • Markedsføring og internasjonalisering
  • Strategi og teknologiledelse

Spesialiseringen het tidligere Strategi og forretningsutvikling.

Emnene undervises vanligvis en gang i året, enten høst eller vår.

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Strategi og innovasjon

Hvorfor velge denne spesialiseringen

Emnene i spesialiseringen tar for seg en rekke problemstillinger som møter ledere som ønsker å utvikle ideer, prosjekter og bedrifter til å bli suksessfylte og konkurransedyktige foretak. Du får kjennskap til en rekke teorier, modeller og arbeidsmetoder du kan anvende for å nå dine og bedriftens mål.

Hovedtema er:

  • Strategi for teknologi- og kunnskapsledere
  • Forretningsutvikling av teknologi- og kunnskapsintensive prosjekter
  • Innovasjon og teknologiledelse
  • Markedsforståelse og markedsorientert ledelse
  • Ledelse av produktutviklingsprosesser
  • Markedsføring og internasjonalisering
  • Finansiering av nye prosjekter

Gjennom forelesninger, praktiske øvinger og gjennomgang av case får du innsikt i hvordan suksessfulle bedrifter skaper verdi gjennom bedriftens kjerneprosesser og hvordan slike prosesser ledes. I alle emnene legges det til rette for at du skal kunne bruke din egen arbeidsplass og bedrift som ressurs og utgangspunkt for arbeidet dersom du ønsker det.

Spesialiseringen passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du planlegger og leder strategi- og utviklingsprosesser i bedrifter. Studiet er spesielt relevant for bedrifter som søker vekst gjennom innovasjon, entreprenørskap, produkt- og tjenesteutvikling og bærekraft.

Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad?

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du ta de tre kursene over. Kursene undervises vanligvis en gang i året. Du må i tillegg velge ett kurs fra en annen spesialisering.

Dersom du ønsker å ta kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516), kan du velge om dette kurset skal inngå som et kurs i basismodulen eller som et kurs i spesialiseringsmodulen. Dersom du velger at kurset skal inngå som en del av din spesialisering, er det et krav om at de resterende tre kursene må tas innenfor spesialiseringen som du skal skrive masteroppgave i.

Dersom du har tatt kurs som tidligere har inngått i spesialiseringen, vil du få det godkjent som del av masterprogrammet.


Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har noe erfaring fra og kunnskap om økonomi og ledelse. For kurset Strategi og teknologiledelse (IØ6029) er det anbefalt at du har forkunnskaper tilsvarende Ledelse og strategi (IØ6501).


Faglig tilhørighet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har overordnet ansvar for spesialiseringen.


Læringsutbytte for spesialiseringen Strategi og innovasjon