Kostnader

Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Kostnader

Studieavgift

Enkeltemner

Prisen for hvert enkelt emne på 7,5 studiepoeng studieåret 2023/2024 er kr 11.180.

Prisen for hvert enkelt emne på 7,5 studiepoeng studieåret 2022/2023 er kr 10.855.

I prisen inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

Masteroppgaven

Prisen for masteroppgaven studieåret 2023/2024 er kr 44 720.

Prisen for masteroppgaven studieåret 2022/2023 er kr 43 420.

I prisen inngår:

  • Oppstartseminar (3 dager) med undervisning
  • Veiledning (30 timer inkl. for- og etterarbeid for veileder)
  • Sensur på masteroppgaven
  • Avsluttende vitnemål

Det tas forbehold om endringer i prisen og hva som inngår i denne. Prisen oppdateres i henhold til Kunnskapsdepartementets satser for hvert studieår.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse