Kostnader

Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Kostnader

Studieavgift

Enkeltemner

Prisen for hvert enkelt emne på 7,5 studiepoeng studieåret 2023/2024 er kr 11 180.

I prisen inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

 

Masteroppgaven

Prisen for masteroppgaven studieåret 2023/2024 er kr 44 720.

I prisen inngår:

  • Oppstartseminar (tre dager) med undervisning
  • Veiledning (30 timer inkl. for- og etterarbeid for veileder)
  • Sensur på masteroppgaven
  • Avsluttende vitnemål

Det tas forbehold om endringer i prisen og hva som inngår i denne. Prisen oppdateres i henhold til Kunnskapsdepartementets satser for hvert studieår.

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse