Kontakt

Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Kontakt

 

Opptak og opptakskrav:

E-post: evuopptak@aud.ntnu.no

Tlf.: 73 59 77 01

Studieveiledning:

E-post: morg@su.ntnu.no

Studieadministrasjon:

E-post: videre@ntnu.no

Tlf.: 73 59 52 60

person-portlet

Studieveiledning og faglige spørsmål inkludert innpassing av ekstern utdanning

person-portlet

Administrativ kontaktperson