Basismodulen

Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Basismodulen


Basismodulen - over liste

Kursene i basismodulen gir forståelse for ulike ledelsesfunksjoner og forutsetninger for utvikling og endring i organisasjoner. 

Kurs som inngår i basismodulen

Dersom kursene skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge fire av de fem ulike kursene som tilbys i basismodulen. Kursene undervises flere ganger hvert semester.

Basismodulen

Målgruppe

Den primære målgruppen er kandidater som ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet. I tillegg vil enkeltemnene som inngår i modulen være åpne for studenter som har et ønske om å tilegne seg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer.


Om basismodulen

Basismodulen er programmets fellesdel og ivaretar den faglige bredden i masterprogrammet. Kursene er valgt ut fra en forståelse av hvilke kompetanseområder som gir grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 

Læringsutbytte for basismodulen


Undervisning

Kursene gjennomføres normalt med to samlinger à to dager innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Alle kursene har hjemmeeksamen etter siste samling. 


Faglig ansvar

Faglig ansvar

Kursene i basismodulen tilbys av Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen Rindal studerte organisasjon og ledelse for ti år siden og har siden hatt flere lederjobber. I dag er hun prosjektstyringsleder hos Bane NOR.

Blogg: Skrev master om endring