Basismodulen

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Basismodulen

Emnene i basismodulen gir forståelse for ulike ledelsesfunksjoner og forutsetninger for utvikling og endring i organisasjoner. 


Emnene som inngår i basismodulen er: 

  • Digitalisering i samfunn og arbeidsliv
  • Forskningsdesign og forskningsmetode
  • Ledelse og eierskap i prosjekter
  • Ledelse og strategi 
  • Organisasjon og endring
  • Økonomistyring for beslutningstakere

Emnene undervises vanligvis hvert semester. 

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Basismodulen

Hvorfor ta emner i basismodulen

Basismodulen er programmets fellesdel og ivaretar den faglige bredden i masterprogrammet. Emnene gir faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner.

Emnene er primært rettet mot deg som ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet, men er også åpne for deg som har et ønske om å tilegne deg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer.

For deg som skal ta en mastergrad

Dersom du skal ta en mastergrad i organisasjon og ledelse må du velge fire av emnene som tilbys i basismodulen. 

  • Emnet Digitalisering og digital transformasjon - nettbasert (SOS6602) undervises ikke i studieåret 2024/2025. 
  • Emnet Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller i spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom emnet inngår i en spesialisering, er det et krav at de andre tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen.

Faglig tilhørighet

Emnene i basismodulen tilbys av Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap.