Basismodulen

Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Basismodulen


Basismodulen - over liste

Kursene i basismodulen gir forståelse for ulike ledelsesfunksjoner og forutsetninger for utvikling og endring i organisasjoner. 


Kurs som inngår i basismodulen

Basismodulen

Dersom kursene skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge fire av kursene som tilbys i basismodulen. Noen av kursene undervises flere ganger hvert semester.

  • Kurset Digitalisering og digital transformasjon - nettbasert (SOS6602) undervises ikke i studieåret 2020/2021. 
  • Fra og med høsten 2020 erstattes Praktisk prosjektledelse (PK6203) av Ledelse og eierskap i prosjekter (PK6100).
  • Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller i spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Målgruppe

Den primære målgruppen er kandidater som ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet. I tillegg vil enkeltemnene som inngår i modulen være åpne for studenter som har et ønske om å tilegne seg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer.


Om basismodulen

Basismodulen er programmets fellesdel og ivaretar den faglige bredden i masterprogrammet. Kursene er valgt ut fra en forståelse av hvilke kompetanseområder som gir grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 


Undervisning

Kursene gjennomføres normalt med to samlinger à to dager innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Alle kursene har hjemmeeksamen etter siste samling. 


Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen Rindal studerte organisasjon og ledelse for ti år siden og har siden hatt flere lederjobber. I dag er hun prosjektstyringsleder hos Bane NOR.

Blogg: Skrev master om endring