Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Basismodulen


Kursene i basismodulen gir forståelse for ulike ledelsesfunksjoner og forutsetninger for utvikling og endring i organisasjoner. 

Kurs som inngår i basismodulen

Dersom kursene skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge fire av de fem ulike kursene som tilbys i basismodulen. Kursene undervises flere ganger hvert semester.

Målgruppe

Den primære målgruppen er kandidater som ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet. I tillegg vil enkeltemnene som inngår i modulen være åpne for studenter som har et ønske om å tilegne seg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer.


Om basismodulen

Basismodulen er programmets fellesdel og ivaretar den faglige bredden i masterprogrammet. Kursene er valgt ut fra en forståelse av hvilke kompetanseområder som gir grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 

Læringsutbytte for basismodulen


Undervisning

Kursene gjennomføres normalt med to samlinger à to dager innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Alle kursene har hjemmeeksamen etter siste samling. 


Faglig ansvar

Kursene i basismodulen tilbys av Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen Rindal studerte organisasjon og ledelse for ti år siden og har siden hatt flere lederjobber. I dag er hun prosjektstyringsleder hos Bane NOR.