Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Basismodulen


Kursene i basismodulen gir forståelse for ulike ledelsesfunksjoner og forutsetninger for utvikling og endring i organisasjoner. 

Kurs som inngår i basismodulen

Dersom kursene skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge fire av de fem kursene som tilbys i basismodulen. Kursene undervises flere ganger hvert semester.

Kurset Teknologiendring og samfunnsutvikling finnes i en samlingsbasert og en nettbasert variant (SOS6501 og SOS6602), og du velger én av disse dersom du ønsker å ta dette kurset.

Målgruppe

Kursene i basismodulen er primært for deg som ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet. Men kursene en også åpne for deg som ønsker å tilegne deg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer.


Om basismodulen

Basismodulen er programmets fellesdel og ivaretar den faglige bredden i masterprogrammet. Kursene er valgt ut fra en forståelse av hvilke kompetanseområder som gir grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 


Undervisning

Kursene gjennomføres normalt med to samlinger à to dager innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Alle kursene har hjemmeeksamen etter siste samling. 


Læringsmål for basismodulen


Faglig ansvar

Kursene i basismodulen tilbys av Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap.