Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Basismodulen


Kursene i basismodulen gir forståelse for ulike ledelsesfunksjoner og forutsetninger for utvikling og endring i organisasjoner. 

Kurs som inngår i basismodulen

Dersom kursene skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge fire av de fem kursene som tilbys i basismodulen. Kursene undervises flere ganger hvert semester.

Kurset Teknologiendring og samfunnsutvikling finnes i en samlingsbasert og en nettbasert variant (SOS6501 og SOS6602), og du velger én av disse dersom du ønsker å ta dette kurset.

Målgruppe

Kursene i basismodulen er primært for deg som ønsker å gjennomføre hele masterprogrammet. Men kursene en også åpne for deg som ønsker å tilegne deg fagkunnskap som grunnlag for egenutvikling i nåværende arbeidssituasjon, eller som en forberedelse til nye utfordringer.


Om basismodulen

Basismodulen er programmets fellesdel og ivaretar den faglige bredden i masterprogrammet. Kursene er valgt ut fra en forståelse av hvilke kompetanseområder som gir grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 


Undervisning

Kursene gjennomføres normalt med to samlinger à to dager innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Alle kursene har hjemmeeksamen etter siste samling. 


Læringsmål for basismodulen


Faglig ansvar

Kursene i basismodulen tilbys av Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen Rindal studerte organisasjon og ledelse for ti år siden og har siden hatt flere lederjobber. I dag er hun prosjektstyringsleder hos Bane NOR. Les mer på viderebloggen.no