Spesialisering Bærekraft, omstilling og inkludering

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Bærekraft, omstilling og inkludering

Mann holder globus inntil seg.
Robert Næss underviser på ett av emnene i denne spesialiseringen, Rettferdig omstilling og deltakelse. Foto Lars Erik Berg/NTNU 

Klimaendringer, tap av naturmangfold og økende sosial ulikhet truer dagens velferdssamfunn og vil i stor grad påvirke framtidas arbeids- og næringsliv. Spesialiseringen i bærekraft, omstilling og inkludering vil gi deg kunnskap om hvordan bærekraftig endring kan gjennomføres, hvilken rolle kunnskap og teknologi spiller i disse komplekse endringsprosessene, og hvordan de påvirker mangfold og ulike grupper i befolkningen. Du vil få tilgang til verktøy og metoder for å drive bærekraftig omstillingsarbeid i ulike kontekster, fra lokalt arbeidsliv til statlige og internasjonale organisasjoner.


Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

  • Bærekraft, bygde omgivelser og infrastruktur
  • Bærekraftig omstilling
  • Kjønn og mangfold i organisasjon og ledelse
  • Rettferdig omstilling og deltakelse

Emnene undervises vanligvis en gang i året, enten høst eller vår.

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.


EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Bærekraft, omstilling og inkludering - under kursliste

Hvorfor velge denne spesialiseringen

Spesialiseringen passer for deg som ønsker et styrket grunnlag for arbeidsoppgaver knyttet til bærekraft, omstilling og inkludering.

Bærekraftig omstilling og inkludering er sentrale elementer av løsningen på vår tids store utfordringer. Klimaendringer, tap av naturmangfold og økende sosial ulikhet vil gripe inn i alle deler av samfunnet: næringsliv, velferd, jordbruk, fritid, for å nevne noen. Denne kompleksiteten gjør at vi må se på miljø, klima, økonomi, teknologi og samfunn i sammenheng. Målet med denne spesialiseringen er å gi studentene/deltakerne et grunnlag for å forstå og skape en bærekraftig omstilling som både tar hensyn til klima, natur og miljø, og samtidig er inkluderende og rettferdig.  
 
Spesialiseringen i bærekraft, omstilling og inkludering fokuserer på hvordan bærekraftig endring kan gjennomføres, hvilken rolle kunnskap og teknologi spiller i disse komplekse endringsprosessene, og hvordan de påvirker ulike grupper i befolkningen. Studiet tilbyr kunnskap, verktøy og metoder for å drive bærekraftig omstillingsarbeid i ulike kontekster, fra lokalt arbeidsliv til statlige og internasjonale organisasjoner. Studiet er særlig aktuelt for de som ønsker å forstå samspillet mellom teknologiske og sosiale endringsprosesser slik dette utspiller seg når bærekraftig omstilling skal gjennomføres. Å lede eller delta i bærekraftige omstillingsprosesser innebærer å stille kritiske spørsmål til dagens situasjon og skape forståelse for sammenhengen mellom deltakelse, mangfold, ulikhet og ulike former for bærekraftsarbeid. Studenter på denne spesialiseringen vil få kunnskap om avveininger og forhandlinger som inngår i bærekraftig og inkluderende samfunnsomstilling.  
 
I spesialiseringen legges det vekt på at god bærekraftig omstilling forutsetter innsikt i/forståelse for hvordan aktører samhandler, hvordan makt virker, og hvordan ulikhet, kategorier og hierarkier opprettholdes og endres. For å lykkes med slikt bærekraftig omstillingsarbeid forutsettes det også både kunnskap om ekskludering/inkludering og innsikt i praksiser for å sikre medvirkning og inkludering.


Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad?

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges blant kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. 

Dersom du ønsker å ta kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan du velge om dette kurset skal inngå som et kurs i basismodulen eller som et kurs i spesialiseringsmodulen. Dersom du velger at kurset skal inngå som en del av din spesialisering, er det et krav om at de resterende tre kursene må tas innenfor spesialiseringen som du skal skrive masteroppgave i.


Faglig tilhørighet 

Spesialiseringen er tverrfaglig og baserer seg på innsikter fra teknologi- og vitenskapsstudier, kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier, innovasjonsstudier, sosiologi, historie, sosialantropologi og statsvitenskap.  Institutt for tverrfaglige kulturstudier har overordnet ansvar for spesialiseringen.


Læringsutbytte for spesialiseringen Bærekraft, omstilling og inkludering