Hva lærer du?

Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Hva lærer du?

Studiet er tverrfaglig og sammensatt av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det bygger på en forståelse av at verdier skapes med kunnskap – i samspillet mellom mennesker, samfunn og teknologi. I bunnen ligger den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltagelse og demokrati. Vi ønsker at du etter endt utdanning skal ha faglig fortrolighet og trygghet for å kunne spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon.


Høy faglig kvalitet

Vi vet at studentene våre velger NTNU på grunn av høy faglig kvalitet. Undervisningen er forskningsbasert og avspeiler en internasjonal forskningsfront samtidig som den tar utgangspunkt i virkeligheten i det norske arbeidslivet.


Erfaringsbasert – teori møter praksis

Studiet er lagt til rette for deg som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning, og er et studium som fører fram til en erfaringsbasert mastergrad. I undervisningen legger vi vekt på at du skal få kunnskap, kompetanse og verktøy du kan bruke i din arbeidshverdag. Studentenes egne erfaringer fra arbeidslivet er viktige bidrag i undervisningen.  De fleste kursene har 15-30 deltakere. Dette gir spennende faglige diskusjoner, og muligheter for nettverksbygging med medstudenter og faglærere.

Masteroppgaven

Masetroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid og bygger på spesialiseringen du har valgt. De fleste velger en problemstilling knyttet til virksomheten de jobber i. Du får tildelt en veileder fra NTNU i arbeidet med masteroppgaven.  Masterprogrammet kvalifiserer ikke for opptak til ph.d.-program.