Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

– Spesialisering

Hvorfor svikter systemer og hvorfor skjer det ulykker? Hva kan du gjøre for å unngå det? Denne studiespesialiseringen gir deg kunnskap og ferdigheter du kan bruke til å utvikle og drive sikre, pålitelige og vedlikeholdsvennlige systemer. Du lærer teknikker for å analysere og forstå forhold som angår menneske, teknologi og organisasjon.


Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold - over kursliste

Kurs som inngår i spesialiseringen

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold - under kursliste

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges blant kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering, gjerne Risikostyring i prosjekter (BA6202) fra Prosjektledelse og samhandling. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.

Endringer studieåret 2020/2021:

  • Sikkerhet og organisasjon (SOS6520) flytter neste gjennomføring til våren 2021
  • Kurset Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer (IØ6320) er et nytt kurstilbud i spesialiseringen og vil undervises første gang våren 2021
  • Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner (PK6022) og Risikopersepsjon og risikokommunikasjon (PSY6030) utgår fra kursporteføljen fra og med studieåret 2020/2021
  • Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring (PK6019) vil ikke undervises i studieåret 2020/2021.
     

Målgruppe

Spesialiseringen passer for ledere eller personer som har eller ønsker oppgaver knyttet til sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Spesialiseringen egner seg særlig for deg som liker å identifisere og løse problemer, har analytiske evner, kan jobbe strukturert og systematisk, og liker både teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.


Anbefalte forkunnskaper

Noen kurs forutsetter grunnleggende forkunnskaper i sannsynlighetsregning (Risikoanalyse (PK6017), Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) og Vedlikeholdsoptimalisering (PK6021)). Se forøvrig anbefalte forkunnskaper i den enkelte kursbeskrivelse. 


Om spesialiseringen

En rekke store ulykker (Piper Alpha, Tsjernobyl, romfergen Columbia, m.fl.) er forårsaket av svikt i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO). Felles for disse ulykkene er at de i ettertid har bidratt til økt sikkerhet og pålitelighet i sine respektive bransjer – offshore olje og gass, kjernekraft, luftfart og romfart – et resultat av lærdom tilegnet blant annet gjennom granskning av ulykker.

Fagområdet sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold handler om viktige systemegenskaper. Tidligere ble ofte slik kunnskap ikke integrert i systemutviklingsprosessen, og kom dermed i bakgrunnen for kostnadsvurderinger og fokus på økonomi. I dag gjør tekniske nyvinninger, endrede rammebetingelser og økt fokus på allmenn sikkerhet at det stadig blir viktigere å ivareta sikkerhets- og pålitelighetsaspektet ved enkle så vel som komplekse systemer. Sikkerhet og pålitelighet er blitt et fagområde som bidrar med helt nødvendig kunnskap – ikke bare etter at ulykken har skjedd, men enda viktigere – i forkant.

Norge er i dag en ledende nasjon på sikkerhets-, pålitelighets-, og vedlikeholdsområdet, mye takket være kunnskap ervervet fra olje- og gassindustrien. Ved NTNU merker vi dette ved at våre kurs etterspørres over hele verden. I de senere årene har vi blant annet gitt kurs i Brasil, India og Kina.

Læringsutbytte for spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

En smakebit: Risikoanalyse

Professor Stein Haugen forteller om hvordan kompetanse innen risikoanalyse kan redusere faren for og konsekvensene av ulykker.

Faglig ansvar

Faglig ansvar

Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Institutt for maskinteknikk og produksjon har overordnet ansvar.

Hvordan unngå ulykker?

Illustrasjon: Mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker?

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les intervju med Stein Haugen som underviser i risikovurdering