Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold


Hvorfor svikter systemer og hvorfor skjer det ulykker? Hva kan du gjøre for å unngå det? Denne studiespesialiseringen gir deg kunnskap og ferdigheter du kan bruke til å utvikle og drive sikre, pålitelige og vedlikeholdsvennlige systemer. Du lærer teknikker for å analysere og forstå forhold som angår menneske, teknologi og organisasjon.


Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

  • Industriell sikkerhet og pålitelighet
  • Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer
  • Risikoanalyse
  • Sikkerhet og organisasjon
  • Vedlikeholdsoptimalisering

Emnene undervises vanligvis en gang i året, enten høst eller vår. 

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.


EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold - under kursliste

Hvorfor velge denne spesialiseringen

En rekke store ulykker (Piper Alpha, Tsjernobyl, romfergen Columbia, mfl.) er forårsaket av svikt i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO). Felles for disse ulykkene er at de i ettertid har bidratt til økt sikkerhet og pålitelighet i sine respektive bransjer – offshore olje og gass, kjernekraft, luftfart og romfart – et resultat av lærdom tilegnet blant annet gjennom granskning av ulykker.

Fagområdet sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold handler om viktige systemegenskaper. Tidligere ble ofte slik kunnskap ikke integrert i systemutviklingsprosessen, og kom dermed i bakgrunnen for kostnadsvurderinger og fokus på økonomi. I dag gjør tekniske nyvinninger, endrede rammebetingelser og økt fokus på allmenn sikkerhet at det stadig blir viktigere å ivareta sikkerhets- og pålitelighetsaspektet ved enkle så vel som komplekse systemer. Sikkerhet og pålitelighet er blitt et fagområde som bidrar med helt nødvendig kunnskap – ikke bare etter at ulykken har skjedd, men enda viktigere – i forkant.

Norge er i dag en ledende nasjon på sikkerhets-, pålitelighets-, og vedlikeholdsområdet, mye takket være kunnskap ervervet fra olje- og gassindustrien. Ved NTNU merker vi dette ved at våre kurs etterspørres over hele verden. I de senere årene har vi blant annet gitt kurs i Brasil, India og Kina.

Spesialiseringen passer for ledere eller personer som har eller ønsker oppgaver knyttet til sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Spesialiseringen egner seg særlig for deg som liker å identifisere og løse problemer, har analytiske evner, kan jobbe strukturert og systematisk, og liker både teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad?

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringsemner. Tre av dem må velges blant emnene over. Ett emne kan velges fra en annen spesialisering, gjerne Risikostyring i prosjekter (BA6202) fra Prosjektledelse og samhandling. 

Dersom du ønsker å ta emnet Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516), kan du velge om dette emnet skal inngå som et emne i basismodulen eller som et emne i spesialiseringsmodulen. Dersom du velger at emnet skal inngå som en del av din spesialisering, er det et krav om at de resterende tre emnere må tas innenfor spesialiseringen som du skal skrive masteroppgave i.

Anbefalte forkunnskaper

Noen emner forutsetter grunnleggende forkunnskaper i sannsynlighetsregning (Risikoanalyse (PK6017), Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) og Vedlikeholdsoptimalisering (PK6021)). Se forøvrig anbefalte forkunnskaper i den enkelte kursbeskrivelse. 


Faglig tilhørighet

Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for maskinteknikk og produksjonInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Institutt for maskinteknikk og produksjon har overordnet ansvar.


Læringsutbytte for spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold