Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Studiets oppbygning

Organisasjon og ledelse

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og består av tre moduler:

  • Basismodulen: 4 kurs à 7,5 studiepoeng  (totalt 30 studiepoeng)
  • Spesialiseringsmodulen: 4 kurs à 7,5 studiepoeng  (totalt 30 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet, ta enkeltkurs eller hele moduler. Du bestemmer selv tempo og progresjon. For personer i full jobb anbefaler vi inntil to kurs per semester. Dette tilsvarer halv studieprogresjon. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs om gangen. Både basis- og spesialiseringsmodulen må være gjennomført før du starter på masteroppgaven.


Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.
 


Spesialiseringsmodulen

Kursene i spesialiseringsmodulen gir deg faglig fordypning innenfor et fagområde. Dersom du skal ta hele mastergraden, må du ta fire kurs i spesialiseringsmodulen. Minst tre av kursene må tilhøre samme spesialisering.


Organisasjon og ledelse - masteroppgaven

Praktisk gjennomføring

Kursene gjennomføres normalt med to samlinger av to eller tre dagers varighet. Samlingene utgjør en viktig læringsarena og består av forelesninger og faglige diskusjoner. Det arrangeres en kursmiddag på første samling hvor du får mulighet til å bli bedre kjent med de andre deltakerne og faglærerne.

Samlinger for kurs innen samme modul legges kollisjonsfritt. Hvis du ønsker å ta kurs på tvers av moduler, må du undersøke om tidspunkt for samlinger og eksamen kolliderer. Tidspunkt for samlingene publiseres før søknadsfrist. 

Mellom samlingene er det et obligatorisk øvingsopplegg. Innholdet i dette avhenger av kursets egenart og vil variere. Alle kursene avsluttes med hjemmeeksamen etter siste samling.

Må jeg ta kursene i en bestemt rekkefølge?

Stort sett kan du ta kursene i den rekkefølgen du selv ønsker, og studere i det tempoet som passer for deg. En generell anbefaling er at du starter med basismodulen dersom du har tenkt å ta hele mastergraden, men dette er ikke et krav. Noen av spesialiseringene har krav eller anbefalinger om rekkefølge og sammensetning av kurs. Forøvrig kan du gjennomføre kursene i basismodulen og spesialiseringsmodulen i den rekkefølgen du ønsker, men du må ha gjennomført begge modulene før du starter på masteroppgaven.

Arbeidsbelastning

Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet til omlag 200 arbeidstimer. To kurs tilsvarer halv studieprogresjon. En generell anbefaling er å ikke ta mer enn to kurs per semester dersom man har full jobb og andre forpliktelser. Masteroppgaven er beregnet til ca. 800 arbeidstimer og du har ett år på å fullføre. Vi anbefaler at du avtaler med arbeidsgiver og familie før du tar fatt på denne!


Blogg: Skandinavisk ledelse

Portrett av Per Morten Schiefloe

Typisk skandinavisk ledelse

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen. Les intervju med faglærer Per Morten Schiefloe