Studiets oppbygning

Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og består av tre moduler:

  • Basismodulen: 4 emner à 7,5 studiepoeng  (totalt 30 studiepoeng)
  • Spesialiseringsmodulen: 4 emner à 7,5 studiepoeng  (totalt 30 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet, ta enkeltemner eller hele moduler. Du bestemmer selv tempo og progresjon. For personer i full jobb anbefaler vi inntil to kurs per semester. Dette tilsvarer halv studieprogresjon. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett emne om gangen. Både basis- og spesialiseringsmodulen må være gjennomført før du starter på masteroppgaven.


Emnet Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom emnet skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.
 


Spesialiseringsmodulen

Emnene i spesialiseringsmodulen gir deg faglig fordypning innenfor et fagområde. Dersom du skal ta hele mastergraden, må du ta fire emner i spesialiseringsmodulen. Minst tre av emnene må tilhøre samme spesialisering.

Studieplan studieår 2024/2025

Studieplan

Se emner fordelt på semester og studieår, og andre detaljer om programmet.

Gå til studieplan