Prosjektledelse og samhandling

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Prosjektledelse og samhandling

Flere mennesker sitter rundt samme møtebord hvor en mann ser i kameraet og smiler mens han trykker på en mobiltelefon.
Denne spesialiseringen er aktuell for deg som ønsker mer kompetanse for å delta i, planlegge, følge opp og lede prosjekter. Foto: Colourbox

Spesialiseringen gir deg oversikt over ulike perspektiver, metoder og verktøy i prosjektledelse. Kursene gir deg kompetanse til å delta i, planlegge, følge opp og lede prosjekter. Du blir i stand til å reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, og om sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål. Du lærer også hvordan du kan oppnå god samhandling og kommunikasjon i omgivelsene, og et godt omdømme.

Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

 • Fra behov til prosjekt
 • Ledelse og organisering av prosjektarbeid / Management and organization of project work
 • Risikostyring i prosjekter
 • Strategier for program- og porteføljestyring (undervises ikke våren 2024)

Emnene undervises vanligvis en gang i året, enten høst eller vår. 

Emnet Bærekraftig prosjektlederskap og samhandling vil inngå i denne spesialiseringen fra studieåret 2024/25. Emnet skal undervises våren 2024 og kan innpasses i mastergraden. 

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Organisasjon og ledelse

Hvorfor velge denne spesialiseringen

Nesten alt arbeid vi gjør er prosjekter. Skal du pusse opp leiligheten er det et miniprosjekt. Skal Norge arrangere OL er det et kjempeprosjekt. Disse to prosjektene er veldig forskjellige, men har likevel mange fellestrekk. Begge skal levere en unik vare eller tjeneste. Begge krever ressurser, planlegging og oppfølging. Begge er avgrenset i tid og har en organisasjon som oppløses ved prosjektets slutt. 

Emnene i denne spesialiseringen er rettet mot alle som jobber prosjektorientert, men spesielt prosjektledere og ledere for store prosjekter i næringsliv og offentlige virksomheter. Spesialiseringen er tilpasset leveranseprosjekter. 

Sentrale tema for emnene i spesialiseringsmodulen:

 • Prosjektet som arbeidsform og ledelsesverktøy
 • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging
 • Fra behov til løsning (kravledelse i prosjekter)
 • Vurdering av konsepter i tidlig fase
 • Prosjektøkonomi
 • Risiko i prosjekter
 • Modeller for prosjektgjennomføring
 • Porteføljestyring
 • Prosjektorganisering
 • Kompetanseledelse
 • Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.
 • Samhandling og kommunikasjon med interessenter, også globalt 

Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad? 

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges blant kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Dersom du ønsker å ta kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516), kan du velge om dette kurset skal inngå som et kurs i basismodulen eller som et kurs i spesialiseringsmodulen. Dersom du velger at kurset skal inngå som en del av din spesialisering, er det et krav om at de resterende tre kursene må tas innenfor spesialiseringen som du skal skrive masteroppgave i.

Hvis du har tatt kurs som tidligere har inngått i spesialiseringene Prosjektledelse eller Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter, får du det godkjent som en del av masterprogrammet.

Forkunnskaper

Det anbefales at du har gjennomført kurset Ledelse og eierskap i prosjekter (PK6100) eller Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) i basismodulen før du starter på kursene i spesialiseringen. Kurset har tidligere vært obligatorisk dersom du ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling, men dette er fra høsten 2018 ikke lenger gjeldende for opptak til masteroppgaven.

For kurset Ledelse og organisering av prosjektarbeid (IØ6205 eller PK6207) anbefales det at du har forkunnskaper tilsvarende Organisasjon og endring (SOS6502).

For kurset Strategier for program- og porteføljestyring (IØ6203) anbefales at du har forkunnskaper tilsvarende Ledelse og organisering av prosjektarbeid (IØ6205 eller PK6207).


Faglig tilhørighet

Spesialiseringen er et samarbeid mellom fagmiljøene ved Institutt for maskinteknikk og produksjonInstitutt for bygg- og miljøteknikk og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Institutt for maskinteknikk og produksjon har overordnet ansvar.


Læringsutbytte for spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling