Prosjektledelse og samhandling

Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Prosjektledelse og samhandling

– Spesialisering

Spesialiseringen gir deg oversikt over ulike perspektiver, metoder og verktøy i prosjektledelse. Kursene gir deg kompetanse til å delta i, planlegge, følge opp og lede prosjekter. Du blir i stand til å reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, og om sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål. Du lærer også hvordan du kan oppnå god samhandling og kommunikasjon i omgivelsene, og et godt omdømme.

Prosjektledelse og samhandling - over kursliste

Kurs som inngår i spesialiseringen

EVU-Kurs Multi

Informasjon

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges blant kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.

Endringer studieåret 2020/2021:

 • PK6245 Forretningsforståelse i prosjekter utgår fra kursporteføljen fra og med studieåret 2020/2021
 • PK6300 Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter undervises ikke i studieåret 2020/2021

Hvis du har tatt kurs som tidligere har inngått i spesialiseringen, vil du få det godkjent som en del av masterprogrammet.


Ny spesialiseringsmodul

De tidligere spesialiseringene Prosjektledelse og Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter er slått sammen til en spesialisering i Prosjektledelse og samhandling. Dersom du tidligere har tatt kurs i de gamle spesialiseringene, kan disse inngå i den nye.

Organisasjon og ledelse

Målgruppe

Emnene er rettet mot alle som jobber prosjektorientert, men spesielt prosjektledere og ledere for store prosjekter i næringsliv og offentlige virksomheter. Spesialiseringen er tilpasset leveranseprosjekter. 


Forkunnskaper

Det anbefales at du har gjennomført kurset Ledelse og eierskap i prosjekter (PK6100) eller Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) i basismodulen før du starter på kursene i spesialiseringen. Kurset har tidligere vært obligatorisk dersom du ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling, men dette er fra høsten 2018 ikke lenger gjeldende for opptak til masteroppgaven.

For kurset Ledelse og organisering av prosjektarbeid (IØ6205 eller PK6207) anbefales det at du har forkunnskaper tilsvarende Organisasjon og endring (SOS6502).

For kurset Strategier for program- og porteføljestyring (IØ6203) anbefales at du har forkunnskaper tilsvarende Ledelse og organisering av prosjektarbeid (PK6207).


Om spesialiseringen

Nesten alt arbeid vi gjør er prosjekter. Skal du pusse opp leiligheten er det et miniprosjekt. Skal Norge arrangere OL er det et kjempeprosjekt. Disse to prosjektene er veldig forskjellige, men har likevel mange fellestrekk. Begge skal levere en unik vare eller tjeneste. Begge krever ressurser, planlegging og oppfølging. Begge er avgrenset i tid og har en organisasjon som oppløses ved prosjektets slutt. 

Sentrale tema for kursene i spesialiseringsmodulen:

 • Prosjektet som arbeidsform og ledelsesverktøy
 • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging
 • Fra behov til løsning (kravledelse i prosjekter)
 • Vurdering av konsepter i tidlig fase
 • Prosjektøkonomi
 • Risiko i prosjekter
 • Modeller for prosjektgjennomføring
 • Porteføljestyring
 • Prosjektorganisering
 • Kompetanseledelse
 • Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.
 • Samhandling og kommunikasjon med interessenter, også globalt 

Læringsutbytte for spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling

En smakebit: Interessentledelse

Professor Bjørn Andersen forteller under om interessentledelse - en viktig ingrediens i prosjektledelse. Du kan lære mer om interessentledelse i kurset "Ledelse og organisering av prosjektarbeid".


Faglig ansvar

Faglig ansvar

Spesialiseringen er et samarbeid mellom fagmiljøene ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for bygg- og miljøteknikk og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Institutt for maskinteknikk og produksjon har overordnet ansvar.

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen Rindal studerte organisasjon og ledelse for ti år siden og har siden hatt flere lederjobber. I dag er hun prosjektstyringsleder hos Bane NOR.

En fornøyelse å studere som voksen

Smilende kvinne som prater i mobiltelefon

En fornøyelse å studere som voksen

Heidi Isachsen leverte masteroppgave i spesialiseringen "Prosjektledelse og samhandling" våren 2017. Les om hvordan hun opplevde å studere