Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Prosjektledelse og samhandling

– Spesialisering

Spesialiseringen gir deg oversikt over ulike perspektiver, metoder og verktøy i prosjektledelse. Kursene gir deg kompetanse til å delta i, planlegge, følge opp og lede prosjekter. Du blir i stand til å reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, og om sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål. Du lærer også hvordan du kan oppnå god samhandling og kommunikasjon i omgivelsene, og et godt omdømme.

Kurs som inngår i spesialiseringen

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges blant kursene under. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Kurset PK6303 Ekstern kommunikasjon i prosjekter - presse- og mediestrategi, som var planlagt i 2018, flyttes til høsten 2019. Vi beklager dette.


Kurset Bærekraft og etikk i prosjekter (PK6301) utgår fra kursporteføljen fra og med studieåret 2016/2017. Dersom du har tatt kurset tidligere, vil du få det godkjent som del av masterprogrammet. 


De tidligere spesialiseringene Prosjektledelse og Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter er slått sammen til en spesialisering i Prosjektledelse og samhandling. Dersom du tidligere har tatt kurs i de gamle spesialiseringene, kan disse inngå i den nye.

Målgruppe

Emnene er rettet mot alle som jobber prosjektorientert, men spesielt prosjektledere og ledere for store prosjekter i næringsliv og offentlige virksomheter. Spesialiseringen er tilpasset leveranseprosjekter. 


Forkunnskaper

Det anbefales at du har gjennomført kurset Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) i basismodulen før du starter på kursene i spesialiseringen. Kurset har tidligere vært obligatorisk dersom du ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling, men dette er fra høsten 2018 ikke lenger gjeldende for opptak til masteroppgaven.

For kurset Ledelse og organisering av prosjektarbeid (PK6207) anbefales det at du har forkunnskaper tilsvarende Organisasjon og endring (SOS6502).

For kurset Strategier for program- og porteføljestyring (IØ6203) anbefales at du har forkunnskaper tilsvarende Ledelse og organisering av prosjektarbeid (PK6207).


Om spesialiseringen

Nesten alt arbeid vi gjør er prosjekter. Skal du pusse opp leiligheten er det et miniprosjekt. Skal Norge arrangere OL er det et kjempeprosjekt. Disse to prosjektene er veldig forskjellige, men har likevel mange fellestrekk. Begge skal levere en unik vare eller tjeneste. Begge krever ressurser, planlegging og oppfølging. Begge er avgrenset i tid og har en organisasjon som oppløses ved prosjektets slutt. 

Sentrale tema for kursene i spesialiseringsmodulen:

 • Prosjektet som arbeidsform og ledelsesverktøy
 • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging
 • Fra behov til løsning (kravledelse i prosjekter)
 • Vurdering av konsepter i tidlig fase
 • Prosjektøkonomi
 • Risiko i prosjekter
 • Modeller for prosjektgjennomføring
 • Porteføljestyring
 • Prosjektorganisering
 • Kompetanseledelse
 • Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.
 • Samhandling og kommunikasjon med interessenter, også globalt 

Læringsutbytte for spesialiseringen for prosjektledelse og samhandling

 

En smakebit

Professor Bjørn Andersen forteller om interessentledelse - en viktig ingrediens i prosjektledelse. 

 


Dette sier studentene

- Hele masterprogrammet har vært veldig nyttig for meg ettersom jeg har en stillingen med hovedoppgave innen prosjektstyring og byggeledelse på store samferdselsprosjekt. Jeg har tatt spesialiseringen i prosjektledelse, og de fagene jeg har valgt har vært veldig relevante for min jobberfaring og nåværende arbeidsoppgaver som byggeleder i Statens vegvesen. Jeg valgte bl.a. kurset "Risikostyring i prosjekter". I masteroppgaven blir denne kunnskapen benyttet ved å beskrive kostnadsutvikling og styring (risiko/usikkerhet) i store vegprosjekt. I tillegg til den faglige kunnskapshevingen har det vært veldig nyttig å bli kjent med og utveksle erfaring med et stort antall medstudenter fra mange ulike bransjer.

 Arnt Nyborg, Statens vegvesen


Faglig ansvar

Spesialiseringen er et samarbeid mellom fagmiljøene ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Institutt for bygg- og miljøteknikk og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Institutt for maskinteknikk og produksjon har overordnet ansvar.

Heidi Isachsen.

En fornøyelse å studere som voksen

Heidi Isachsen leverte masteroppgave i spesialiseringen "Prosjektledelse og samhandling" våren 2017. Les om hvordan hun opplevde å studere