Studier ved Institutt for lærerutdanning

Student i undervisningspraksis. Foto: Guro Kulset MerakeråsVi utdanner lærere for hele skoleløpet, 1.–13. trinn, innen et bredt spekter av skole- og yrkesfag. I tillegg tilbyr vi bachelorutdanning i arkiv- og samlingsforvaltning. Utdanningene våre er profesjonsrettede og praksisnære og gir et godt grunnlag for yrkeslivet og livslang læring.

Studietilbud

Bachelorutdanning – 3-årig

Masterutdanning – 5-årig

Masterutdanning – 2-årig

Praktisk-pedagogisk utdanning

Etter- og videreutdanning for lærere

Videreutdanning i skoleledelse og veiledning

Videreutdanning i arkiv- og samlingsforvaltning

Fireårig grunnskolelærerutdanning – siste opptak høsten 2016