Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (ILU).

Jeg leder forskningsgruppen for litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer og prosjektet Digital kanon i norsk skole.

Våren 2020 er jeg gjesteforsker ved Åbo Akademi, Vaasa i prosjektet DivED "Projektet Diversity in Education är ett av den finländska regeringens spetsprojekt för att utveckla undervisning. Projektet leds av Åbo universitet och Åbo Akademi i Vasa är en av projektparterna. DivED har fokus på språk- och kulturmedveten undervisning inom grundläggande utbildning och lärarutbildning."

Kvinnen bak praksisAppen ved grunnskolelærerutdanningen: praksisweb.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grüters, Ruth Anna; Otnes, Hildegunn. (2012) "Det digitale" i lærebøker for norskfaget - faglig integrert eller utenpåklistret alibi?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
  • Grüters, Ruth Anna. (2011) En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat. Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn.
  • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i alle fag.

Rapport/avhandling

  • Grüters, Ruth Anna; Bostad, Finn. (2011) Refleksjon i blogg. En hermeneutisk studie av refleksjon og dens tekstlige og retoriske manifestasjoner i en ny type skrive- og arkiveringsteknologi. 2011. ISBN 978-82-471-2678-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (75).