Videreutdanning av lærere

Kompetanse for kvalitet (KFK)


Ansatte i skolen kan søke Utdanningsdirektoratet (Udir) om støtte til å ta videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet (KFK).

Søknadsperiode: 1. februar - 1. mars 2019NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog

 
Fag Undervisningsform
Andrespråkspedagogikk 1 Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 1.- 7. trinn Samlings- og nettbasert
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 5.-10 trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlings- og nettbasert
Norsk tegnspråk 1 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Programmering Nettstudium
Regning som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Spesialpedagogikk 1 for 1. - 10. trinn Samlings- og nettbasert

 

Andre studietilbud

"Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står oppført i Udirs studiekatalog. Man kan søke Udir om å få nøyaktig de samme betingelsene (vikar- eller stipendordning) for å ta disse studietilbudene. Søkeperioden er 1. februar - 1. mars 2019.

Studietilbud Undervisningsform
Begynneropplæring Samlings- og nettbasert
Engelsk "Take Credit!" - studieplan B for lærere Nettstudium
Fysikk 1 Samlings- og nettbasert
Kjemi 1 Samlings- og nettbasert
Matematikk DELTA Samlings- og nettbasert
Nordisk språk og litteratur Nettstudium med én samling
Rådgivning 1 Samlings- og nettbasert
Relasjonsbasert klasseledelse Samlings- og nettbasert
Teknologi og forskningslære Samlings- og nettbasert
Utdanningsvalg Samlings- og nettbasert
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer for 1.-10 trinn Samlings- og nettbasert

 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om finansiering til alle NTNUs utdanningstilbud, både studietilbud som er oppført i Udirs studiekatalog og alle andre utdanningstilbud for skolesektoren som tilbys av NTNU. Dersom du ønsker å ta et annet studietilbud enn tilbudene som er oppført i Udirs studiekatalog, velger du «Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud» i Udirs søkeportal. Andre studietilbud gir rett til de samme betingelsene som tilbudene i studiekatalogen. Du kan også søke om støtte til studietilbud som inngår i en mastergrad, men du kan ikke søke om støtte for mer enn ett år av gangen. Søknaden må anbefales av din rektor og godkjennes av din skoleeier.

Finansieringsordninger

Det finnes to ulike finansieringsordninger innenfor KFK-strategien: vikarordningen eller stipendordningen (udir.no). Før du søker må du selv ta stilling til, samt avklare med din arbeidsgiver, hvilken av de to ordningene som passer best for deg og for din skole.

Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Dette gjelder også dersom du søker disse fagene som "Annet studietilbud". Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk.

Hvis du søker støtte til studier i fysikk og kjemi som "Annet studietilbud", må du skrive inn navn på studie du ønsker å ta og velge «Naturfag» i nedtrekksmenyen under fagvalg i søknadsskjemaet.

Hvordan søke?

Alle må registrere søknad på Udirs nettsider (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Søknaden må sendes i samråd med din skoleleder. Etter at du har søkt, skal søknaden godkjennes av skoleeier. Søknadsprosedyren er avhengig av om studietilbudet står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog (udir.no) eller ikke.

Studier i Utdanningsdirektoratets studiekatalog

Dersom du søker et studium i Udirs studiekatalog og søknaden din blir godkjent, vil NTNU kontakte deg og be om at du registrerer personopplysninger og laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene for studiet. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du er usikker på om du fyller opptakskravet anbefaler vi deg å ta kontakt med oss før du søker på tilbudet.

Andre studietilbud

Dersom du søker studier som ikke står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog, må du i tillegg søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Du må også sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU. Opptakskrav er definert på hvert enkelt studietilbud sin nettside.

Prioriterte søkere

Udir skriver følgende om prioriterte søkere i 2018-2019:

"Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioritert for det kommende studieåret. Deretter prioriteres søknader i realfag fra realfagskommuner.

Alle søknader fra Finnmark og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert.
Inntil 30 millioner kr er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

For søknader om videreutdanning i andre fag fordeler vi midlene forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk i kommunen eller fylkeskommunen.

I vår behandling av søknadene tar vi hensyn til de totale budsjettrammene for videreutdanningen i 2018/2019, og til kapasiteten på studietilbudene. Vi følger skoleeiernes prioriteringer så langt det er mulig."

Viktige datoer

1. februar: Udirs søkeportal for KfK (Kompetanse for kvalitet) åpner

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

30. april: Utdanningsdirektoratet har fordelt søkerne. Det endelige opptaket til studiene har universitetene og høyskolene ansvar for og det skjer innen 1. juni. Deltakere som har fått godkjent søknaden om studier under «annet studietilbud» må i tillegg søke om opptak til NTNU.

Særlig god finansering for realfag

Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk.

Søke finansiering til fysikk og kjemi som "Annet studietilbud"

  1. Gå inn på "Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud" i Udirs søknadsskjema
  2. Skriv inn navn på studiet i fritekstfeltet
  3. Velg "Naturfag" i feltet for fagvalg

Om Kompetanse for kvalitet

"Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet."

- Utdanningsdirektoratet

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev