NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog

Videreutdanning for lærere

NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog

KRYSSPUBLISERT Fullfinansierte KOMPIS-studier

Fag Undervisningsform
Andrespråkspedagogikk 1 Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 5.-10 trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlings- og nettbasert
Norsk tegnspråk 2 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Programmering 8.-13. trinn Nettstudium
Skolerettet veiledningspedagogikk Samlings- og nettbasert
Spansk for 8.-13. trinn Nettstudium
Spesialpedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert

Andre studietilbud

Andre tilbud du kan søke om finansiering til å studere:

Andre studietilbud - KFK

Studietilbud Undervisningsform
Begynneropplæring Samlings- og nettbasert
Engelsk "Take Credit!" Nettstudium
Fysikk 2 Samlings- og nettbasert
Kjemi 2 Samlings- og nettbasert
Kulturskolepedagog i grunnskolen - Læring og lederskap i storgruppe Samlings- og nettbasert
Mangfoldskompetanse Samlings- og nettbasert
Matematikk DELTA Samlings- og nettbasert
Nordisk språk og litteratur Nettstudium med én samling
Rådgivning 2 Samlings- og nettbasert
Relasjonsbasert klasseledelse Samlings- og nettbasert
Teknologi og forskningslære Samlings- og nettbasert
Utdanningsvalg Samlings- og nettbasert

Kompetanse for kvalitet (Kfk)

Du kan søke om finansiering til alle NTNUs utdanningstilbud, både studietilbud som er oppført i Udirs studiekatalog og alle andre utdanningstilbud for skolesektoren som tilbys av NTNU. Dersom du ønsker å ta et annet studietilbud enn tilbudene som er oppført i Udirs studiekatalog, velger du «Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud» i Udirs søkeportal. Andre studietilbud gir rett til de samme betingelsene som tilbudene i studiekatalogen. Du kan også søke om støtte til studietilbud som inngår i en mastergrad, men du kan ikke søke om støtte for mer enn ett år av gangen. Søknaden må anbefales av din rektor og godkjennes av din skoleeier.

Det finnes to ulike finansieringsordninger innenfor KFK-strategien: vikarordningen eller stipendordningen (udir.no). Før du søker må du selv ta stilling til, samt avklare med din arbeidsgiver, hvilken av de to ordningene som passer best for deg og for din skole.

Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Dette gjelder også dersom du søker disse fagene som "Annet studietilbud". Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk.

Alle må registrere søknad på Udirs nettsider (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Søknaden må sendes i samråd med din skoleleder. Etter at du har søkt, skal søknaden godkjennes av skoleeier. Søknadsprosedyren er avhengig av om studietilbudet står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog (udir.no) eller ikke.

Studier i Utdanningsdirektoratets studiekatalog

Dersom du søker et studium i Udirs studiekatalog og søknaden din blir godkjent, vil NTNU kontakte deg og be om at du registrerer personopplysninger og laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene for studiet. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du er usikker på om du fyller opptakskravet anbefaler vi deg å ta kontakt med oss før du søker på tilbudet.

Andre studietilbud

Dersom du søker studier som ikke står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog, må du i tillegg søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Du må også sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU. Opptakskrav er definert på hvert enkelt studietilbud sin nettside.

1. februar: Udirs søkeportal for KfK (Kompetanse for kvalitet) åpner

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: Frist for skoleeiere for å behandle søknaden

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier. Deretter starter NTNU opptaksprosessen til studiene, og du som har fått innvilget finansiering til tilbud i Udirs studiekatalog vil bli kontaktet per e-post for å registrere dine personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene. 

31. mai: Frist for NTNU til å foreta opptak på tilbud i Udirs studiekatalog. Innen denne datoen vil du få beskjed om du har fått opptak på studiet eller ikke.

Deltakere som har fått innvilget finansiering til "Andre studietilbud"; altså tilbud som ikke står i Udirs studiekatalog må i tillegg søke om opptak direkte til NTNU via våre nettsider. Se studiets nettside for søknadsfrist.

Kompetanse for kvalitet er navnet på den statlige satsningen for videreutdanning av lærere. Satsningen innebærer at ansatte i skolen kan søke Utdanningsdirektoratet (Udir) om støtte til å ta videreutdanning fram mot 2025.

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev