Videreutdanning av lærere

Kompetanse for kvalitet (KFK)


Lærere som er ansatt i skolesektoren kan søke Utdanningsdirektoratet (Udir) om støtte til å ta videreutdanning (udir.no) gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet (KFK).

Søknadsperiode: 1. februar - 1. mars 2018Ledige studieplasser

Vi har ledige studieplasser på følgende utdanningstilbud for lærere med oppstart høsten 2018:

Ta kontakt med NTNU VIDERE (ved Linda Lønvik) på telefon 73412389 / 47672145 / 73596643 eller epost videre@ntnu.no for å søke. Vikar- eller stipendordningen gjelder IKKE for disse studieplassene. Du betaler ingen kursavgift og søkere behandles etter "først-til-mølla-prinsippet".

 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om finansiering til alle NTNUs utdanningstilbud, både studietilbud som er oppført i Udirs studiekatalog og alle andre utdanningstilbud for skolesektoren som tilbys av NTNU. Dersom du ønsker å ta et annet studietilbud enn tilbudene som er oppført i studiekatalogen UDIR, velger du «Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud» i Udirs søkeportal. Andre studietilbud gir rett til de samme betingelsene som tilbudene i studiekatalogen. Du kan også søke om støtte til studietilbud som inngår i en mastergrad, men du kan ikke søke om støtte for mer enn ett år av gangen. Søknaden må anbefales av din rektor og godkjennes av din skoleeier.

Finansieringsordninger

Det finnes to ulike finansieringsordninger innenfor KFK-strategien: vikarordningen eller stipendordningen (udir.no). Før du søker må du selv ta stilling til, samt avklare med din arbeidsgiver, hvilken av de to ordningene som passer best for deg og for din skole.

Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Dette gjelder også dersom du søker disse fagene som "Annet studietilbud". Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk.

Hvis du søker støtte til studier i fysikk og kjemi som "Annet studietilbud", må du skrive inn navn på studie du ønsker å ta og velge «Naturfag» i nedtrekksmenyen under fagvalg i søknadsskjemaet.

Hvordan søke?

Alle må registrere søknad på Udirs nettsider (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Søknaden må skrives i samråd med din skoleleder. Etter at du har søkt, skal søknaden godkjennes av skoleeier. Søknadsprosedyren er avhengig av om studietilbudet står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog (udir.no) eller ikke.

Direktefinansierte studier

Dersom du søker et direktefinansiert studium i Udirs studiekatalog og søknaden din blir godkjent, vil NTNU kontakte deg og be om at du sender dokumentasjon på at du fyller opptakskravene for studiet.

Andre studietilbud

Dersom du søker studier som ikke står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog, må du i tillegg søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Du må også sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU. Dette står forklart under hvert enkelt studietilbud.

Prioriterte søkere

Udir skriver følgende om prioriterte søkere i 2018-2019:

Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioritert for det kommende studieåret. Deretter prioriteres søknader i realfag fra realfagskommuner.

Alle søknader fra Finnmark og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert.
Inntil 30 millioner kr er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

For søknader om videreutdanning i andre fag fordeler vi midlene forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk i kommunen eller fylkeskommunen.

I vår behandling av søknadene tar vi hensyn til de totale budsjettrammene for videreutdanningen i 2018/2019, og til kapasiteten på studietilbudene. Vi følger skoleeiernes prioriteringer så langt det er mulig.

Viktige datoer

1. februar: Udirs søkeportal for KFK åpner

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

30. april: Utdanningsdirektoratet har fordelt søkerne. Det endelige opptaket til studiene har universitetene og høyskolene ansvar for og det skjer innen 1. juni. Deltakere som har fått godkjent søknaden om studier under «annet studietilbud» må i tillegg søke om opptak til NTNU.

 

Direktefinansierte studietilbud

Studietilbud ved NTNU som er oppført i Udirs studiekatalog 2018-2019:
Fag Undervisningsform
Andrespråkspedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Begynneropplæring Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 1.- 7. trinn Samlings- og nettbasert
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 1 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 5.-10 trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk flerspråklighet og litterære kulturmøter Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlings- og nettbasert
Norsk tegnspråk 2 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Programmering Nettstudium
Regning som grunnleggende ferdighet 1 Samlings- og nettbasert

 

Andre studietilbud - studieåret 2018/2019:

Studietilbud Undervisningsform
Drama Samlings- og nettbasert
Engelsk "Take Credit!" - studieplan B for lærere Nettstudium
Engelsk 1 - regionalt tilbud i Molde Samlings- og nettbasert
Fysikk 2 Samlings- og nettbasert
Kjemi 1 Samlings- og nettbasert
Matematikk DELTA Samlings- og nettbasert

Matematikk 1 - regionalt tilbud i Ålesund

Samlings- og nettbasert
Nordisk språk og litteratur Nettstudium med én samling

Norsk 2 - regionalt tilbud i Vestnes

Samlings- og nettbasert
Rådgivning 2 Samlings- og nettbasert
Relasjonsbasert klasseledelse Samlings- og nettbasert
Teknologi og forskningslære Samlings- og nettbasert
Utdanningsvalg Samlings- og nettbasert
Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Samlings- og nettbasert

Ungdomsskolelærer Arne Skarsem

Læreren som måtte lære å studere

Flere tusen lærere tar videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet hvert år. Møt ungdomsskolelærer og norskstudent Arne Skarsem

Særlig god finansering for realfag

Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk.

Søke finansiering til fysikk og kjemi som "Annet studietilbud"

  1. Gå inn på "Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud" i Udirs søknadsskjema
  2. Skriv inn navn på studiet i fritekstfeltet
  3. Velg "Naturfag" i feltet for fagvalg

Om Kompetanse for kvalitet

"Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet."

- Utdanningsdirektoratet

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev