NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog 2021/2022

Videreutdanning for lærere

NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog 2021/2022


Illustrasjonsfoto: Lærer som står foran tavle
Foto: Colourbox

KRYSSPUBLISERT Fullfinansierte KOMPIS-studier

Lærer
Fag Undervisningsform
Andrespråkspedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 1 for 5.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 5.-10 trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 1 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk 2 for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Norsk tegnspråk 1 for 1.-10. trinn (i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og OsloMet) Samlings- og nettbasert
Programmering 8.-13. trinn Nettstudium
Skolerettet veiledningspedagogikk Samlings- og nettbasert
Spansk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Spesialpedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlings- og nettbasert
Lærerspesialist
Fag Undervisningsform
Begynneropplæring for 1.-4. trinn Samlings- og nettbasert
Bygg- og anleggsteknikk for 11.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Engelsk for 1.-7. trinn Samlings- og nettbasert
Matematikk for 8.-13. trinn Samlings- og nettbasert
Yrkesfaglærer
Fag Undervisningsform
Programmering av mikrokontrollersystemer for yrkesfaglærere Nettbasert
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 1 Samlings- og nettbasert
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 2 Samlings- og nettbasert
Tverrfaglige tema for yrkesfaglærere Samlings- og nettbasert
Effektiv energibruk og nye miljøkrav Samlings- og nettbasert
Rektorutdanning
Fag Undervisningsform
Rektorutdanningen Samlings- og nettbasert

Andre studietilbud

Andre tilbud du kan søke om finansiering til å studere:

(disse tilbudene står ikke i Udirs studiekatalog)

Andre studietilbud - KFK

Studietilbud Undervisningsform
CyberSmart - Innføring i digital sikkerhet for lærere Nettstudium

Engelsk "Take Credit!"

Nettstudium
Flerspråklighet i engelskfaget Nettstudium
Folkehelse og livsmestring i skolen Samlings- og nettbasert
Fysikk 1 Samlings- og nettbasert
Kjemi 1 Samlings- og nettbasert
Kjønn, likestilling og mangfold  Samlings- og nettbasert
Konspirasjonsteorier i skole og på nett Samlings- og nettbasert
Mangfoldskompetanse for skoleprofesjoner Samlings- og nettbasert
Matematikk DELTA Samlings- og nettbasert
Musikkskaping Samlings- og nettbasert
Nordisk språk og litteratur Nettstudium med én samling
Rådgivning 1 Samlings- og nettbasert
Relasjonsbasert klasseledelse Samlings- og nettbasert
Spansk språkferdighet og fagdidaktikk Nettstudium
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser Samlings- og nettbasert
Teknologi og forskningslære Samlings- og nettbasert

 

Kompetanse for kvalitet (Kfk)

Du kan søke om finansiering til alle NTNUs utdanningstilbud, både studietilbud som er oppført i Udirs studiekatalog og alle andre utdanningstilbud for skolesektoren som tilbys av NTNU. Dersom du ønsker å ta et annet studietilbud enn tilbudene som er oppført i Udirs studiekatalog, velger du «Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud» i Udirs søkeportal. Andre studietilbud gir rett til de samme betingelsene som tilbudene i studiekatalogen. Du kan også søke om støtte til studietilbud som inngår i en mastergrad, men du kan ikke søke om støtte for mer enn ett år av gangen. Søknaden må anbefales av din rektor og godkjennes av din skoleeier.

Det finnes to ulike finansieringsordninger innenfor KFK-strategien: vikarordningen eller stipendordningen (udir.no). Før du søker må du selv ta stilling til, samt avklare med din arbeidsgiver, hvilken av de to ordningene som passer best for deg og for din skole.

Alle må registrere søknad på Udirs nettsider (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Søknaden må sendes i samråd med din arbeidsgiver. Etter at du har søkt skal søknaden behandles av skoleeier. Dette betyr at skoleeier enten godkjenner eller avslår søknaden, og at godkjente søknader rangeres. Hvis søknaden godkjennes av skoleeier er det deretter Utdanningsdirektoratet som i siste instans godkjenner eller avslår søknaden.

Videre søknadsprosedyre er avhengig av om studietilbudet står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog (udir.no) eller ikke.

Studier i Utdanningsdirektoratets studiekatalog

Dersom du søker et studium i Utdanningsdirektoratets studiekatalog og søknaden din blir godkjent av Udir, vil NTNU kontakte deg og be om at du registrerer personopplysninger og laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene for studiet. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du er usikker på om du fyller opptakskravet anbefaler vi deg å ta kontakt med oss før du søker på tilbudet.

Andre studietilbud

Dersom du søker studier som ikke står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog, må du i tillegg søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Du må også sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du ikke ønsker å søke Utdanningsdirektoratet om vikar- eller stipendordning kan du for Andre studietilbud også søke kun direkte til NTNU hvis du ønsker det.

1. februar: Udirs søkeportal åpner

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier. Deretter starter NTNU opptaksprosessen til studiene, og du som har fått innvilget finansiering til tilbud i Udirs studiekatalog vil bli kontaktet per e-post for å registrere dine personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene. 

31. mai: Frist for NTNU til å foreta opptak på tilbud i Udirs studiekatalog. Innen denne datoen vil du som har fått innvilget finansiering til Udirs studiekatalogtilbud få beskjed om du har fått opptak til studiet eller ikke.

Merk: Deltakere som har fått innvilget finansiering til "Andre studietilbud"; altså tilbud som ikke står i Udirs studiekatalog må i tillegg søke om opptak direkte til NTNU via våre nettsider. Se studiets nettside for søknadsfrist. Søknad om opptak til NTNU vil bli behandlet etter søknadsfristen til studiet.

Kompetanse for kvalitet er navnet på den statlige satsningen for videreutdanning av lærere. Satsningen innebærer at ansatte i skolen kan søke Utdanningsdirektoratet (Udir) om støtte til å ta videreutdanning fram mot 2025.

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev