Videreutdanning for lærere (NTNU KOMPiS - Kompetanse i skolen) 2023/2024

Videreutdanning for lærere (NTNU KOMPiS - Kompetanse i skolen) 2023/2024


Mannlig mattelærer sitter ved et gruppebord med elever.
Foto: Mostphotos

Videreutdanning søker du i perioden 1. februar til 1. mars

Videreutdanning søker du i perioden 1. februar til 1. mars

Du kan søke studietilbud som står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2023/2024 i perioden 1. februar til 1. mars. Du kan også søke støtte til å ta annen utdanning gjennom vikar- eller stipendordningen i samme periode.  

KRYSSPUBLISERT Fullfinansierte KOMPIS-studier

NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog 2023/2024
Fag Undervisningsform
Andrespråkspedagogikk 1, 1.-10. trinn Samlingsbasert
Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Engelsk 1, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Engelsk 2, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Engelsk 1, 5.-10. trinn Samlingsbasert
Engelsk 2, 5.-10. trinn Samlingsbasert
Engelsk 1, 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2, 8.-13. trinn Nettstudium
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) Samlingsbasert
Kunst- og håndverk 1, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Kunst- og håndverk 1, 5.-10. trinn Samlingsbasert
Matematikk 1, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Matematikk 2, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Matematikk 2, 5.-10. trinn Samlingsbasert
Matematikk 1, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Matematikk 2, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Musikk 1, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Musikk 1, 5.-10. trinn Samlingsbasert
Naturfag 1, 5.-10. trinn Samlingsbasert
Naturfag 2, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Norsk 1, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Norsk 2, 1.-7. trinn Samlingsbasert
Norsk 2, 5.-10 trinn Samlingsbasert
Norsk 1, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Norsk 2, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Programmering 8.-13. trinn Nettstudium
Skolerettet veiledningspedagogikk Samlinger og nett
Spansk 1, 8.-13. trinn Nettstudium
Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn Samlingsbasert
NTNUs tilbud i Udirs studiekatalog for yrkesfaglærere 2023/2024
Fag Undervisningsform
Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere Samlingsbasert
Bærekraftig utvikling i yrkesfag Samlinger og nett
Digitalisering og programmering for yrkesfag (BA, ED og TEK) Nettstudium
Vurderingspraksis i yrkesfag Samlingsbasert
Rektorutdanning
Fag Undervisningsform
Rektorutdanningen Samlinger og nett

Andre studietilbud

Andre studietilbud:

Disse studietilbudene står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Andre studietilbud - KFK

Andre studietilbud Undervisningsform

Engelsk "Take Credit!"

Nettstudium
Flerspråklighet i engelskfaget Nettstudium
Fysikk 1, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Kjemi 2, 8.-13. trinn Samlinger og nett
Konspirasjonsteorier i skole og på nett Samlinger og nett
Ledelse og digitalisering Samlinger og nett
Matematikk DELTA Samlinger og nett
Nordisk språk og litteratur Nettstudium 
Rådgivning 1 Samlinger og nett
Rådgivning 2 Samlinger og nett
Relasjonsbasert klasseledelse Samlinger og nett
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser Samlingsbasert
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling Samlingsbasert
Teknologi og forskningslære Samlingsbasert

 

I tillegg til tilbudene over har NTNU også en rekke andre studier som kan være aktuelle for lærere. Dette inkluderer både erfaringsbaserte mastergrader og ordinære studietilbud på campus. Ordinære campusstudier er ikke spesielt tilrettelagt for at man kan ta de ved siden av jobb. Fullstendig oversikt over NTNUs ordinære studietilbud

Kompetanse for kvalitet (Kfk)

Du kan søke om finansiering til alle NTNUs utdanningstilbud, både studietilbud som er oppført i Udirs studiekatalog og alle andre utdanningstilbud for skolesektoren som tilbys av NTNU. Dersom du ønsker å ta et annet studietilbud enn tilbudene som er oppført i Udirs studiekatalog, velger du «Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud» i Udirs søkeportal. Andre studietilbud gir rett til de samme betingelsene som tilbudene i studiekatalogen. Du kan også søke om støtte til studietilbud som inngår i en mastergrad, men du kan ikke søke om støtte for mer enn ett år av gangen. Søknaden må anbefales av din rektor og godkjennes av din skoleeier.

Det finnes to ulike finansieringsordninger innenfor KFK-strategien: vikarordningen eller stipendordningen (udir.no). Før du søker må du selv ta stilling til, samt avklare med din arbeidsgiver, hvilken av de to ordningene som passer best for deg og for din skole.

Alle må registrere søknad på Udirs nettsider (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Søknaden må sendes i samråd med din arbeidsgiver. Etter at du har søkt skal søknaden behandles av skoleeier. Dette betyr at skoleeier enten godkjenner eller avslår søknaden, og at godkjente søknader rangeres. Hvis søknaden godkjennes av skoleeier er det deretter Utdanningsdirektoratet som i siste instans godkjenner eller avslår søknaden.

Videre søknadsprosedyre er avhengig av om studietilbudet står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog (udir.no) eller ikke.

Studier i Utdanningsdirektoratets studiekatalog

Dersom du søker et studium i Utdanningsdirektoratets studiekatalog og søknaden din blir godkjent av Udir, vil NTNU kontakte deg og be om at du registrerer personopplysninger og laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene for studiet. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du er usikker på om du fyller opptakskravet anbefaler vi deg å ta kontakt med oss før du søker på tilbudet.

Andre studietilbud

Dersom du søker studier som ikke står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog, må du i tillegg søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Du må også sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du ikke ønsker å søke Utdanningsdirektoratet om vikar- eller stipendordning kan du for Andre studietilbud også søke kun direkte til NTNU hvis du ønsker det.

1. februar: Udirs søkeportal åpner

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier. Deretter starter NTNU opptaksprosessen til studiene, og du som har fått innvilget finansiering til tilbud i Udirs studiekatalog vil bli kontaktet per e-post for å registrere dine personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene. 

31. mai: Frist for NTNU til å foreta opptak på tilbud i Udirs studiekatalog. Innen denne datoen vil du som har fått innvilget finansiering til Udirs studiekatalogtilbud få beskjed om du har fått opptak til studiet eller ikke.

Merk: Deltakere som har fått innvilget finansiering til "Andre studietilbud"; altså tilbud som ikke står i Udirs studiekatalog må i tillegg søke om opptak direkte til NTNU via våre nettsider. Se studiets nettside for søknadsfrist. Søknad om opptak til NTNU vil bli behandlet etter søknadsfristen til studiet.

Kompetanse for kvalitet er navnet på den statlige satsningen for videreutdanning av lærere. Satsningen innebærer at ansatte i skolen kan søke Utdanningsdirektoratet (Udir) om støtte til å ta videreutdanning fram mot 2025.

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Trenger du inspirasjon?

Trenger du inspirasjon?