Utdanningsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Utdanningsvitenskap

– Fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning
Foreleser snakker med studenter i undervisningssituasjon. Foto.
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Lærerprofesjon og skoleforskning

Fagretningen i lærerprofesjons- og skoleforskning er innrettet mot utdanningsforskning knyttet til fagdidaktikk og pedagogikk i skole og lærerutdanning, og til ledelse og utvikling i skolen. Fagretningen er tverrfaglig og kan ha sitt tyngdepunkt i én eller flere basisdisipliner. Den er tematisk og metodisk innrettet mot læreres profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, utvikling av skolefagene i skjæringspunktet mellom fag og fagdidaktikk, og med praksisperspektivet som tyngdepunkt.