Opptak til ph.d.-emner

Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. 

Ønsker du å delta på et av kursene må du registrere deg.

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og eventuelt brev om opptak på ph.d.-program) må du laste opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Interne søkere med aktiv studierett melder seg opp til emnet via NTNUs studentweb.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskerkurs ved NTNU

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadene i følgende rekkefølge*:

 1. Søkere som er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU
 2. Søkere som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjoner
 3. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved NTNU, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
 4. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved annen institusjon, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
 5. Søkere som kan dokumentere at de er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
 6. Andre søkere

*seks plasser på hvert av kursene er forbeholdt studenter tilknyttet NorTED institusjoner.

Ph.d.-emner høst 2023

Ph.d.-emner høst 2023

Emnebeskrivelse PLU8013

Emneansvarlig

Libe García Zarranz

Søknadsfrist

15. september 2023

Undervisning

Del 1 (fysisk): uke 43, 23., 24. og 25. october

Del 2 (digital): uke 12, 18. og 19. mars

Program PLU8013 (PDF)

Emnebeskrivelse PLU8021

Emneansvarlig

May Britt Postholm

Søknadsfrist

15. september 2023

Undervisning

 • Heldagsundervisning
 • 4.-5. oktober 2023 09.0015.30 campus Kalvskinnet
 • 5. desember 2023 10.0017.00 campus Kalvskinnet

 

Emnebeskrivelse LOS8011

Emnet vil undervises på engelsk

National educational policies are related to general economic and political changes and are influenced by global trends and actors. Contemporary educational trends are rooted in neoliberal ideology emphasizing marketisation and competition as strategies to develop human capital for the so-called Knowledge Economy. This ideological anchoring is challenging educational traditions and framing new ways of addressing inequalities in education in the Nordic countries as well as in many other developed nations worldwide.

Critical policy research contextualizes national and local policies in a global policy context, it pays attention to both structure and agency in the policy process, as well as addressing how policies impact questions related to social justice and equality.  This course emphasizes knowledge and theoretical frameworks that can be useful in the exploration of contemporary education policy and the complex relationship between policy and practice from critical policy perspectives. The course will pay attention to how these issues are of relevance for both teacher education and compulsory education (K-12) in Norway and in other countries, including the U.S.A.

Emneansvarlig

Cecilie Haugen

Underviser

Mailyn Cochran-Smith

Søknadsfrist

15. september 2023

Undervisning

 • 16.–18. oktober 2023 campus Kalvskinnet 
 • 13. november 2023 (digitalt)
 • 15. november 2023 (digitalt)

Emnebeskrivelse LOS8032

Emneansvarlig

Lise Vikan Sandvik

Søknadsfrist

15. september 2023

Undervisning

 • 2.–3. oktober (digitalt)
 • 9.–10. november (digitalt)

Mer informasjon om LOS8032 på de engelske sidene

Emnebeskrivelse LOS8035

Emneansvarlig

Fredrik Mørk Røkenes

Søknadsfrist

15. september 2023

Undervisning

 • 5.6. oktober 2023 campus Kalvskinnet
 • 9. oktober 2023 campus Kalvskinnet

Kontakt

Kontakt

Send e-post til forskning-phd@ilu.ntnu.no.