Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarande utdanning. 

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og evt. brev om opptak på ph.d.-program) må du sende som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søkarar som ikke er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU, må søke om opptak til enkeltemne. Dette gjelder også NAFOL-studenter som ikke har opptak til eit ph.d.-program ved NTNU.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskarkurs ved NTNU 

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadane i følgande rekkefølge:

 1. Søkarar som er tilknytta ph.d.-program ved NTNU
 2. Søkarar som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjonar
 3. Søkarar som kan dokumentere at dei er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
 4. Andre søkarar

Administrative eller praktiske spørsmål kan du rette til seniorkonsulent Camilla Røtne.

Ph.d.-emner høsten 2018

PLU8021 Kvalitative analysemetoder 1

Emnebeskrivelse PLU8021

Emneansvarlig: professor May Britt Postholm

Faglærere:

Søknadsfrist: 20. august 2018

Første samling:

 • 13. september 2018 kl. 10.00–16.45
 • 14. september 2018 kl. 08.30–16.15

Andre samling:

 • 19. november 2018 kl. 10.00–17.00

Program for samlingene (docx-fil)

Pensumliste kommer (doc-fil)

 

PLU8013 Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning

Emnebeskrivelse PLU8013

Emneansvarlig: professor Elin Angelo

Faglærere:

Søknadsfrist: 15. september 2018

Første samling:

 • 29. oktober kl. 10.15–16.00
 • 30. oktober kl. 09.15–16.00
 • 31. oktober kl. 09.15–16.00

Andre samling:

 • 4.–5. mars 2019

PLU8025 Demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter i utdanning

Emnebeskrivelse PLU8025

Emneansvarlig: Professor Trond Solhaug

Søknadsfrist: 15. september.

You may register at this link*

Samling 8.–11. oktober ved Aarhus University, School of Education, København

Undervisningsspråk: Engelsk

Program for kurset (pdf)

*Phd students have priority at this course, but if there is room we will accept other participants.

Ph.d.-emner våren 2019

PLU8022 Kvalitative analysemetoder 2 - Søknadsfrist: 1. desember 2018

Emnebeskrivelse PLU8022

Emneansvarlig

Professor Tone Pernille Østern

Faglærere

Søknadsfrist

1. desember 2018

Detaljert informasjon om emnet kommer etter opptak.

Samlinger

 • Første samling: 4.–5. februar 2019
 • Andre samling: 29. april 2019

PLU8012 Kvantitativ metode - Søknadsfrist: 1. desember 2018

Emnebeskrivelse PLU8012

Emneansvarlig: professor Trond Solhaug

Søknadsfrist: 1. desember 2018

PLU8030 French-pragmatic analysis and theoretical reflection

Emnebeskrivelse PLU8030

Emneansvarlig: førsteamanuensis, Jan Frode Haugseth

Undervisningsspråk: engelsk

Søknadsfrist: 1. mars 2019