Opptak til ph.d.-emner

Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. 

Ønsker du å delta på et av kursene må du registrere deg.

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og eventuelt brev om opptak på ph.d.-program) må du laste opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Interne søkere med aktiv studierett melder seg opp til emnet via NTNUs studentweb.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskerkurs ved NTNU

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadene i følgende rekkefølge*:

 1. Søkere som er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU
 2. Søkere som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjoner
 3. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved NTNU, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
 4. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved annen institusjon, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
 5. Søkere som kan dokumentere at de er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
 6. Andre søkere

*seks plasser på hvert av kursene er forbeholdt studenter tilknyttet NorTED institusjoner.

Ph.d.-emner våren 2023

Ph.d.-emner våren 2023

Emnebeskrivelse PLU8012

Detaljert program for samlingene kommer.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Oddveig Storstad

Søknadsfrist

1. februar 2023

Undervisning

Campus Kalvskinnet

2.–5. mai 2023 (09.00–15.30)

Emnebeskrivelse PLU8022

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Detaljert program for samlingene kommer.

Emneansvarlig

Professor Rose Martin

Søknadsfrist

15. januar 2022

Undervisning

 • 23.–24. februar 2023, 09.00–15.00, NTNU campus Kalvskinnet
 • 12. mai 2022, 09.00–15.00 (digitalt)

Emnebeskrivelse LOS8030

Detaljert program for samlingene kommer.

Emneansvarlig

Professor Annette Lykknes

Søknadsfrist

1. januar 2023

Undervisning

 • 18. januar (15.00–16.00): digitalt
 • 7.–8. februar: NTNU campus Kalvskinnet
 • 19.–20. april: NMBU campus Ås

Emnebeskrivelse LOS8031

Detaljert program for samlingene kommer.

Emneansvarlig

Professor Hildegunn Otnes

Professor Randi Solheim

Søknadsfrist

1. februar 2023

Undervisning

Campus Kalvskinnet

 • 27.–29. mars
 • 8.–9. mai

Kontakt

Kontakt

Send e-post til forskning-phd@ilu.ntnu.no.