Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarande utdanning. 

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og evt. brev om opptak på ph.d.-program) må du sende som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søkarar som ikke er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU, må søke om opptak til enkeltemne. Dette gjelder også NAFOL-studenter som ikke har opptak til eit ph.d.-program ved NTNU.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskarkurs ved NTNU 

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadane i følgande rekkefølge:

  1. Søkarar som er tilknytta ph.d.-program ved NTNU
  2. Søkarar som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjonar
  3. Søkarar som kan dokumentere at dei er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
  4. Andre søkarar

Administrative eller praktiske spørsmål kan du rette til seniorkonsulent Camilla Røtne.

Ph.d.-emner høsten 2018

PLU8013 Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning

Emnebeskrivelse PLU8013

Emneansvarlig: professor Elin Angelo

Faglærere:

Søknadsfrist: 15. september 2018

Første samling:

  • 29. oktober kl. 10.15–16.00
  • 30. oktober kl. 09.15–16.00
  • 31. oktober kl. 09.15–16.00

Andre samling:

  • 4.–5. mars 2019

Ph.d.-emner våren 2019

PLU8022 Kvalitative analysemetoder 2 - Søknadsfrist: 1. desember 2018

Emnebeskrivelse PLU8022

Emneansvarlig

Professor Tone Pernille Østern

Faglærere

Søknadsfrist

1. desember 2018

Detaljert informasjon om emnet kommer etter opptak.

Samlinger

  • Første samling: 28.–29. januar 2019
  • Andre samling: 29. april 2019

PLU8012 Kvantitativ metode - Søknadsfrist: 1. desember 2018

Emnebeskrivelse PLU8012

Emneansvarlig

Professor Trond Solhaug

Søknadsfrist

1. desember 2018

Samlinger

7.–10. januar 2019