Opptak til ph.d.-emner

Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. 

Ønsker du å delta på et av kursene som undervises høsten 2022, må du registrere deg.

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og eventuelt brev om opptak på ph.d.-program) må du laste opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Interne søkere med aktiv studierett melder seg opp til emnet via NTNUs studentweb.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskerkurs ved NTNU

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadene i følgende rekkefølge*:

 1. Søkere som er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU
 2. Søkere som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjoner
 3. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved NTNU, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
 4. Søkere som kan dokumentere at de er tilsatt som stipendiat ved annen institusjon, og i prosess med å søke opptak til ph.d.-program
 5. Søkere som kan dokumentere at de er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
 6. Andre søkere

*seks plasser på hvert av kursene er forbeholdt studenter tilknyttet NorTED institusjoner.

Spørsmål om opptak kan du rette til Camilla Røtne eller Perlaug Marie Kveen.

Ph.d.-emner høsten 2022

Ph.d.-emner høsten 2022

Emnebeskrivelse PLU8013

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Emneansvarlig

Professor Rosemary Kate Martin

Søknadsfrist

1. september 2022

Undervisning

Campus Kalvskinnet.

 • 17.–19. oktober 2022 (09.00–15.00)
 • 13.–14. mars 2023 (digital)

Emnebeskrivelse PLU8021

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Gro Marte Strand.

Søknadsfrist

1. september 2022

Undervisning

Campus Kalvskinnet.

 • 3.–4. oktober 2022
 • 2. desember 2022

Emnebeskrivelse LOS8034

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Emneansvarlig

Professor Ellen Beate Hansen Sandseter

Søknadsfrist

20. august 2022

Undervisning

Dronning Mauds Minne Høyskole.

 • 21.–22. september 2022
 • 7. oktober 2022
 • 16. november 2022