Opptak til ph.d.-emner

Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. 

Ønsker du å delta på et av kursene som undervises høsten 2020, må du registrere deg.

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og eventuelt brev om opptak på ph.d.-program) må du laste opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Interne søkere med aktiv studierett melder seg opp til emnet via NTNUs studentweb.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskerkurs ved NTNU

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadene i følgende rekkefølge*:

 1. Søkere som er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU
 2. Søkere som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjoner
 3. Søkere som kan dokumentere at de er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
 4. Andre søkere

*seks plasser på hvert av kursene er forbeholdt studenter tilknyttet NorTED institusjoner.

Spørsmål om opptak kan du rette til seniorkonsulent Camilla Røtne.

Ph.d.-emner våren 2021

Ph.d.-emner våren 2021

Emnebeskrivelse PLU8012

Dette er et introduksjonskurs, og krever ikke forkunnskaper i kvantitativ metode.

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Detaljert program for samlingene kommer.

Emneansvarlig

Professor Trond Solhaug

Søknadsfrist

1. desember 2020

Registrer deg

Undervisning

Gjennomføres via Zoom.

 • 19.–20. januar 2021
 • 9.–10. februar 2021

Emnebeskrivelse PLU8022

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Program PLU8022 (PDF)

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Rose Martin

Faglærere

Søknadsfrist

10. januar 2021

Registrer deg

Undervisning

NTNU Campus Kalvskinnet

 • Torsdag 4. februar: 09.00–16.00
 • Fredag 5. februar: 09.00–16.00
 • Tirsdag 4. mai: 09.00–16.00

Ph.d.-emner høsten 2020

Ph.d.-emner høsten 2020

Emnebeskrivelse PLU8021

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Emneansvarlig

Professor May Britt Postholm

Faglærere

Søknadsfrist

20. august 2020

Samlinger

Detaljert program for PLU8021 (PDF)

 • Første samling: 28.–29. september 2020
 • Andre samling: 1. desember 2020

Pensum

Pensumlitteratur for PLU8021 (PDF)

Emnebeskrivelse PLU8013

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Pensumliste for PLU8013 (PDF)

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Rose Martin

Søknadsfrist

1. september 2020

Samlinger

Detaljert program for PLU8013 (PDF)

 • Første samling: 12.–14. oktober 2020
 • Andre samling: 15.–16. mars 2021

Emnebeskrivelse LOS8031

Emneansvarlig

Professor Hildegunn Otnes

Faglærere

Søknadsfrist

20. august 2020

Samlinger

Samlingene er ved NTNU campus Kalvskinnet.

 • Samling 1
  • Onsdag 16. september (kl. 12–16)
  • Torsdag 17. september (kl. 9–16)
  • Fredag 18. september (kl. 9–13)
 • Samling 2
  • Onsdag 4. november (kl. 12–16)
  • Torsdag 5. november (kl. 9–16)
  • Fredag 6. november (kl. 9–13)

Program

Dette er eit førebels program som viser tidsrammene og skisserer innhaldet i kurset. Det endelege programmet lagar vi når vi veit kven som har meldt seg på, og med kva type materiale. Slik kan vi tilpasse kurset til deltakarane.

Samlingane vil romme følgjande innhaldskomponentar:

 • Forelesingar og faglege innspel om tekstanalyse – overordna perspektiv, avgrensingar, ulike teoretiske og analytiske inngangar, tekst og kontekst
 • Deling og diskusjon av tekstar frå deltakarane
 • Tekstanalyseverkstad, gruppearbeid
 • Presentasjon av analysar frå deltakarane. Diskusjon og respons

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Detaljert program for samlingene kommer.

Emnebeskrivelse LOS8032

Emneansvarlig

Professor Henning Fjortoft

Faglærere

Søknadsfrist

1. september 2020

Samlinger

Detaljert program for LOS8031 (PDF)

 • 28.–30. oktober 2020