Opptak til ph.d.-emner

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarande utdanning. 

Du søker om opptak til ph.d.-kursene gjennom søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon (vitnemål for fullført master/hovedfag og eventuelt brev om opptak på ph.d.-program) må du sende som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søkere som ikke er tilknyttet ph.d.-program ved NTNU, må søke om opptak til enkeltemne. Dette gjelder også NAFOL-studenter som ikke har opptak til eit ph.d.-program ved NTNU.

Informasjon om opptak til ph.d.- og forskarkurs ved NTNU

Søk opptak til ph.d.-emne

Rangering

Vi rangerer søknadane i følgande rekkefølge:

  1. Søkarar som er tilknytta ph.d.-program ved NTNU
  2. Søkarar som kan dokumentere opptak til ph.d.-program ved andre institusjonar
  3. Søkarar som kan dokumentere at dei er i gang med kvalifiseringsløp for opprykk til førstelektor
  4. Andre søkarar

Administrative eller praktiske spørsmål kan du rette til seniorkonsulent Camilla Røtne.

Ph.d.-emner høsten 2019

PLU8025 Democracy and Citizenship in Education

Emnebeskrivelse PLU8025

Emneansvarlig

Professor Trond Solhaug

Søknadsfrist

1. september 2019

Samling

PLU8021 Kvalitative analysemetoder I

Emnebeskrivelse PLU8021

Pensumliste PLU8021 (PDF)

Emneansvarlig

Professor May Britt Postholm

Faglærere

Søknadsfrist

20. august 2019

Samlinger

PLU8013 Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning

Emnebeskrivelse PLU8013

Program (Norsk) (PDF)

Program (English) (PDF)

Emneansvarlig

Professor Elin Angelo

Søknadsfrist

1. september 2018

Samlinger

Første samling: 14.–16. oktober 2019
Andre samling: 16.–17. mars 2020

LOS8030 Perspectives on Science and Technology education

Emnebeskrivelse LOS8030

Mer informasjon om kurset og litteratur (PDF)

Emneansvarlig

Professor Annette Lykknes

Faglærere

Søknadsfrist

10. august 2019

Samlinger

  • Første samling: 9.–10. september 2019 ved NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet
  • Andre samling: 4.–5. november 2019 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) campus Ås