Skoleledelse

Skoleledelse


Skoleledelse - ingress

Kvinne ser i kamera mens flere andre personer passerer i bakgrunnen i et møtelandskap.
Foto: Colourbox

NTNU har spennende tilbud til deg som er skoleleder og deg som arbeider med utvikling i skole og utdanning.


Skoleledelse - Studietilbud

Studietilbud

Digitalisering og ledelse i skolen

(15 sp)

Et behovsrettet, problembasert og praksisnært emne på masternivå. Arbeid med konkrete problemstillinger som du tar med fra egen arbeidsplass, og knytt disse til organisasjonslæring og lederkompetanser.

Rektorutdanningen

(30 sp)

For rektorer og skoleledere som ønsker å utvikle seg som lærende ledere. Studiet vektlegger særlig organisasjon, endringsledelse og strategisk ledelse i skolen og utdanningssektoren.

Master i skoleutvikling og utdanningsledelse

(90 sp)

Dette erfaringsbaserte masterprogrammet er for ledere i skolen og utdanningssektoren og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Utvikle din evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave.

Skoleledelse - konferanser

Konferanser

Skolen i digital utvikling

Årlig konferanse for skoleledere og skoleeiere som har blitt arrangert hver høst siden 2002. Konferansens formål er å ha fokus på ledelse i teknologirike skoler, på teknologiske muligheter og utfordringer i undervisning og læring, og se dette i sammenheng med utviklingen i samfunnet for øvrig

Ledelse og kvalitet i skolen

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppe er skoleledere fra grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støtteapparat.

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL)

NKUL er Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av hvordan vi kan fremme læring i skolen gjennom innovativ bruk av digital teknologi. Konferansen vektlegger det klasseromsnære og er primært rettet mot lærere men har også blitt populær blant skoleledere.

Aktuelt webinaropptak:

Aktuelt webinaropptak:

Medvirkning i skolen: Dilemmaer & muligheter

8. mars inviterte Mari-Ana Jones, studieprogramleder for NTNUs Master i skoleutvikling og utdanningsledelse, et panel bestående av enhetsleder Kjell Braut ved Midtbygda oppvekstsenter i Oppdal og NTNU-professorene Eirik Irgens og Erlend Dehlin til en samtale om medvirkning i skolen. Opptaket kan du se her.

Bli med i samtalen på Facebook

  Bli med i samtalen på Facebook

 

Faggruppe for utdanningsledelse og skoleutvikling ved NTNUs Institutt for lærerutdanning har en Facebookgruppe for faglig dialog og informasjon om studietilbudet på fagfeltet. Bli med i samtalen.