Skoleledelse


NTNU har et bredt tilbud til deg som er skoleleder.
 

Studietilbud

NTNU har tre studietilbud innen skoleledelse på 30 studiepoeng som alle kan bygges ut videre til en mastergrad (120 studiepoeng).

Kortere studium (30 studiepoeng):

Mastergrad (120 studiepoeng):

Konferanser

Årlig konferanse for skoleledere og skoleeiere som har blitt arrangert hver høst siden 2002. Konferansens formål er å ha fokus på ledelse i teknologirike skoler, på teknologiske muligheter og utfordringer i undervisning og læring, og se dette i sammenheng med utviklingen i samfunnet for øvrig

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppe er skoleledere fra grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støttapparat.

Kontakt

Faglig/administrative kontaktpersoner

Bente Sellereite
E-post: bente.sellereite@ntnu.no 
Telefon: 73 59 89 47

Administrativ kontaktperson

Annveig Skurseth
E-post: videre@adm.ntnu.no>
Telefon: 918 97 261