Skoleledelse


NTNU har et bredt tilbud til deg som er skoleleder.
 

Konferanser

Årlig konferanse for skoleledere og skoleeiere som har blitt arrangert hver høst siden 2002. Konferansens formål er å ha fokus på ledelse i teknologirike skoler, på teknologiske muligheter og utfordringer i undervisning og læring, og se dette i sammenheng med utviklingen i samfunnet for øvrig

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppe er skoleledere fra grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støtteapparat.

Kontakt

Faglig/administrative kontaktpersoner

Bente Sellereite
E-post: bente.sellereite@ntnu.no 
Telefon: 73 59 89 47

Administrativ kontaktperson

Annveig Skurseth
E-post: videre@adm.ntnu.no>
Telefon: 918 97 261