Kurs for lærere

Skolelaboratoriet

Kurs for lærere

Kurs for lærere

Kjemistudenter gjør labøvelse. Foto
Foto: Per Henning/NTNU

Videreutdanning er emner som gjerne går over ett eller to semester. Emnene er samlingsbasert (4–6 dager for 7,5 stp.), har eksamen og gir studiepoeng. Alle deltagere får vitnemål ved avlagt eksamen. Kursmateriell deles ut, ligger på nett eller må kjøpes. Normalt vil NTNU-videre administrere emnet.

 

Vi har følgende tilbud:

Personer som rydder plast ved Mausund. Foto
Foto Hilde Ervik/Mausund feltstasjon

Etterutdanningskurs er korte kurs som vanligvis går over én til to dager. Kurset har ikke eksamen og gir ikke studiepoeng, men alle deltagere får kursbevis. Kursmateriell deles ut på kurset.

Ved påmelding til etterutdanningskursene brukes www.skolelab.no.

Kurs legges ut fortløpende etter som det blir klart. Det vil også bli sendt ut invitasjon til alle lærere som har registrert seg i databasen til skolelab.no og krysset av for at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.
 

Kommende kurs
 

14.–17. april 2020:
Bærekraftig utvikling i havet

For: Lærere i grunnskolen og videregående, som underviser i temaet bærekraftig utvikling.
Sted: Mausund, Frøya kommune
Tid: 14. april kl 16:30 – 17. april kl. 15:00

Mer informasjon og påmelding

Skolelaboratoriet arrangerer fire temadager for lærere i naturfag og matematikk våren 2020.Med fagfornyelsen får læreplanene flere nye temaer som skaper utfordringer for lærere, men også gode muligheter for å gjøre realfagene engasjerende for elevene.

Ved påmelding til etterutdanningskursene brukes www.skolelab.no.

Kurs legges ut fortløpende etter som det blir klart. Det vil også bli sendt ut invitasjon til alle lærere som har registrert seg i databasen til skolelab.no og krysset av for at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

 

Temadager våren 2020
 

Evolusjon og miljøgifter

Ved Institutt for lærerutdanning arrangerer vi to temadager for naturfaglærere, hvor temaene er evolusjon og miljøgifter. Dette er sentrale temaer etter 10. trinn og vg 1.

Evolusjon (torsdag 12. mars 2020)

Miljøgifter (onsdag 1. april 2020)

Tid: 9–16
Sted: Lysholmbygget, Kalvskinnet, NTNU
Målgruppe: Lærere på ungdomstrinn og vg1

 

Programmering og kreativitet

Ved Institutt for fysikk arrangeres det to temadager med temaet programmering og kreativitet i realfagene.

Programmering og kreativitet i matematikk (tirsdag 10. mars)

Programmering og kreativitet i naturfag (mandag 16. mars)

Tid: 9–16
Sted: Gløshaugen, NTNU
Målgruppe: lærere på ungdomstrinnet, men temadagene er også relevant for høyere og lavere trinn.

 

Solceller som blir ladet av en lampe. Foto

Skoleeiere og skoler kan bestille kurs som tidligere er avholdt, eller få skreddersydde kurs. Kursene kan enten holdes i Skolelaboratoriets lokaler eller, om mulig, ved den aktuelle skole. Vi arbeider med at flere av våre kurs kan bestilles på denne måten. Vennligst ta kontakt om det er spesielle kurs eller tema som ønskes. Vi tar forbehold om kapasitetsbegrensning. 

Vi tilbyr nå følgende lærerkurs:

Realfagkonferansen

Realfagkonferansen

Realfagkonferansen. Illustrasjon

Kursbrosjyre 2020

Kursbrosjyre 2020

Fagtilbud 2020 (pr. jan. 2020)

Last ned brosjyreLenke til kursbrosjyre for Skolelaboratoriet 2020. (pdf)

Brosjyren og tilhørende nettsider oppdateres fortløpende.