Skolelaboratoriet

Kurs for lærere

Kjemistudenter gjør labøvelse. Foto

Videreutdanning er emner som gjerne går over ett eller to semester. Emnene er samlingsbasert (4–6 dager for 7,5 stp.), har eksamen og gir studiepoeng. Alle deltagere får vitnemål ved avlagt eksamen. Kursmateriell deles ut, ligger på nett eller må kjøpes. Normalt vil NTNU-videre administrere emnet. 

 

Vi har følgende tilbud: 

Personer som rydder plast ved Mausund. Foto

Etterutdanningskurs er korte kurs som går over én til to dager. Kurset har ikke eksamen og gir ikke studiepoeng, men alle deltagere får kursbevis. Kursmateriell deles ut på kurset.

Ved påmelding til etterutdanningskursene brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for de forskjellige Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante mailinglister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut fortløpende etter som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert i databasen til www.skolelab.no og har krysset av for at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.
 

Kommende kurs
 

9. september 2019 –
Nordic ESERO - Arduino, Grunnkurs programmering - Trondheim 

For: Lærere i videregående skole som underviser Teknologi og forskningslære (ToF), og
lærere i ungdomsskolen som underviser Teknologi og forskning i praksis og Programmering
Kurset egner seg godt som forberedelse til CanSat-kurset 10. - 11. sept., men også som et
selvstendig kurs i Arduino-programmering.

Sted: NTNU, Skolelaboratoriet, Realfagbygget, Gløshaugen, Trondheim.
Tid: Mandag 09.09  kl 09:00 – kl.16.00

Mer informasjon og påmelding

10. - 11. september 2019 –
Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere - Trondheim 

For: Lærere i videregående skole som underviser Teknologi og forskningslære (ToF), og
lærere i ungdomsskolen som underviser Teknologi og forskning i praksis og Programmering
Sted: NTNU, Skolelaboratoriet, Realfagbygget, Gløshaugen, Trondheim.
Tid: Tirsdag 10.09  kl 09:00 – onsdag 11.09 kl.16.00

Mer informasjon og påmelding
 

Solceller som blir ladet av en lampe. Foto

Skoleeiere og skoler kan bestille kurs som tidligere er avhold, eller få skreddersydde kurs. Kursene kan enten holdes i Skolelaboratoriets lokaler eller om mulig ved den aktuelle skole. Vi arbeider med at flere av våre kurs kan bestilles på denne måten. Vennligst ta kontakt om det er spesielle kurs eller tema som ønskes. Vi tar forbehold om kapasitetsbegrensning. 

 

Lærerkurs du kan bestille: