USPiTE: University Schools and Partnership in Teacher Education

Forskning – Institutt for lærerutdanning

USPiTE: University Schools and Partnership in Teacher Education

Formålet for USPiTE er å bidra til å styrke både kvalitet og omfang på forskning tilknyttet universitetskolene. Gjennom å samle forskere og forskergrupper som jobber med forskning tilknyttet universitetsskoleprosjektet og/eller forskning på partnerskapsmodeller i lærerutdanningen, vil man skape et fagmiljø som kan bidra til å realisere NTNUs mål om forskning av internasjonal toppklasse.

USPiTE er en tverrfakultær forskningsgruppe som på sine fire årlig forskningsseminarer åpner for deltakelse for alle med forskning tilknyttet universitetsskolesamarbeidet og/eller forskning på partnerskapsmodeller. 

Målene med USPiTE er: 

  • en sterkere og mer samlet forskergruppe vil kunne gi økt søkning og tilslag i nasjonale og internasjonale utlysninger
  • styrke faglig samarbeid og forskningsaktivitet innad og utad
  • stimulere til publisering på høyt nivå. 

USPiTE har en grunnstamme av forskere som holder et høyt internasjonalt faglig nivå, og ledelsen av gruppa ligger til ILU. Noen i grunnstammen er knyttet til andre eksisterende forskningsgrupper som COTED, OLUSSIT, samt to pågående Erasmus+ prosjekter (Edu-schools og RECITE) rettet mot partnerskap i lærerutdanningen. 

Mer informasjon om dette finner på deres nettsider:

Flere av medlemmene i USPiTE er involvert i FoU-prosjekter i Universitetskolene i Trondheim.


person-portlet

Medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe